لطفا اتصال اینترنت خود را بررسی کنید.
متخصصین فعال
مشاوره حقوقی تلفنی
مشاوره تلفنی حقوقی
تمام محصولات
مشاوره حقوقی تلفنی خانواده
فاطمه حسین پور محمد همتی پور سمانه برخورداری زینب علیپور
۳۴۹ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۸ بر اساس (۵۶۲) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۰,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

دادخواست توقف عملیات اجرایی چه زمانی پذیرفته میشود؟

پرسیده شده

باسلام
با وجود رد اعسار و توقیف بودن خودرو شخصی زوج زوج ادعا میکند خودرو مذکور مطابق مبایعه نامه ( صوری ) قبل از توقیف فروخته شده و شخص خریدار خواهان توقف عملیات اجرای طبق ماده ۱۴۶ قانون اجرای احکام مدنی شده است. این دادخواست در دادگاه پذیرفته میشود؟

۴ پاسخ #23564851
۱۰۰
۲۵ بهمن ۱۳۹۸

باید شکواییه علیه ایشان تنظیم شود ؟

مشاوره حقوقی تلفنی خانواده
فاطمه حسین پور محمد همتی پور سمانه برخورداری زینب علیپور
۳۴۹ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۸ بر اساس (۵۶۲) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۰,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

۴ پاسخ برای این سوال ثبت شده

از طریق ورود شخص ثالث میتوان خریدار را وارد دعوی نمایید تا وی مدارک خود را مبنی بر خرید پیش از توقف ارائه کند

باید دعوای ورود ثالث را مطرح نمایید و از خریدار مبایعه نامه و سند پی فروش را مطالبه نمایید

مشاوره حقوقی تلفنی خانواده
فاطمه حسین پور محمد همتی پور سمانه برخورداری زینب علیپور
۳۴۹ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۸ بر اساس (۵۶۲) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۰,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

چون مبایعه نامه عادی است پذیرفته نخواهد شد مگر توقیف خودرو زمانی انجام گرفته باشد که در اختیار شخصی غیر از محکوم علیه بوده و فرد اخیر مدعی مالکیت باشد که باید دادخواست خود را در مهلت قانونی مطرح نماید.
در حال حاضر با شرح شما باید دادخواست اعتراض ثالث اجرایی از طرف فرد اخیر مطرح گردد

بلی درست متوجه شدید طرح دادخواست هست

مشاوره‌های حقوقی مرتبط

مشاوره حقوقی تلفنی یکی از سریعترین و بهترین نوع مشاوره است.

مشاوره حقوقی تلفنی در بنیاد وکلا با تضمین کیفیت مشاوره ارائه می‌شود.

قبل از رزرو مشاوره حقوقی تلفنی می‌توانید با بررسی وکیل و متخصصین حقوقی بر اساس عملکرد و امتیاز فعالیت تخصصی آنها فرد مناسب جهت دریافت مشاوره حقوقی تلفنی را انتخاب کنید.

مشاوره حقوقی تلفنی در بنیاد وکلا با بهترین قیمت و در کوتاه‌ترین زمان ممکن ارائه می‌شود.