لطفا اتصال اینترنت خود را بررسی کنید.
گفتگو با متخصصین آنلاین
۳۲ متخصص آنلاین

میخوام بدونم آیا ایشان میتونه سفته ها را بزاره اجرا؟

پرسیده شده

سلام وقت بخیر من جایی کار میکردم ماهی یک میلیون و پانصد هزار تومان حقوقش بود و از من سفته گرفته بود بعد از یک ماه من نتونستم کار کنم اونجا در آمده ام بخاطر اینکه معده ام عمل کردم وکارش شیفت شب بود با ید تا صبح بیدار باشیم و بخاطر عمل معده که داشتم دوباره معده ام مشکل پیدا کرده و از کار آمدم بیرون صاحبکارم گفتن سفته میزارم اجرا ولی بنده از اداره کار پرسیدم گفتن سفته غیر قانونی گرفته و در قانون کار سفته غیر مجاز هست گرفته

مشاوره حقوقی تلفنی سفته
نسترن زمانی پور فردین حسین نژاد بیتا اخوان مدرس حامد شاکری نیا
۶۲۷ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۸ بر اساس (۳۹۸) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۰,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

۳۰ پاسخ برای این سوال ثبت شده

در صورت ترک کار بدون موافقت کارفرما ایشان می توانند با اثبات ورود ضرر مطالبه خسارت کنند.

گفتگو با متخصصین آنلاین
رضا رستمی
رضا رستمی ۱۰.۰ کارشناس حقوقی
۴.۸ / ۵ (۱,۳۳۹) دیدگاه
محمد بابایی فیشانی
محمد بابایی فیشانی ۲.۱ کارشناس ارشد حقوق
۴.۸ / ۵ (۳۵۸) دیدگاه
سعیده کریم فر
سعیده کریم فر ۱.۲ کارشناس حقوقی
۴.۸ / ۵ (۱۹۲) دیدگاه

اگر سفته ها بابت ضمانت حسن انجام کار گرفته شده باشد امکان مطالبه وجه آنها توسط کارفرما وجود ندارد.

مشاوره حقوقی تلفنی سفته
نسترن زمانی پور فردین حسین نژاد بیتا اخوان مدرس حامد شاکری نیا
۶۲۷ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۸ بر اساس (۳۹۸) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۰,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

میتوانید دادخواست استرداد لاشه سفته را از دادگاه بخواهید. همچنین اگر با سوء نیت نخواهد سفته را برگرداند و اقدام به سو استفاده نماید شکایت خیانت در امانت هم می‌توانید مطرح نمائید.

در شورای حل اختلاف طرح دعوی استرداد سفته نمایید

با درود ابتدا اظهارنامه ارسال دارید اگر افاقه ننمود سپس دادخواست استرداد لاشه سفته ها را مطرح نمایید

مشاوره حقوقی تلفنی سفته
نسترن زمانی پور فردین حسین نژاد بیتا اخوان مدرس حامد شاکری نیا
۶۲۷ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۸ بر اساس (۳۹۸) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۰,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

اگر ترک کار باعث ورود ضرر شده باشد سفته ها قابل مطالبه است و اخذ سفته ضمانت حسن انجام کار نیز غیرقانونی نیست.

با سلام
دادخواست استرداد لاشه سفته را بدهید .

سلام در صورتی که اثبات کند بیرون آمدن شما باعث ورود ضررو زیان به ایشان شده است میتواند مطالبه کند

مشاوره حقوقی تلفنی سفته
نسترن زمانی پور فردین حسین نژاد بیتا اخوان مدرس حامد شاکری نیا
۶۲۷ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۸ بر اساس (۳۹۸) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۰,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

ابتدا طی اظهارنامه و سپس دادخواست استرداد سفته بدهید

اگر ترک کار باعث ورود ضرر به کارفرما شده باشد ،پس از اثبات خسارت وارده ،مبلغ خسارت از سفته ها قابل مطالبه است.

بله ایشان می توان اقدام کند اماشما اظهارنامه ای مبنی براستردادسفته به ایشان بدهید

مشاوره حقوقی تلفنی سفته
نسترن زمانی پور فردین حسین نژاد بیتا اخوان مدرس حامد شاکری نیا
۶۲۷ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۸ بر اساس (۳۹۸) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۰,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

اگر دلیل موجه برای ترک کار داشته باشید می توانید با ارسال اظهارنامه هم علت ترک کار را توضیح دهید و هم استرداد لاشه سفته را با ذکر دقیق آن مطالبه نمایید در صورت تمایل از طریق اخذ مشاوره تلفنی یا ارزیابی با متخصصین سایت اقدام کنید.

با سلام سفته ها از سوی کارفرما قابل مطالبه خواهد بود .

سلام و وقت بخیر استرسی نداشته باشید کارفرما نمیتواند با توجه به موضوعی که شما مطرح کردید اقدامی در جهت وصول مبلغ سفته از شما بخواهد
شما میتوانید در دادگاه کیفری کارفرما را به جرم خیانت در امانت تحت تعقیب قرار دهید

با درود..
در اینخصوص چنانچه صدور سفته ها از بابت ضمانت حسن انجام کار بوده باشد، امکان مطالبه وجه آنها توسط کارفرما وجاهت قانونی ندارد..
فلـذا بهتـر است قبل از هر گونه اقدامی، ابتـدا از طریق اظهارنامه و در صورت لزوم با طرح دادخواستی، درخواست اسـترداد لاشـه سـفته ها را مطـرح نمایید..

مشاوره حقوقی تلفنی سفته
نسترن زمانی پور فردین حسین نژاد بیتا اخوان مدرس حامد شاکری نیا
۶۲۷ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۸ بر اساس (۳۹۸) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۰,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

باسلام
دادخواست استرداد لاشه سفته را ارائه دهید.

با سلام و درود
اول اظهارنامه استرداد سند کنید اگر افاقه نکرد دادخواست استرداد سفته ها را به شورای حل اختلاف ارائه کنید

مشاوره حقوقی تلفنی سفته
نسترن زمانی پور فردین حسین نژاد بیتا اخوان مدرس حامد شاکری نیا
۶۲۷ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۸ بر اساس (۳۹۸) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۰,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

درود
در صورتی که ترک کار شما باعث ورود ضرر به کارفرما شده باشد امکان مطالبه خسارات از محل سفته ای که بابت ضمانت حسن انجام کار داده شده وجود دارد .

ابتدا اظهارنامه ارسال نمایید سپس دلدخواست استرداد لاشه چک

باسلام محضر شما بزرگوار
عنایت داشته باشیددلدخواست استرداد لاشه چک تنظیم نمایید .

مشاوره حقوقی تلفنی سفته
نسترن زمانی پور فردین حسین نژاد بیتا اخوان مدرس حامد شاکری نیا
۶۲۷ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۸ بر اساس (۳۹۸) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۰,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

ابتدا اظهارنامه ای مبنی بر استرداد سفته ها ارسال و اگر اثر نکرد دادخواست استرداد لاشه سفته ها را مطرح کنید.

با احترام ابتدا اظهارنامه ارسال نمایید و سپس دادخواست استرداد لاشه سفته را مطرح نمایید

در صورتی که اثبات کند بیرون آمدن شما باعث ورود ضررو زیان به ایشان شده است میتواند مطالبه کند و ضمانت حسن انجام کار گرفته شده باشد صحیح نبوده و می توانید مطالبه لاشه سفته ها را با اظهارنامه و دادخواست حقوقی بکنید

مشاوره حقوقی تلفنی سفته
نسترن زمانی پور فردین حسین نژاد بیتا اخوان مدرس حامد شاکری نیا
۶۲۷ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۸ بر اساس (۳۹۸) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۰,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

با سلام ابتدا طی اظهارنامه و سپس دادخواست استرداد سفته ها را مطالبه نمائید.

سلام.کارفرما می تواند در صورتی که ضرر وارده توسط شما به اثبات برسد سفته ها را به اجرا بگذارد.

مشاوره حقوقی تلفنی سفته
نسترن زمانی پور فردین حسین نژاد بیتا اخوان مدرس حامد شاکری نیا
۶۲۷ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۸ بر اساس (۳۹۸) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۰,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

سلام
در صورتی که ترک کار شما موجب بوجود آمدن ضرر و خسارتی برای کارفرما شده باشد با اثبات آن می تواند مطالبه خسارت نماید .ضمنا اخذ چک یا سفته جهت حسن انجام کار وسط کارفرما وجاهت قانونی ندارد .

باسلام
خیر امکان مطالبه نیست

ابتدا اظهارنامه ارسال و اگر کفایت نکرد دادخواست استرداد سفته مطرح نمایید

سلام بعد از ارسال اظهارنامه دادخواست استرداد لاشه سفته ها را مطرح نمایید

مشاوره حقوقی تلفنی سفته
نسترن زمانی پور فردین حسین نژاد بیتا اخوان مدرس حامد شاکری نیا
۶۲۷ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۸ بر اساس (۳۹۸) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۰,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

باسلام
به استناد مدارک پزشکی ومعذوریت خود استناد نمایید

مشاوره‌های حقوقی مرتبط

مشاوره حقوقی تلفنی یکی از سریعترین و بهترین نوع مشاوره است.

مشاوره حقوقی تلفنی در بنیاد وکلا با تضمین کیفیت مشاوره ارائه می‌شود.

قبل از رزرو مشاوره حقوقی تلفنی می‌توانید با بررسی وکیل و متخصصین حقوقی بر اساس عملکرد و امتیاز فعالیت تخصصی آنها فرد مناسب جهت دریافت مشاوره حقوقی تلفنی را انتخاب کنید.

مشاوره حقوقی تلفنی در بنیاد وکلا با بهترین قیمت و در کوتاه‌ترین زمان ممکن ارائه می‌شود.