لطفا اتصال اینترنت خود را بررسی کنید.
گفتگو با متخصصین آنلاین
۶ متخصص آنلاین

آیا راهی برای شکایت دوباره هست؟

پرسیده شده

سلام. اینجانب مبلغی وجه نقد بعنوان قرض به همسر سابقم دادم که از بازپرداخت آن امتناع کرد. بعد از شکایت من محکوم به پرداخت شد و ادعا کرد من بابت بدهی به ایشان سفته داشته ام و شورای حل اختلاف خواستار ارائه شواهدی از سفته خیالی شد و چون ناتوان از ارائه شواهدی از سفته خیالی بود باز محکوم به پرداخت شد.در مرحله تجدید نظر بعدی ولی دادگاه در کمال تعجب رای را نقض نموده و با استناد به ماده ۲۶۵ درخواست من را بلامحل اعلام کرده با توجه به‌ قطعی بودن رای دادگاه آیا باز راهی هست شکایت دوباره مطرح کنم تا به حقم برسم؟ یا باید پولم را با یک ادعای دروغ ثابت نشده به فراموشی بسپارم؟

مشاوره حقوقی تلفنی وصول مطالبات
زینب علیپور فائزه حجاب فاطمه مرادی حقیقت عبدالصمد محمدی مقدم
۵۶۴ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۸ بر اساس (۳۷۲) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۰,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

۲۸ پاسخ برای این سوال ثبت شده

درود بر شما
سفته در حکم سند تجاری لازم الاجرا میباشد چنانچه دلایل دارید اعتراض وارد کنید

گفتگو با متخصصین آنلاین
داود ایمان زاده
داود ایمان زاده ۰.۰ دکترای حقوق
۵ / ۵ (۴) دیدگاه
زهره کشاورزی
زهره کشاورزی ۱.۱ وکیل پایه یک دادگستری
۴.۵ / ۵ (۱۷) دیدگاه
وحید قاسمی
وحید قاسمی ۰.۱ وکیل پایه یک دادگستری
۵ / ۵ (۳) دیدگاه

متاسفانه بعضی از قضات با استناد به ماده ۲۶۵ قانون مدنی ، عدم تبرع در دادن وجه را مشروط به اثبات از سوی خواهان کرده و با این تفسیر اصل را بر ثبوت بدهی دانسته مگر آنکه خلافش را خواهان ثابت نماید! متاسفانه با توجه به قطعی بودن رای تجدیدنظر فقط امکان تقاضای اعمال ماده ۴۷۷ برای شما وجود دارد .

مشاوره حقوقی تلفنی وصول مطالبات
زینب علیپور فائزه حجاب فاطمه مرادی حقیقت عبدالصمد محمدی مقدم
۵۶۴ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۸ بر اساس (۳۷۲) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۰,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

درود بر شما، متاسفانه رای تجدیدنظر، قطعی و لازم‌الاجراست، در این خصوص نیز تنها راه متصور، اعمال ماده ۴۷۷ خواهد بود. لکن نتیجه قابل پیش‌بینی نخواهد بود

سلام و ارادت
فقط میتوانید از طریق اعمال ماده ۴۷۷ پیگیری نمایید .

با سلام
اعمال ماده ۴۷۷ می توانید انجام دهید .

مشاوره حقوقی تلفنی وصول مطالبات
زینب علیپور فائزه حجاب فاطمه مرادی حقیقت عبدالصمد محمدی مقدم
۵۶۴ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۸ بر اساس (۳۷۲) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۰,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

اگر دلیل جدیدی دارید میتوانیدتقاضای اعاده دادرسی کنید.

باسلام
با توجه به قطعیت آراء در مرحله تجدیدنظر در صورت داشتن دلایل جدید یا مصرح در ق ۴۷۷ق آ د م تنها میتوانید درخواست اعاده دادرسی کنید.

با درود..
در اینخصوص علیرغم اقرار ضمنی خوانده به مدیونیت در مقابل جنابعالی، متاسفانه دادگاه تجدیدنظر صـرفا به استناد به ماده ۲۶۵ قانون مدنی که حکایت از عدم تبرع خواهان دارد، دادنانه صادره را نقض و حکم به بیحقی شما صادر نموده است..
حالیـه ز آنجاییکه احکام صادره از دا گاه تجدیدنظر حسب مورد قطعی و لازم الاجرا می باشد. جنابعالی در این مرحله صــرفا می تواتید درخواست اعمال ماده ۴۷۷ را بنمایید.

مشاوره حقوقی تلفنی وصول مطالبات
زینب علیپور فائزه حجاب فاطمه مرادی حقیقت عبدالصمد محمدی مقدم
۵۶۴ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۸ بر اساس (۳۷۲) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۰,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

با سلام و درود
در صورت داشتن دلیل جدید می تواند دادخواست اعاده دادرسی بدهید یا اگر دلیل جدید نداریداعاده دادرسی موضوع ماده ۴۷۷ادک رو انجام دهید

با درود
متاسفانه رای دادگاه تجدید نظر قطعی است و تنها راه استفاده از ماده ۴

تنها راه استفاده از ماده ۴۷۷ میباشد

مشاوره حقوقی تلفنی وصول مطالبات
زینب علیپور فائزه حجاب فاطمه مرادی حقیقت عبدالصمد محمدی مقدم
۵۶۴ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۸ بر اساس (۳۷۲) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۰,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

با سلام..رای تجدیدنظر، قطعی و لازم‌الاجراست، در این خصوص نیز تنها راه متصور، اعمال ماده ۴۷۷ خواهد بود.

در صورتی که رای ابلاغی قرار باشد امکان اعتراض وجود ندارد اما اگر حکم باشد بمدت ۲۰ روز از تاریخ ابلاغ می توانید اعاده دادرسی کنید

شما لازم است طبق ادله جدید ویا محکمتری باتوجه به ماده ۴۲۶ قانون آیین دادرسی مدنی درخواست اعاده دادرسی تا ۲۰ روز پس از دریافت رای دهید ماده ۴۷۷ در خصوص پرونده شما موضوعیت ندارد (درخصوص خلاف شرع بین میباشد)

درود
می توانید تقاضا اعمال ماده۴۷۷قانون آیین دادرسی کیفری را داشته باشید.

مشاوره حقوقی تلفنی وصول مطالبات
زینب علیپور فائزه حجاب فاطمه مرادی حقیقت عبدالصمد محمدی مقدم
۵۶۴ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۸ بر اساس (۳۷۲) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۰,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

شما میتوانید ظرف مهلت مقرر(۲۰روز)تقاضای اعاده دادرسی از دادگاه صادر کننده رای نمایید تا در صورت پذیرش مجددا در دادگاه صادر کننده رای مورد رسیدگی قرار گیرد

درود
در صورت داشتن دلیل جدید، اعاده دادرسی نمایید .

مشاوره حقوقی تلفنی وصول مطالبات
زینب علیپور فائزه حجاب فاطمه مرادی حقیقت عبدالصمد محمدی مقدم
۵۶۴ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۸ بر اساس (۳۷۲) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۰,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

سلام.دادخواست اعاده ی دادرسی دهید با ارایه ی دلایل محکمه پسند و جدید وگرنه ادعای شما رد می شود.

اساسا رای اشتباه صادر شده است . با استناد ماده ۲۶۵ قانون مدنی ادعای شما ثابت می شود چگونه با استناد به این ماده ادعای شما را رد کرده اند ! اعمال ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری نمایید .

با سلام
میتوانید تقاضای اعمال ماده ۴۷۷ نمایید
اعتراض خلاف شرع و قانون بودن رای

مشاوره حقوقی تلفنی وصول مطالبات
زینب علیپور فائزه حجاب فاطمه مرادی حقیقت عبدالصمد محمدی مقدم
۵۶۴ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۸ بر اساس (۳۷۲) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۰,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

اگر ازتجدیدنظرخواهی رای قطعی صادرشده دیگرنمی توانیداقدامی نمایید

سلام
به دلیل ق عیت یافتن رای شما میتوانید در این مورد اعمال ماده ۴۷۷ نمایید

سلام
اعمال ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری نمایید .

مشاوره حقوقی تلفنی وصول مطالبات
زینب علیپور فائزه حجاب فاطمه مرادی حقیقت عبدالصمد محمدی مقدم
۵۶۴ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۸ بر اساس (۳۷۲) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۰,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

با سلام. رای اعتبار امر مختوم دارد و مجددا نمی توانید دادخواست بدوی دهید ولی می توانید از طریق ماده ۴۷۷ اقدام نمایید.

با سلام
متاسفانه رای دادگاه تجدیدنظر قطعی و لازم اجرا هست مگر با دلیل جدید شما تقاضای اعاده دادرسی نمایید و یا اعمال ماده ۴۷۷نمایید

مشاوره حقوقی تلفنی وصول مطالبات
زینب علیپور فائزه حجاب فاطمه مرادی حقیقت عبدالصمد محمدی مقدم
۵۶۴ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۸ بر اساس (۳۷۲) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۰,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

رای اساسا اشتباهی صادر شده تقاضای اعمال ماده ۴۷۷ قانون آئین دادرسی کیفری بکنید

مطابق ماده ۴۷۷ اعاده دادرسی کنید

"با سلام"
رای قطعی می باشد صرفا میتوانید از طریق ماده ۴۷۷ اقدام نمایید

مشاوره‌های حقوقی مرتبط

مشاوره حقوقی تلفنی یکی از سریعترین و بهترین نوع مشاوره است.

مشاوره حقوقی تلفنی در بنیاد وکلا با تضمین کیفیت مشاوره ارائه می‌شود.

قبل از رزرو مشاوره حقوقی تلفنی می‌توانید با بررسی وکیل و متخصصین حقوقی بر اساس عملکرد و امتیاز فعالیت تخصصی آنها فرد مناسب جهت دریافت مشاوره حقوقی تلفنی را انتخاب کنید.

مشاوره حقوقی تلفنی در بنیاد وکلا با بهترین قیمت و در کوتاه‌ترین زمان ممکن ارائه می‌شود.