لطفا اتصال اینترنت خود را بررسی کنید.
متخصصین فعال
گفتگو با متخصصین آنلاین
۳ متخصص آنلاین

آیا انتقال اموال قبل از اجرا گذاشتن مهریه فرار از دین محسوب میشود؟

پرسیده شده

اگرشخصی مالکیت اموال منقول وغیر منقول خود را قبل از به اجرا گذاشتن مهریه توسط همسرش جهت استفاده از اعسار به فامیل درجه 1 خود دردفتراسناد رسمی انتقال دهد(فقط انتقال دهد وبنام درمراحل اداری صورت نگیرد) آیا دادگاه میتواند ثابت کندکه جهت فرارازدین بوده وراهی است که فامیل درجه 1 که اموال به مالکیت او درآمده بعدا ادعای مالکیت نکند اگه راه حل دیگری دارد لطفا بیان کنید

۶۰,۹۹۴
مشاوره حقوقی تلفنی خانواده
اکبر هدایی‌ متنق رضا اخلاص پور فاطمه زارع سها آگهی
۴۰۶ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۸ بر اساس (۷۰۳) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۰,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

۶۸ پاسخ برای این سوال ثبت شده

در صورتیکه انتقال اموال مدتی قبل از به اجرا گذاشتن مهریه توسط زوجه باشد معامله به قصد فرار از دین محسوب نمیشود.حال آنکه اگر منتقل شده باشد لذا به نام نشده باشد تصمیم گیری در خصوص فرار از دین با دادگاه میباشد.

موید باشید

۳۱ فروردین ۱۳۹۸

حتی اگر زوج رسماً در دفتر مشاوره پزشک روانشناس اعلام کرده باشن که قصد جدایی دارن باز هم انتقال اموال قبل از دادخواست مهریه "فرار از دین" محسوب نمی شود؟؟؟

۸ اسفند ۱۳۹۸

حتی در صورتی که قصد فرار از دین داشته باشد ‌و برای دادگاه قابل اثبات باشد ‌؟

گفتگو با متخصصین آنلاین
محسن نریمانی ده نوی
محسن نریمانی ده نوی ۳.۷ وکیل پایه یک دادگستری
۴.۷ / ۵ (۱۳۴) دیدگاه
رضا رستمی
رضا رستمی ۱.۳ کارشناس حقوقی
۴.۸ / ۵ (۱۳۰) دیدگاه
چیا کهزاد
چیا کهزاد ۰.۳ کارشناس حقوقی
۴.۶ / ۵ (۱۴) دیدگاه

فرار ازدین محسوب نمی شود

مشاوره حقوقی تلفنی خانواده
اکبر هدایی‌ متنق رضا اخلاص پور فاطمه زارع سها آگهی
۴۰۶ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۸ بر اساس (۷۰۳) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۰,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

سلام فرار از دین بع حکم قطعی است
۲ در دفترخانه ای دیگر وکالت بلاعزل و بیع نامه تنظیم کنید

سلام فرار از دین نیست و جرم محسوب نمی شود . اما در دعوی اعسار تاثیر مستقیم دارد .

باتوجه به مطالب فرارازدین محسوب نمیشود

مشاوره حقوقی تلفنی خانواده
اکبر هدایی‌ متنق رضا اخلاص پور فاطمه زارع سها آگهی
۴۰۶ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۸ بر اساس (۷۰۳) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۰,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

قبل از اجرا گذاشتن مهر نمیتواند فرار از دین باشد
ولی در دعوای اعسار میتواند تاثیر داشته باشد

فرار از دین نیست ولی در دعوی اعسار از پرداخت مهریه اماره بر ملائت گذشته می باشد

خیر در اینصورت معامله به قصد فرار از دین مصداق نخواهد داشت

مشاوره حقوقی تلفنی خانواده
اکبر هدایی‌ متنق رضا اخلاص پور فاطمه زارع سها آگهی
۴۰۶ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۸ بر اساس (۷۰۳) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۰,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

با سلام و وقت بخیر؛
با عنایت به مفاد رای وحدت رویه ای که اخیرا در ابتدای سال ۹۸ صادر گردیده است چنین امکانی میسر نیست.
رای مذکور به شرح ذیل است :
رای وحدت‌رویه شماره ۷۷۴ – ۱۳۹۸/۱/۲۰ هیات‌عمومی دیوان عالی کشور

نظر به این که قانونگذار در ماده ۲۱ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب ۱۳۹۴/۲۳/۴، در مقام تعیین مجازات برای انتقال‌دهندگان مال با انگیزه فرار از دین، به تعیین جزای نقدی معادل نصف محکوم‌به و استیفای محکوم‌به از محل آن تصویب کرده است و نیز سایر قراین موجود در قانون مزبور، کلا بر لزوم سبق محکومیت قطعی مدیون و سپس، انتقال مال از ناحیه وی با انگیزه فرار از دین دلالت دارند که در این‌صورت، موضوع دارای جنبه کیفری است لذا با عنایت به مراتب مذکور در فوق و اصل قانونی بودن جرایم و مجازات‌ها، به نظر اکثریت اهضای هیات عمومی دیوان عالی کشور رای شعبه سی‌وهشتم دیوان عالی کشور که مستدعی اعاده دادرسی را قبل از محکومیت قطعی به پرداخت دین، غیرقابل تعقیب جزایی دانسته است در حدی که با این نظر انطباق دارد صحیح و منطبق با قوانین موضوعه تشخیص می‌گردد. این رای در اجرای ذیل ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری، در موارد مشابه برای کلیه مراجع قضایی و غیرقضایی لازم‌الاتباع است.

در صورتی که به صورت رسمی بوده باشد خیر معامله به قصد فرار از دین نیست.

انتقال قبل از طرح دادخواست و مطالبه مهریه فرار از دین نخواهد بود.

مشاوره حقوقی تلفنی خانواده
اکبر هدایی‌ متنق رضا اخلاص پور فاطمه زارع سها آگهی
۴۰۶ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۸ بر اساس (۷۰۳) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۰,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

اگر در حین دادخواست زوجه به دادگاه انتقال دهید ممکن است فرار از دین محسوب گردد.

سلام
فرار از دین نمیباشد

حسب وحدت رویه دیوان عالی کشور فرار از دین در این مرحله محسوب نمی شود و لازمه فرار از دین این است که رای قطعی صادر و پس از صدور اجرائیه نسبت به انتقال مال اقدام نمائید ان هم در شرایطی که سایر اموال وی برای دین کافی نباشد.

مستندا به رای وحدت رویه ۷۴۴ تا قبل از صدور حکم قطعی محکومیت زوج به پرداخت مهریه ، انتقال اموال وصف کیفری ندارد

مشاوره حقوقی تلفنی خانواده
اکبر هدایی‌ متنق رضا اخلاص پور فاطمه زارع سها آگهی
۴۰۶ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۸ بر اساس (۷۰۳) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۰,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

انتقال اموال قبل از صدور حکم قطعی مشمول معامله به قصد فرار از دین نمی باشد.

خیر قبل از تقدیم دادخواست فرار از دین محسوب نمی شود

مشاوره حقوقی تلفنی خانواده
اکبر هدایی‌ متنق رضا اخلاص پور فاطمه زارع سها آگهی
۴۰۶ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۸ بر اساس (۷۰۳) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۰,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

دادگاه میتواند این معامله را صوری دانسته و دستور ابطال آن را صادر کند . زوجه باید دادخواست ابطال بیع به دادگاه محل اقامت خود بدهد . البته اصل بر صحت معاملات است و مدعی صوری بودن باید اثبات کند

با سلام و احترام با عنایت به رای وحدت‌رویه شماره ۷۷۴ – ۱۳۹۸/۱/۲۰ هیات‌عمومی دیوان عالی کشور قبل از قطعی شدن رای انتقال مال فرار از دین محسوب نمی گردد و فاقد وصف کیفری می باشد لذا بناء به توضیحات سئوال کننده هنوز مهریه اجرائیه هم صادر نشده است چنانچه منظور ایشان اجرائیه پس از صدور حکم قطعی دادگاه باشد انتقال اموال فرار از دین محسوب می گردد لیکن منظور از به اجرا گذاشتن مهریه از طریق اداره ثبت می باشد بدیهی است با توجه به رای وحدت رویه اشاره شده فرار از دین منتفی می باشد

خیر فرار از دین محسوب نمی گردد اگر پس از ثبت اجراییه در اداره ثبت اسناد و ثبت دادخواست مطالبه در دادگاه مدیون (بدهکار) اقدام به انتقال اموال نماید در صورت اثبات فرار از دین محسوب و مستوجب کیفر است .

مشاوره حقوقی تلفنی خانواده
اکبر هدایی‌ متنق رضا اخلاص پور فاطمه زارع سها آگهی
۴۰۶ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۸ بر اساس (۷۰۳) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۰,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

در صورتی که انتقال اموال قبل از مطالبه مهریه باشد قضات به سختی صوری بودن معامله را می پذیرند و اثبات آن مستلزم بررسی های بسیار دقیق از سوی دادگاه خواهد بود. از این جهت در صورتی که مردی متوجه شود زن می خواهد مهریه خود را به اجرا بگذارد اموال خود را انتقال دهد، زن می بایست برای ابطال معامله به دادگاه درخواستی ارائه دهد که دادگاه با بررسی دقیق نسبت به موضوع تصمیم خواهد گرفت.

فرارازدین محسوب نمیشود

سلام.تا چند ماه پیش بله .ولی با توجه به قانون جدید خیر.

مشاوره حقوقی تلفنی خانواده
اکبر هدایی‌ متنق رضا اخلاص پور فاطمه زارع سها آگهی
۴۰۶ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۸ بر اساس (۷۰۳) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۰,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

فرارازدین محسوب نمیشود.در صورت شبهه داشتن قاضی تصمیم خواهد گرفت.

سلام.تا چندی پیش بله فرار از دین محسوب میشد ولی با توجه به قانون جدید خیر.لذا دادگاه با توجه به محتویات پرونده رای رو صادر میکند.

مشاوره حقوقی تلفنی خانواده
اکبر هدایی‌ متنق رضا اخلاص پور فاطمه زارع سها آگهی
۴۰۶ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۸ بر اساس (۷۰۳) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۰,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

سلام، بله طبق قانون فرار از دین محسوب می شود وهرگونه نقل وانتقال اماول منقول وغیر منقول تا یکسال قبل از اقامه دعوی مهریه ویا اعسار فرار از دین می باشد ومرتکب جرم می شوید

خیر فرار ازدین محسوب نمی شود
زیرا فرار از دین زمانی محقق می شود که رای قطعی علیه شما صادر شده باشد و بعد از صدور رای قطعی شما اقدام به نقل و انتقال اموال خود بکنید

بخش دوم سوال شما
بهتر است که یک صلح نامه معوض با حضور شهود در یک نسخه تنظیم شود و اموال تان را دوباره مالک شوید و در قسمتی از صلح نامه نیز مرجع جل اختلاف را داوری مشخص کنید

از زمان مطالبه مهریه از سوی زوجه مورد رسیدگی میباشد !
قبل از دادخواست مطالبه مهریه فرار از از دین محسوب نمیگردد .

مشاوره حقوقی تلفنی خانواده
اکبر هدایی‌ متنق رضا اخلاص پور فاطمه زارع سها آگهی
۴۰۶ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۸ بر اساس (۷۰۳) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۰,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

خیرتا قبل از صدور رای قطعی هر گونه نقل و انتقال بلامانع است

با سلام
اگر قبل از به اجرا گذاشتن مهریه اموال فوق الذکر انتقال داده شده باشندصحیح می باشد و فرار از دین محسوب نمی شود ولی در اعسار تاثی گذار است

خیر بعد از درخواست مطالبه مهریه تا صدور حکم اجرائی ملاک است و نه پیش از درخواست.

مشاوره حقوقی تلفنی خانواده
اکبر هدایی‌ متنق رضا اخلاص پور فاطمه زارع سها آگهی
۴۰۶ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۸ بر اساس (۷۰۳) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۰,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

باتفسیر توضیحات شما فرار ازدین محسوب نمی گردد

با سلام فرار از دین نخواهد بود

سلام.تا زمانی که حکم قطعی با توجه ب قانون جدید صادر نشده فرار از دین محسوب نمیشود.اثبات صوری بودن معامله برای دادگاه بعهده زوجه میباشد.

با سلام پس صدور رای قطعی و صدور اجراییه فرار از دین محسوب میشود.در این مرحله خیر...

مشاوره حقوقی تلفنی خانواده
اکبر هدایی‌ متنق رضا اخلاص پور فاطمه زارع سها آگهی
۴۰۶ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۸ بر اساس (۷۰۳) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۰,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

خیر فرار از ادای دین محسوب نمی شود

با سلام
خیر..در صورتی که قبل از اجراییه حکم باشد صحیح و فرار از دین نیست

سلام اگرمدتی قبل ازاجراگذاشتن باشد فرارازدین نمیباشد

مشاوره حقوقی تلفنی خانواده
اکبر هدایی‌ متنق رضا اخلاص پور فاطمه زارع سها آگهی
۴۰۶ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۸ بر اساس (۷۰۳) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۰,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

خیر فرار از دین محسوب نمی شود

باسلام بدلیل اینکه قبل از مطالبه زوجه بوده است، معامله به قصدفرار از پرداخت دین محسوب نمیشود، ولیکن زمانیکه ایشان دادخواست اعسار از پرداخت مهریه رو مطرح نمایند، معاملات یکسال قبل از اعسار، بررسی میشود.

مشاوره حقوقی تلفنی خانواده
اکبر هدایی‌ متنق رضا اخلاص پور فاطمه زارع سها آگهی
۴۰۶ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۸ بر اساس (۷۰۳) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۰,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

انتقال بعد از حکم قطعی فرار از دین محسوب می‌شود

سلام هرگونه نقل انتقال اموال قبل از قطعیت و اجرای. رای وصف کیفری ندارد یعنی فرار از دین محسوب نمی شودرای وحدت رویه دیوانعالی کشوربشماره ۷۴۴نیز موید این امر است بعلاوه شاید یکی تمکن مالی جهت پرداخت دین خودداشته باشدویا شغلش دادوستد باشد وهمیشه اموال خودرا نقل وانتقال دهد پس امکان ندارد فرار از دین باشد ودرصورتیکه قاضی شعبه بدوی فرار از دین تشخیص دهد میتوانید معترض بشین
موفق باشید

سلام هرگونه نقل انتقال اموال قبل از قطعیت و اجرای. رای وصف کیفری ندارد یعنی فرار از دین محسوب نمی شودرای وحدت رویه دیوانعالی کشوربشماره ۷۴۴نیز موید این امر است بعلاوه شاید یکی تمکن مالی جهت پرداخت دین خودداشته باشدویا شغلش دادوستد باشد وهمیشه اموال خودرا نقل وانتقال دهد پس امکان ندارد فرار از دین باشد ودرصورتیکه قاضی شعبه بدوی فرار از دین تشخیص دهد میتوانید معترض بشین
موفق باشید

مشاوره حقوقی تلفنی خانواده
اکبر هدایی‌ متنق رضا اخلاص پور فاطمه زارع سها آگهی
۴۰۶ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۸ بر اساس (۷۰۳) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۰,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

بله پس ازارجاع پرونده وثبت درشعبه وقت رسیدگی بشماابلاغ میگردد

خیر فرار از مهریه نیست اما در دعوی اعسار لحاظ می گردد.

با سلام
خیر فرار از دین محسوب نمیشود

فرار از دین محسوب نمیشود ولی در اثبات دعوی اعسار تاثیر دارد

سلام در شرایط عادی معامله به قصد فرارازدین نمیشه ولی اگر با مطالبه زوجه وبه منظور پنهان نمودن باشه بله هم جنبه کیفری داره وهم مدنی

سلام در صورتی که قبل از اقدام انتقال داده شده باشد فرار از دین محسوب نمیشود
برای اینکه شخصی که از اقوام درجه یک هست نتواند نسبت به آن مال ادعای مالکیت نماید ی سند صلح در دفاتر اسناد رسمی تنظیم نمایید.

انتقال قبل از طرح دادخواست و مطالبه مهریه فرار از دین نخواهد بود..

با سلام. فرار از دین محسوب نمی‌شود ولی قطعا در پذیرش اعسار تاثیر دارد.

سلام
مسلما باید متنی که در دفتر اسناد رسمی نوشته شده است را خواند و بعدا نظر قطعی داد
ولی اگر انتقال برای فرار از دین باشد و قاضی این امر را تشخیص بدهد جنبه کیفری دارد

با سلام. فرار از دین محسوب نمی‌شود.
قطعا در دعوای اعسار زوج موثر است.

با صدور رای وحدت رویه، دیگر فرار از دین نیست و جرم محسوب نمی شود . اما در دعوی اعسار تاثیر مستقیم دارد

اگر قبل از اقدام زوجه باشد خیر واگر بعد از اقدام و قبل از توقیف با قاضی رسیدگی کننده میباشد

با سلام
قبل از تقدیم دادخواست از طرف زوجه فرار از دین محسوب نمیشود.

سلام وقت بخیر؛حتی اگرقبل از صدور حکم قطعی مهریه نیز انتقال یافته باشد فرارازدین محسوب نمیشود طبق رای وحدت رویه صادره از دیوان عالی کشور

سلام خیر فرار از دین محسوب نمیشود و رای وحدت رویه صادره از دیوان عالی کشور نیز تایید موضوع میباشد.

با توجه به اینکه قبل از دادخواست مهریه انتقال صورت گرفته است فرار از دین نیست

خیر فرار از دین نیست.

با سلام
نه قبل از در خواست مهریه فرار ازدین محسوب نمیشود

با سلام
فرار از دین نیست ولی در دعوی اعسار از پرداخت مهریه اماره بر ملائت گذشته می باشد.

با سلام
خیر قبل از به اجرا گذاشتن مهریه باشد فرار از دین محسوب نمیشود

خیر فرار ازدین نیست ممکن است در دعوی اعسار موثر باشد.

باسلام طبق رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان شماره ۷۷۴-۲۰/۱/۱۳۹۸ قبل از اقدام به اجرای ووصول مهریه وقطعیت حکم ، معامله به قصد فرارازدین محسوب نمی شود ونمی توان شکایت کیفری مطرح کنید ولی در دعوی اعسار از طرف زوج تاثیری زیادی دارد که نشان می دهد وی درگذشته ملائت داشته که مهریه پرداخت کند وبخاطراینکه مهریه پرداخت نکنه اموال خود را بنام ثالث نموده است.

خیر تا قبل از صدور حکم قطعی نسبت به پرداخت مهریه نقل وانتقال اموال فرار از دین محسوب نمیشود

با سلام طبق رای وحدت رویه دیوان عالی کشور مورد سوال فرار از دین محسوب نمی شود.

مشاوره‌های حقوقی مرتبط

مشاوره حقوقی تلفنی یکی از سریعترین و بهترین نوع مشاوره است.

مشاوره حقوقی تلفنی در بنیاد وکلا با تضمین کیفیت مشاوره ارائه می‌شود.

قبل از رزرو مشاوره حقوقی تلفنی می‌توانید با بررسی وکیل و متخصصین حقوقی بر اساس عملکرد و امتیاز فعالیت تخصصی آنها فرد مناسب جهت دریافت مشاوره حقوقی تلفنی را انتخاب کنید.

مشاوره حقوقی تلفنی در بنیاد وکلا با بهترین قیمت و در کوتاه‌ترین زمان ممکن ارائه می‌شود.