لطفا اتصال اینترنت خود را بررسی کنید.
گفتگو با متخصصین آنلاین
۲۶ متخصص آنلاین

ایا زمان نامحدود است یا زمان مشخصی برای کارشناس در نظر میگیرند؟

پرسیده شده

باسلام ودرود و تبریک سال نو خدمت شما

اگر پرونده مطالبه مالی از طریق دادگاه به کارشناس ارجاع داده شود چه مدت زمان لازم است تا نتیجه کارشناسی اعلام شود؟

مشاوره حقوقی تلفنی وصول مطالبات
امین احمدی مهدی باقری خصال امیر ضیغمی زینب علیپور
۵۶۲ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۸ بر اساس (۳۷۲) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۰,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

۲۵ پاسخ برای این سوال ثبت شده

بستگی به موضوع معمولا مهلت اظهارنظر برای کارشناس در نظر گرفته می شود

گفتگو با متخصصین آنلاین
مریم حاج منوچهری
مریم حاج منوچهری ۰.۵ وکیل پایه یک قوه قضاییه
۴.۹ / ۵ (۳۶) دیدگاه
امید داوری
امید داوری ۳.۳ کارشناس ارشد حقوق
۴.۸ / ۵ (۱۳۸) دیدگاه
سجاد فرهادی
سجاد فرهادی ۰.۱ کارشناس حقوقی
۴.۴ / ۵ (۵) دیدگاه

با درود بستگی به نوع پرونده دارد و تصمیم مقام قضایی یا نظر کارشناس مربوطه

مشاوره حقوقی تلفنی وصول مطالبات
امین احمدی مهدی باقری خصال امیر ضیغمی زینب علیپور
۵۶۲ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۸ بر اساس (۳۷۲) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۰,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

کارشناس مکلف است در مدتی که دادگاه تعیین می کند نظر خود را اعلام نماید.

سلام معمولا مهلت اظهارنظر کارشناس دو هفته تا یک ماه است ولی بسته به موضوع متغیر است

با سلام مدت زمان مشخصی وجود ندارد بستگی به نوع پرونده و موضوع آن دارد و در این خصوص مهلت اظهار نظر برای کارشناس مربوطه در نظر می گیرند.

مشاوره حقوقی تلفنی وصول مطالبات
امین احمدی مهدی باقری خصال امیر ضیغمی زینب علیپور
۵۶۲ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۸ بر اساس (۳۷۲) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۰,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

بستگی به نوع کارشناسی دارد

بااحترام
کارشناس موظف است حداکثر تا یک ماه کامل تحویل دهد

بستگی به موضوع و نوع پرونده دارد

مشاوره حقوقی تلفنی وصول مطالبات
امین احمدی مهدی باقری خصال امیر ضیغمی زینب علیپور
۵۶۲ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۸ بر اساس (۳۷۲) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۰,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

بااحترام
حداقل یک هفته وحداکثر یک ماه

درود
زمان اظهار نظر کارشناس بسته به موضوع پرونده توسط مقام قضایی تعیین و به کارشناس اعلام می گردد .

زمان اظهارنظر بستگی به موضوع کارشناسی دارد ولی محدود است.

مشاوره حقوقی تلفنی وصول مطالبات
امین احمدی مهدی باقری خصال امیر ضیغمی زینب علیپور
۵۶۲ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۸ بر اساس (۳۷۲) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۰,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

سلام مدتی زمانی که مقام قضای تعین کرده ...

بنام خدا،کارشناس باید طی مهلتی که دادگاه تعیین می کند اظهارنظر کند البته میتواند برای یک بار مهلت بخواهد. در غیر اینصورت کارشناس دیگری تعیین می‌شود و تخلف کارشناس گزارش میشود.

با درود..
اساسا بسـتگی به نوع و موضـوع پرونده دارد که معـمولا کارشناس در مدت زمانی که دادگاه تعیین می کند، بایستی نظـر خود را به دادگاه اعلام نماید..

بستگی به نوع پرونده داره

مشاوره حقوقی تلفنی وصول مطالبات
امین احمدی مهدی باقری خصال امیر ضیغمی زینب علیپور
۵۶۲ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۸ بر اساس (۳۷۲) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۰,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

بستگی به موضوع کارشناسی دارد و دادگاه میتواند به کارشناس مهلت خاصی جهت ارائه نظریه بدهد.

با سلام موعد نظر کارشناس را قاضی معین می نماید البته وی میتواند تقاضای تمدید نماید.

مشاوره حقوقی تلفنی وصول مطالبات
امین احمدی مهدی باقری خصال امیر ضیغمی زینب علیپور
۵۶۲ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۸ بر اساس (۳۷۲) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۰,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

سلام و درود
زمان مشخص نیست دادگاه محترم زمان را مشخص می کند و گاهی تمدید ممکنه بشود

بستگی به نظر دادگاه مربوطه داره و مهلتی رو برای کارشناس لحاظ میکنند

با سلام و احترام
مدت زمان لازم جهت ارائه نظریه کارشناسی به دادگاه در دستور قاضی منعکس می گردد و بسته به نوع کارشناسی متفاوت می باشد و معمولا بیش ۱۴ روز الی ۳۰ روز در نظر گرفته می شود، لیکن کارشناس مربوطه بسته به اوضاع واحوال قضیه و امکان عدم دسترسی به محیط جهت بازدید و امور اینچنینی می تواند از مقام قضایی تقاضای تمدید یا افزایش مهلت کارشناسی نماید.

مشاوره حقوقی تلفنی وصول مطالبات
امین احمدی مهدی باقری خصال امیر ضیغمی زینب علیپور
۵۶۲ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۸ بر اساس (۳۷۲) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۰,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

با سلام
زمان اظهار نظر کارشناس بسته به موضوع پرونده توسط مقام قضایی تعیین و به کارشناس اعلام میشود که معمولا از دو هفته هست تا یکماه.

مدتی که دادگاه برای کارشناس مشخص می نماید قابل پیش بینی نمی باشد

معمولا دادگاهها در قرارصادره مهلت ارائه نظریه را بسته به موضوع مشخص میکنند

مشاوره حقوقی تلفنی وصول مطالبات
امین احمدی مهدی باقری خصال امیر ضیغمی زینب علیپور
۵۶۲ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۸ بر اساس (۳۷۲) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۰,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

طبق ماده ۲۵۷ دادگاه باید مدت کارشناسی را تعیین نماید در صورتی که در مدت تعیین شده اقدام ننماید دادگاه اقدام به تعیین کارشناس دیگری می کند مگر مدت تعیین شده برای اظهار نظر کافی نباشد که در این صورت باید کارشناس موضوع را به دادگاه در مدت مقرر اطلاع دهد و تقاضای تمدید مهلت بخواهد.

"با سلام"
بستگی به پرونده زمان قابل تخیص نیست

مشاوره‌های حقوقی مرتبط

مشاوره حقوقی تلفنی یکی از سریعترین و بهترین نوع مشاوره است.

مشاوره حقوقی تلفنی در بنیاد وکلا با تضمین کیفیت مشاوره ارائه می‌شود.

قبل از رزرو مشاوره حقوقی تلفنی می‌توانید با بررسی وکیل و متخصصین حقوقی بر اساس عملکرد و امتیاز فعالیت تخصصی آنها فرد مناسب جهت دریافت مشاوره حقوقی تلفنی را انتخاب کنید.

مشاوره حقوقی تلفنی در بنیاد وکلا با بهترین قیمت و در کوتاه‌ترین زمان ممکن ارائه می‌شود.