لطفا اتصال اینترنت خود را بررسی کنید.
متخصصین فعال

دادخواست توقف عملیات اجرایی چه زمانی پذیرفته میشود؟

پرسیده شده

باسلام
با وجود رد اعسار و توقیف بودن خودرو شخصی زوج زوج ادعا میکند خودرو مذکور مطابق مبایعه نامه ( صوری ) قبل از توقیف فروخته شده و شخص خریدار خواهان توقف عملیات اجرای طبق ماده ۱۴۶ قانون اجرای احکام مدنی شده است. این دادخواست در دادگاه پذیرفته میشود؟

۲۵ بهمن ۱۳۹۸

باید شکواییه علیه ایشان تنظیم شود ؟

۴ پاسخ برای این سوال ثبت شده

از طریق ورود شخص ثالث میتوان خریدار را وارد دعوی نمایید تا وی مدارک خود را مبنی بر خرید پیش از توقف ارائه کند

باید دعوای ورود ثالث را مطرح نمایید و از خریدار مبایعه نامه و سند پی فروش را مطالبه نمایید

چون مبایعه نامه عادی است پذیرفته نخواهد شد مگر توقیف خودرو زمانی انجام گرفته باشد که در اختیار شخصی غیر از محکوم علیه بوده و فرد اخیر مدعی مالکیت باشد که باید دادخواست خود را در مهلت قانونی مطرح نماید.
در حال حاضر با شرح شما باید دادخواست اعتراض ثالث اجرایی از طرف فرد اخیر مطرح گردد

بلی درست متوجه شدید طرح دادخواست هست

مشاوره‌های حقوقی مرتبط

مشاوره حقوقی تلفنی یکی از سریعترین و بهترین نوع مشاوره است.

مشاوره حقوقی تلفنی در بنیاد وکلا با تضمین کیفیت مشاوره ارائه می‌شود.

قبل از رزرو مشاوره حقوقی تلفنی می‌توانید با بررسی وکیل و متخصصین حقوقی بر اساس عملکرد و امتیاز فعالیت تخصصی آنها فرد مناسب جهت دریافت مشاوره حقوقی تلفنی را انتخاب کنید.

مشاوره حقوقی تلفنی در بنیاد وکلا با بهترین قیمت و در کوتاه‌ترین زمان ممکن ارائه می‌شود.