لطفا اتصال اینترنت خود را بررسی کنید.
گفتگو با متخصصین آنلاین
۲۰ متخصص آنلاین

آیا کارشناسان خط قادر به تشخیص تقدم وتاخرخط نسبت به امضا میباشند؟

پرسیده شده

باسلام یک فقره چک ازیک شرکت بابت مطالباتم گرفتم وصدوراین چک مربوط به ۱۴ ماه پیش میباشد.صادرکنندگان چک ادعاکردندکه چک سفیدامضابوده وبه جرم سوءاستفاده ازسفیدامضامنوشکایت کردند.میخواستم بدونم آیاکارشناس خط وامضاقادرهست که این چک روکه حدود۱۴ ماه پیش تحریروصادرشده رودقیقابررسی وتقدم خط رونسبت به امضاتشخیص بدهد؟؟؟؟؟ چون من ازقاضی تقاضاکردم که چک روبرای اثبات اینکه سفیدامضانبوده به کارشناس خط محول کنه.خواهش میکنم دقیق راهنمایی بفرمایید.اخه همین شاکی قبلاودراولین شکایتش من روبه جرم جعل امضایش شکایت کرده وبعدازدومرحله کارشناسی خط که هردوبرعلیه ایشان رای دادندوبرای من حکم قطعی برائت صادرشدجدیدااقدام به اقامه شکایت خیانت درامانت وسوء استفاده ازسفیدامضانمودند!!!!!!!!!!!!!!!!!!

۷۸,۹۴۵
مشاوره حقوقی تلفنی چک
عبدالصمد محمدی مقدم بهنام رفیعی ساران فاطمه مرادی حقیقت حسین خالق پرست
۶۲۰ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۸ بر اساس (۴۲۲) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۰,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

۶۷ پاسخ برای این سوال ثبت شده

کارشناسان خط قادر به تشخیص زمان نوشتن مندرجات چک و تقدم و تاخر آن میباشند و درصورت مقدم بودن مطالب بر لمضاء حکم برائت شما صادر خواهد شد.

با احترام

گفتگو با متخصصین آنلاین
محمد بابایی فیشانی
محمد بابایی فیشانی ۲.۱ کارشناس ارشد حقوق
۴.۸ / ۵ (۳۵۲) دیدگاه
ابوالفضل جهان بخش
ابوالفضل جهان بخش ۲.۷ وکیل پایه یک دادگستری
۴.۸ / ۵ (۱۹۲) دیدگاه
مینا ساعدپناه
مینا ساعدپناه ۰.۱ کارشناس حقوقی
۴.۷ / ۵ (۱۳) دیدگاه

با سلام بله با دستور مراجع قضایی کارشناس منتخب خط شناسی با توسل به شگردهای مخصوص و کاملا علمی و بعضا تجربی قادر به شناسایی تنوع خط و امضا و یا تقدم و تاخر آن هستند بطوریکه با بررسی ترکیب شیمیایی رنگ وجوهر استفاده شده یا استفاده از پرتوهای نورانی برای تشخیص تقدم و تاخر جوهر و یا اندازه گیری مقدار فشاری که بر روی کاغذ وارد شده و الیاف کاغذ را مخدوش می کند میتوانند تشخیص دهند

مشاوره حقوقی تلفنی چک
عبدالصمد محمدی مقدم بهنام رفیعی ساران فاطمه مرادی حقیقت حسین خالق پرست
۶۲۰ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۸ بر اساس (۴۲۲) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۰,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

با سلام کارشناس خط توانایی تشخیص و تقدم و تاخر را دارد

بله کارشناسان قادر به تشخیص این امر هستند

بله تقدم و تاخر از طریق کارشناس رسمی خط و امضاء قابل تشخیص است

مشاوره حقوقی تلفنی چک
عبدالصمد محمدی مقدم بهنام رفیعی ساران فاطمه مرادی حقیقت حسین خالق پرست
۶۲۰ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۸ بر اساس (۴۲۲) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۰,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

سلام
کارشناس امکان تشخیص تقدم و تاخر مندرجات چک و هر برگه دیگری را دارد.

بله امکان آن وجود دارد

سلام
بله کارشناسان تشخیص خط قادر به اظهارنظر در این زمینه هستند و اصولا تجربی عمل میکنند

مشاوره حقوقی تلفنی چک
عبدالصمد محمدی مقدم بهنام رفیعی ساران فاطمه مرادی حقیقت حسین خالق پرست
۶۲۰ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۸ بر اساس (۴۲۲) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۰,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

با سلام بله توسط کارشناس قابل تشخیص است

کارشناس یعنی متخصص وقابل اعتماد دادگاه

سلام
کارشناس خط شناسی
توانایی تشخیص و تقدم و تاخر را دارد

مشاوره حقوقی تلفنی چک
عبدالصمد محمدی مقدم بهنام رفیعی ساران فاطمه مرادی حقیقت حسین خالق پرست
۶۲۰ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۸ بر اساس (۴۲۲) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۰,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

باسلام
کارشناس میتواند تقدم امضا بر متن را تشخیص دهد

با سلام کارشناس خط توانایی تشخیص تقدم و تاخر را دارد

بله کارشناس خط قادر به تشخیص زمان نوشته شدن و تقدم و تاخر می باشند .
ولی ادعای طرف مقابل مسموع نیست حتی اگر چک سفید امضا بوده باشد .
مدارکتان بایستی بررسی شود

شکایت ایشان حتی اگر چک سفید امضا باشد وجاهت قانونی ندارد. مگر در شرایطی اعم از اینکه چک امانت بوده باشد و ...
در کارشناسی جعلی بودن یا تقدم و تاخر مطالب مندرج در اسناد قابل تشخیص است

مشاوره حقوقی تلفنی چک
عبدالصمد محمدی مقدم بهنام رفیعی ساران فاطمه مرادی حقیقت حسین خالق پرست
۶۲۰ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۸ بر اساس (۴۲۲) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۰,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

بله کارشناس قادر به تشخیص است ولی جرم واقع شده یا خیر بحث مفصل دارد چون وقتی سفید امضا صادر می شود به دارنده وکالت در پر کردن می دهیم

بله با توجه استفاده از لوازم تشخیص خط ومتدهایی چون فشار قلم تناسب خطوط و....

مشاوره حقوقی تلفنی چک
عبدالصمد محمدی مقدم بهنام رفیعی ساران فاطمه مرادی حقیقت حسین خالق پرست
۶۲۰ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۸ بر اساس (۴۲۲) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۰,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

بله کارشناس خط تقدم و تاخر خطوط را تشخیص و اعلام می‌نماید.

تشخیص تقدم و تاخر امضا با استفاده از ابزار و مواد شیمیایی انجام شدهو بسیار دقیق و بدون خطا است .

با درود
بله کارشناسان رسمی دادگستری قادر به تشخیص این مهم میباشند

مشاوره حقوقی تلفنی چک
عبدالصمد محمدی مقدم بهنام رفیعی ساران فاطمه مرادی حقیقت حسین خالق پرست
۶۲۰ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۸ بر اساس (۴۲۲) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۰,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

سلام چنانچه اختلافی بین مندرجات چک باشد از طریق کارشناس قابل تشخیص خواهد بود و بر اساس نظریه مذکور تصمیم قضایی اتخاذ خواهد شد

سلام باید دانست که:
اگر شخصی چک سفید امضایی را به دیگری تحویل دهد در واقع به او وکالت داده است تا متن آن را تکمیل کند و به نوعی به وی امانت داده است اما اگر فرد در امانت خیانت و از چک سفید امضا سوء استفاده کند جرم آن خیانت در امانت خواهد بود . دقت داشته باشید باید نسبت به ان چک سواستفاده ای رخ داده باشد.
همچنین باید گفت :
در ماده ی ۶۷۳ قانون تعزیرات اسلامی ذکر شده است که هر فردی که از چک سفید امضایی که به وی سپرده شده است سوء استفاده کند و مبلغ آن را تغییر دهد به یک تا سه سال حبس محکوم خواهد گردید و صرف سوء استفاده از چک موضوع جرم علیه وی خواهد بود.
اینکه در این موارد باید:
شاکی اثبات کند چک نزد شما امانت بوده تا جرم خیانت در امانت محقق شود

با سلام
کارشناس خط توانایی تشخیص را خواهد داشت

مشاوره حقوقی تلفنی چک
عبدالصمد محمدی مقدم بهنام رفیعی ساران فاطمه مرادی حقیقت حسین خالق پرست
۶۲۰ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۸ بر اساس (۴۲۲) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۰,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

با سلام مورد مذکور توسط کارشناسان خط ، قابل تشخیص می باشد.

آیا کارشناسان خط قادر به تشخیص تقدم وتاخرخط نسبت به امضا میباشند؟
بله انجام موضوع امکان پذیر است و اگر کارشناسان در اظهار نظر خود موفق نبودند از مرجع قضایی رسیدگی کننده تقاضا کنید موضوع به اداره تشخیص هویت و آزمایشگاه ناجا ارسال گردد.

مشاوره حقوقی تلفنی چک
عبدالصمد محمدی مقدم بهنام رفیعی ساران فاطمه مرادی حقیقت حسین خالق پرست
۶۲۰ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۸ بر اساس (۴۲۲) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۰,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

بله چنین امری قابل شناسایی می باشد.

با سلام بله امکان تشخیص تقدم و تاخر تحریر و امضا توسط کارشناس در صورت وجود اصل برگ مورد بحث وجود دارد

بله این از ابتدائی ترین کارهای کارشناس خطه

باسلام
چنانچه فاصله زمانی بین تحریر مندرجات و نوشته ها خیلی کم باشد،احتمال تشخیص پایین است.اما در صورت فاصله زمانی بیشتر،قطعا قابل تشخیص است.عاقبت بخیر باشید.

مشاوره حقوقی تلفنی چک
عبدالصمد محمدی مقدم بهنام رفیعی ساران فاطمه مرادی حقیقت حسین خالق پرست
۶۲۰ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۸ بر اساس (۴۲۲) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۰,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

بله این امکان وجود دارد

کارشناس خط توانایی تشخیص و تقدم و تاخر را دارد

با سلام
بله کارشناسان با بررسی دقیق امکان تعیین تقدم وتاخر خط و امضاء را دارنددر صورت بودن اصل سند و یا چک مورد ادعا

مشاوره حقوقی تلفنی چک
عبدالصمد محمدی مقدم بهنام رفیعی ساران فاطمه مرادی حقیقت حسین خالق پرست
۶۲۰ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۸ بر اساس (۴۲۲) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۰,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

تقدم و تاخر تحریر و امضا به راحتی توسط کارشناس خبره فن قابل تشخیص است

بله توسط کارشناسان خط قابل تشخیص است .

بسمه تعالی کارشناسان خط قادر به تشخیص تقدم وتاخر زمان تحریر خط وامضا هستند.

بله کارشناسان از نظر تقدم و تاخر زمانی جعل مادی انجام شده قادر به کارشناسی تخصصی هستند و نظر بنده این هست که در همین پرونده تقاضای مطالبه پرونده ای که در سابق علیه شما طرح شده بود و با موضوع جعل برائت گرفتید را از محکمه خواستار بشید چون وحدت سبب و اصحاب دعوی و در این خصوص خاص وحدت موضوع را دارا هستند و جای دفاع داره.

مشاوره حقوقی تلفنی چک
عبدالصمد محمدی مقدم بهنام رفیعی ساران فاطمه مرادی حقیقت حسین خالق پرست
۶۲۰ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۸ بر اساس (۴۲۲) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۰,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

باسلام ابتدا اقدام به اخذ واخواست سفته بنمایید وسپس ازطریق مراجع قضایی اقدام به طرح دعوی مطالبه وجه سفته بکنید.

باسلام ابتدا اقدام به اخذ واخواست سفته بنمایید وسپس ازطریق مراجع قضایی اقدام به طرح دعوی مطالبه وجه سفته بکنید.

سلام بله کارشناسان خط می توانند تقدم و تاخر نوشته را احراز کنند

مشاوره حقوقی تلفنی چک
عبدالصمد محمدی مقدم بهنام رفیعی ساران فاطمه مرادی حقیقت حسین خالق پرست
۶۲۰ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۸ بر اساس (۴۲۲) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۰,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

سلام ، با آرزوی بهروزی برای شما ، بله در مرحله کارشناسی امکان تشخیص تقدم و تاخر امضا و نوشته جات وجود داره

توضیحا اینکه بهتره به استناد پرونده قبلی و رای برائت خود میتونید سوء نیت شاکی رو ثابت و در جهت روشن شدن موضوع برای قاضی اقدام کنید

مشاوره حقوقی تلفنی چک
عبدالصمد محمدی مقدم بهنام رفیعی ساران فاطمه مرادی حقیقت حسین خالق پرست
۶۲۰ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۸ بر اساس (۴۲۲) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۰,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

بله قادر به تشخیص تقدم وتاخر هستند

بله قابل تشخیص است وبا عنایت به عدم تایید جعلیت واثبات اصالت در مراحل قبلی شکایت خیانت در امانت هم وجاهت قانونی ندارد

باسلام
بله تقدم وتاخر خط وامضا قابل تشخیص توسط کارشناس خط میباشد.

مشاوره حقوقی تلفنی چک
عبدالصمد محمدی مقدم بهنام رفیعی ساران فاطمه مرادی حقیقت حسین خالق پرست
۶۲۰ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۸ بر اساس (۴۲۲) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۰,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

سلام دوست عزیز دقت کنید سابقا ایشون از شما شکایت کرده و گفته که امضایش جعل شده و کارشناس بیان کرده که ایشون دروغ داره میگه و امضای خودشه و الان دقیقا اظهاراتش متناقض هست و میگه سفید امضا بوده بنظر من شما با ارائه نظر کارشناس قبلی و شکایت قبلی ایشون در یک لایحه تناقض گویی ایشون را به قاضی بیان کنید و حتما تبرئه می شوید. چون خود شاکی ام مشخص نیست نسبت به چه موضوعی شکایت داره !!!

سلام
نگران نباشید کارشناسان رسمی تقدم و تاخر را کاملن تشخیص میدهند. موفق باشید

سلام بله طبق دستور مقام قضایی به کارشناس منتخب صحت و سقم خط را بررسی وبطور کامل اعلام میگردد موفق باشید

درود بر شما
با انجام کارشناسی حقیقت روشن شده و جای نگرانی وجود ندارد مضاف بر اینکه در فرض صدور چک سفید امضا وفق نظر عده زیادی از حقوقدانان هنگامی که شخصی به شخص دیگر چک سفید امضاء تحویل میدهد به این معناست که انقدر به فرد تحویل گیرنده اعتماد داشته که به صورت ضمنی به او وکالت داده که مبلغ روی چک را پر نماید. و تنها در صورتی استفاده از چک سفید امضا و پر کردن ان جرم است که اثبات گردد مبلغی بیش از تعهدات یا ضمانت در در ان قید شده و در واقع از سفید امضاء سوء استفاده گردیده بنابراین در مورد مطروحه جای نگرانی نیست .

با درود بله اصولا قابل تشخیص است

بادرود .کارشناس میتواند تشخیص دهد تقدم وتاخر .

سلام
کارشناس خط توانایی تقدم و تاخر نوشته و امضای چک را دارند.

با احترام
اگر خودصادر کننده چک تاریخ را وارد نموده باشد بله مشخص میشود

بنام خدا،قادر به تشخیص تقدم و تاخر خط هستند.

سلام بله کارشناسان امکان احراز قدمت نوشته و تقدم و تاخر مندرجات را دارند

بله کارشناس خط با تخصصی که دارد قادر به تشخیص تقدم و تاخر می باشد

سلام
کارشناسان خط قادر به تشخیص زمان نوشتن مندرجات چک و تقدم و تاخر آن میباشند.

بله با کارشناسی تقدم و تاخر نوشته ها مشخص خواهد شد.

سلام بله کارشناس خط تشخیص خواهد داد

باسلام بله کارشناسان تقدم و تاخر خطوط مندرج در چک را تشخیص خواهند داد.

باسلام بله میتوان نزد بازپرس درخواست کارشناس خط بفرمایید و دقیقا مشخص میکنه آیا سفید امضابوده یاخیر.هر چند که اصلا سفید امضابودن جرم نیست

سلام و رحمت بر شما

بله کارشناسان میتوانند مشروط به ارجاع قضایی

با سلام. بله کارشناسان با استفاده از شیوه های مختلف این توانایی را دارند.

با سلام و احترام
کارشناسان خط قادر به تشخیص زمان نوشتن مندرجات چک و تقدم و تاخر آن میباشند

با سلام، بله ایشان می توانند تشخیص دهند

مطالبه وجه و استرداد لاشه چک را از دادگاه بخواهید.

بادرود قابل تشخیص می‌باشد.

بااحترام
تقدم و تاخر اگر زمان زیادی بین متن و تاریخ ویا امضاء باشد بله میتواند

مشاوره‌های حقوقی مرتبط

مشاوره حقوقی تلفنی یکی از سریعترین و بهترین نوع مشاوره است.

مشاوره حقوقی تلفنی در بنیاد وکلا با تضمین کیفیت مشاوره ارائه می‌شود.

قبل از رزرو مشاوره حقوقی تلفنی می‌توانید با بررسی وکیل و متخصصین حقوقی بر اساس عملکرد و امتیاز فعالیت تخصصی آنها فرد مناسب جهت دریافت مشاوره حقوقی تلفنی را انتخاب کنید.

مشاوره حقوقی تلفنی در بنیاد وکلا با بهترین قیمت و در کوتاه‌ترین زمان ممکن ارائه می‌شود.