لطفا اتصال اینترنت خود را بررسی کنید.
گفتگو با متخصصین آنلاین
۶ متخصص آنلاین

آیا انتقال اموال قبل از اجرا گذاشتن مهریه فرار از دین محسوب میشود؟

پرسیده شده

اگرشخصی مالکیت اموال منقول وغیر منقول خود را قبل از به اجرا گذاشتن مهریه توسط همسرش جهت استفاده از اعسار به فامیل درجه 1 خود دردفتراسناد رسمی انتقال دهد(فقط انتقال دهد وبنام درمراحل اداری صورت نگیرد) آیا دادگاه میتواند ثابت کندکه جهت فرارازدین بوده وراهی است که فامیل درجه 1 که اموال به مالکیت او درآمده بعدا ادعای مالکیت نکند اگه راه حل دیگری دارد لطفا بیان کنید

۷۲,۹۵۳
مشاوره حقوقی تلفنی خانواده
مرتضی ابراهیمی زیولایی ام البنین تنکابنی رضایی سجاد نیستانی میثم احمدی
۶۳۵ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۹ بر اساس (۱,۳۶۰) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۰,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

۱۱۳ پاسخ برای این سوال ثبت شده

در صورتیکه انتقال اموال مدتی قبل از به اجرا گذاشتن مهریه توسط زوجه باشد معامله به قصد فرار از دین محسوب نمیشود.حال آنکه اگر منتقل شده باشد لذا به نام نشده باشد تصمیم گیری در خصوص فرار از دین با دادگاه میباشد.

موید باشید

۳۱ فروردین ۱۳۹۸

حتی اگر زوج رسماً در دفتر مشاوره پزشک روانشناس اعلام کرده باشن که قصد جدایی دارن باز هم انتقال اموال قبل از دادخواست مهریه "فرار از دین" محسوب نمی شود؟؟؟

۸ اسفند ۱۳۹۸

حتی در صورتی که قصد فرار از دین داشته باشد ‌و برای دادگاه قابل اثبات باشد ‌؟

گفتگو با متخصصین آنلاین
رضا رستمی
رضا رستمی ۱۰.۰ کارشناس حقوقی
۴.۸ / ۵ (۷۶۳) دیدگاه
محسن بافنده اسلام دوست
محسن بافنده اسلام دوست ۰.۰ کارشناس حقوقی
۰ / ۵ (۰) دیدگاه
سمیه آرزه
سمیه آرزه ۰.۷ کارشناس حقوقی
۴.۸ / ۵ (۸۸) دیدگاه

فرار ازدین محسوب نمی شود

مشاوره حقوقی تلفنی خانواده
مرتضی ابراهیمی زیولایی ام البنین تنکابنی رضایی سجاد نیستانی میثم احمدی
۶۳۵ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۹ بر اساس (۱,۳۶۰) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۰,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

سلام فرار از دین بع حکم قطعی است
۲ در دفترخانه ای دیگر وکالت بلاعزل و بیع نامه تنظیم کنید

سلام فرار از دین نیست و جرم محسوب نمی شود . اما در دعوی اعسار تاثیر مستقیم دارد .

باتوجه به مطالب فرارازدین محسوب نمیشود

مشاوره حقوقی تلفنی خانواده
مرتضی ابراهیمی زیولایی ام البنین تنکابنی رضایی سجاد نیستانی میثم احمدی
۶۳۵ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۹ بر اساس (۱,۳۶۰) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۰,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

قبل از اجرا گذاشتن مهر نمیتواند فرار از دین باشد
ولی در دعوای اعسار میتواند تاثیر داشته باشد

فرار از دین نیست ولی در دعوی اعسار از پرداخت مهریه اماره بر ملائت گذشته می باشد

خیر در اینصورت معامله به قصد فرار از دین مصداق نخواهد داشت

مشاوره حقوقی تلفنی خانواده
مرتضی ابراهیمی زیولایی ام البنین تنکابنی رضایی سجاد نیستانی میثم احمدی
۶۳۵ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۹ بر اساس (۱,۳۶۰) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۰,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

با سلام و وقت بخیر؛
با عنایت به مفاد رای وحدت رویه ای که اخیرا در ابتدای سال ۹۸ صادر گردیده است چنین امکانی میسر نیست.
رای مذکور به شرح ذیل است :
رای وحدت‌رویه شماره ۷۷۴ – ۱۳۹۸/۱/۲۰ هیات‌عمومی دیوان عالی کشور

نظر به این که قانونگذار در ماده ۲۱ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب ۱۳۹۴/۲۳/۴، در مقام تعیین مجازات برای انتقال‌دهندگان مال با انگیزه فرار از دین، به تعیین جزای نقدی معادل نصف محکوم‌به و استیفای محکوم‌به از محل آن تصویب کرده است و نیز سایر قراین موجود در قانون مزبور، کلا بر لزوم سبق محکومیت قطعی مدیون و سپس، انتقال مال از ناحیه وی با انگیزه فرار از دین دلالت دارند که در این‌صورت، موضوع دارای جنبه کیفری است لذا با عنایت به مراتب مذکور در فوق و اصل قانونی بودن جرایم و مجازات‌ها، به نظر اکثریت اهضای هیات عمومی دیوان عالی کشور رای شعبه سی‌وهشتم دیوان عالی کشور که مستدعی اعاده دادرسی را قبل از محکومیت قطعی به پرداخت دین، غیرقابل تعقیب جزایی دانسته است در حدی که با این نظر انطباق دارد صحیح و منطبق با قوانین موضوعه تشخیص می‌گردد. این رای در اجرای ذیل ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری، در موارد مشابه برای کلیه مراجع قضایی و غیرقضایی لازم‌الاتباع است.

در صورتی که به صورت رسمی بوده باشد خیر معامله به قصد فرار از دین نیست.

انتقال قبل از طرح دادخواست و مطالبه مهریه فرار از دین نخواهد بود.

مشاوره حقوقی تلفنی خانواده
مرتضی ابراهیمی زیولایی ام البنین تنکابنی رضایی سجاد نیستانی میثم احمدی
۶۳۵ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۹ بر اساس (۱,۳۶۰) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۰,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

اگر در حین دادخواست زوجه به دادگاه انتقال دهید ممکن است فرار از دین محسوب گردد.

سلام
فرار از دین نمیباشد

حسب وحدت رویه دیوان عالی کشور فرار از دین در این مرحله محسوب نمی شود و لازمه فرار از دین این است که رای قطعی صادر و پس از صدور اجرائیه نسبت به انتقال مال اقدام نمائید ان هم در شرایطی که سایر اموال وی برای دین کافی نباشد.

مستندا به رای وحدت رویه ۷۴۴ تا قبل از صدور حکم قطعی محکومیت زوج به پرداخت مهریه ، انتقال اموال وصف کیفری ندارد

مشاوره حقوقی تلفنی خانواده
مرتضی ابراهیمی زیولایی ام البنین تنکابنی رضایی سجاد نیستانی میثم احمدی
۶۳۵ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۹ بر اساس (۱,۳۶۰) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۰,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

انتقال اموال قبل از صدور حکم قطعی مشمول معامله به قصد فرار از دین نمی باشد.

خیر قبل از تقدیم دادخواست فرار از دین محسوب نمی شود

مشاوره حقوقی تلفنی خانواده
مرتضی ابراهیمی زیولایی ام البنین تنکابنی رضایی سجاد نیستانی میثم احمدی
۶۳۵ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۹ بر اساس (۱,۳۶۰) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۰,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

دادگاه میتواند این معامله را صوری دانسته و دستور ابطال آن را صادر کند . زوجه باید دادخواست ابطال بیع به دادگاه محل اقامت خود بدهد . البته اصل بر صحت معاملات است و مدعی صوری بودن باید اثبات کند

با سلام و احترام با عنایت به رای وحدت‌رویه شماره ۷۷۴ – ۱۳۹۸/۱/۲۰ هیات‌عمومی دیوان عالی کشور قبل از قطعی شدن رای انتقال مال فرار از دین محسوب نمی گردد و فاقد وصف کیفری می باشد لذا بناء به توضیحات سئوال کننده هنوز مهریه اجرائیه هم صادر نشده است چنانچه منظور ایشان اجرائیه پس از صدور حکم قطعی دادگاه باشد انتقال اموال فرار از دین محسوب می گردد لیکن منظور از به اجرا گذاشتن مهریه از طریق اداره ثبت می باشد بدیهی است با توجه به رای وحدت رویه اشاره شده فرار از دین منتفی می باشد

خیر فرار از دین محسوب نمی گردد اگر پس از ثبت اجراییه در اداره ثبت اسناد و ثبت دادخواست مطالبه در دادگاه مدیون (بدهکار) اقدام به انتقال اموال نماید در صورت اثبات فرار از دین محسوب و مستوجب کیفر است .

مشاوره حقوقی تلفنی خانواده
مرتضی ابراهیمی زیولایی ام البنین تنکابنی رضایی سجاد نیستانی میثم احمدی
۶۳۵ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۹ بر اساس (۱,۳۶۰) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۰,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

در صورتی که انتقال اموال قبل از مطالبه مهریه باشد قضات به سختی صوری بودن معامله را می پذیرند و اثبات آن مستلزم بررسی های بسیار دقیق از سوی دادگاه خواهد بود. از این جهت در صورتی که مردی متوجه شود زن می خواهد مهریه خود را به اجرا بگذارد اموال خود را انتقال دهد، زن می بایست برای ابطال معامله به دادگاه درخواستی ارائه دهد که دادگاه با بررسی دقیق نسبت به موضوع تصمیم خواهد گرفت.

فرارازدین محسوب نمیشود

سلام.تا چند ماه پیش بله .ولی با توجه به قانون جدید خیر.

مشاوره حقوقی تلفنی خانواده
مرتضی ابراهیمی زیولایی ام البنین تنکابنی رضایی سجاد نیستانی میثم احمدی
۶۳۵ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۹ بر اساس (۱,۳۶۰) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۰,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

فرارازدین محسوب نمیشود.در صورت شبهه داشتن قاضی تصمیم خواهد گرفت.

سلام.تا چندی پیش بله فرار از دین محسوب میشد ولی با توجه به قانون جدید خیر.لذا دادگاه با توجه به محتویات پرونده رای رو صادر میکند.

مشاوره حقوقی تلفنی خانواده
مرتضی ابراهیمی زیولایی ام البنین تنکابنی رضایی سجاد نیستانی میثم احمدی
۶۳۵ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۹ بر اساس (۱,۳۶۰) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۰,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

سلام، بله طبق قانون فرار از دین محسوب می شود وهرگونه نقل وانتقال اماول منقول وغیر منقول تا یکسال قبل از اقامه دعوی مهریه ویا اعسار فرار از دین می باشد ومرتکب جرم می شوید

خیر فرار ازدین محسوب نمی شود
زیرا فرار از دین زمانی محقق می شود که رای قطعی علیه شما صادر شده باشد و بعد از صدور رای قطعی شما اقدام به نقل و انتقال اموال خود بکنید

بخش دوم سوال شما
بهتر است که یک صلح نامه معوض با حضور شهود در یک نسخه تنظیم شود و اموال تان را دوباره مالک شوید و در قسمتی از صلح نامه نیز مرجع جل اختلاف را داوری مشخص کنید

از زمان مطالبه مهریه از سوی زوجه مورد رسیدگی میباشد !
قبل از دادخواست مطالبه مهریه فرار از از دین محسوب نمیگردد .

مشاوره حقوقی تلفنی خانواده
مرتضی ابراهیمی زیولایی ام البنین تنکابنی رضایی سجاد نیستانی میثم احمدی
۶۳۵ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۹ بر اساس (۱,۳۶۰) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۰,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

خیرتا قبل از صدور رای قطعی هر گونه نقل و انتقال بلامانع است

با سلام
اگر قبل از به اجرا گذاشتن مهریه اموال فوق الذکر انتقال داده شده باشندصحیح می باشد و فرار از دین محسوب نمی شود ولی در اعسار تاثی گذار است

خیر بعد از درخواست مطالبه مهریه تا صدور حکم اجرائی ملاک است و نه پیش از درخواست.

مشاوره حقوقی تلفنی خانواده
مرتضی ابراهیمی زیولایی ام البنین تنکابنی رضایی سجاد نیستانی میثم احمدی
۶۳۵ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۹ بر اساس (۱,۳۶۰) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۰,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

باتفسیر توضیحات شما فرار ازدین محسوب نمی گردد

با سلام فرار از دین نخواهد بود

سلام.تا زمانی که حکم قطعی با توجه ب قانون جدید صادر نشده فرار از دین محسوب نمیشود.اثبات صوری بودن معامله برای دادگاه بعهده زوجه میباشد.

با سلام پس صدور رای قطعی و صدور اجراییه فرار از دین محسوب میشود.در این مرحله خیر...

مشاوره حقوقی تلفنی خانواده
مرتضی ابراهیمی زیولایی ام البنین تنکابنی رضایی سجاد نیستانی میثم احمدی
۶۳۵ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۹ بر اساس (۱,۳۶۰) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۰,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

خیر فرار از ادای دین محسوب نمی شود

با سلام
خیر..در صورتی که قبل از اجراییه حکم باشد صحیح و فرار از دین نیست

سلام اگرمدتی قبل ازاجراگذاشتن باشد فرارازدین نمیباشد

مشاوره حقوقی تلفنی خانواده
مرتضی ابراهیمی زیولایی ام البنین تنکابنی رضایی سجاد نیستانی میثم احمدی
۶۳۵ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۹ بر اساس (۱,۳۶۰) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۰,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

خیر فرار از دین محسوب نمی شود

باسلام بدلیل اینکه قبل از مطالبه زوجه بوده است، معامله به قصدفرار از پرداخت دین محسوب نمیشود، ولیکن زمانیکه ایشان دادخواست اعسار از پرداخت مهریه رو مطرح نمایند، معاملات یکسال قبل از اعسار، بررسی میشود.

مشاوره حقوقی تلفنی خانواده
مرتضی ابراهیمی زیولایی ام البنین تنکابنی رضایی سجاد نیستانی میثم احمدی
۶۳۵ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۹ بر اساس (۱,۳۶۰) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۰,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

انتقال بعد از حکم قطعی فرار از دین محسوب می‌شود

سلام هرگونه نقل انتقال اموال قبل از قطعیت و اجرای. رای وصف کیفری ندارد یعنی فرار از دین محسوب نمی شودرای وحدت رویه دیوانعالی کشوربشماره ۷۴۴نیز موید این امر است بعلاوه شاید یکی تمکن مالی جهت پرداخت دین خودداشته باشدویا شغلش دادوستد باشد وهمیشه اموال خودرا نقل وانتقال دهد پس امکان ندارد فرار از دین باشد ودرصورتیکه قاضی شعبه بدوی فرار از دین تشخیص دهد میتوانید معترض بشین
موفق باشید

سلام هرگونه نقل انتقال اموال قبل از قطعیت و اجرای. رای وصف کیفری ندارد یعنی فرار از دین محسوب نمی شودرای وحدت رویه دیوانعالی کشوربشماره ۷۴۴نیز موید این امر است بعلاوه شاید یکی تمکن مالی جهت پرداخت دین خودداشته باشدویا شغلش دادوستد باشد وهمیشه اموال خودرا نقل وانتقال دهد پس امکان ندارد فرار از دین باشد ودرصورتیکه قاضی شعبه بدوی فرار از دین تشخیص دهد میتوانید معترض بشین
موفق باشید

مشاوره حقوقی تلفنی خانواده
مرتضی ابراهیمی زیولایی ام البنین تنکابنی رضایی سجاد نیستانی میثم احمدی
۶۳۵ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۹ بر اساس (۱,۳۶۰) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۰,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

بله پس ازارجاع پرونده وثبت درشعبه وقت رسیدگی بشماابلاغ میگردد

خیر فرار از مهریه نیست اما در دعوی اعسار لحاظ می گردد.

با سلام
خیر فرار از دین محسوب نمیشود

فرار از دین محسوب نمیشود ولی در اثبات دعوی اعسار تاثیر دارد

سلام در شرایط عادی معامله به قصد فرارازدین نمیشه ولی اگر با مطالبه زوجه وبه منظور پنهان نمودن باشه بله هم جنبه کیفری داره وهم مدنی

سلام در صورتی که قبل از اقدام انتقال داده شده باشد فرار از دین محسوب نمیشود
برای اینکه شخصی که از اقوام درجه یک هست نتواند نسبت به آن مال ادعای مالکیت نماید ی سند صلح در دفاتر اسناد رسمی تنظیم نمایید.

انتقال قبل از طرح دادخواست و مطالبه مهریه فرار از دین نخواهد بود..

با سلام. فرار از دین محسوب نمی‌شود ولی قطعا در پذیرش اعسار تاثیر دارد.

سلام
مسلما باید متنی که در دفتر اسناد رسمی نوشته شده است را خواند و بعدا نظر قطعی داد
ولی اگر انتقال برای فرار از دین باشد و قاضی این امر را تشخیص بدهد جنبه کیفری دارد

با سلام. فرار از دین محسوب نمی‌شود.
قطعا در دعوای اعسار زوج موثر است.

با صدور رای وحدت رویه، دیگر فرار از دین نیست و جرم محسوب نمی شود . اما در دعوی اعسار تاثیر مستقیم دارد

اگر قبل از اقدام زوجه باشد خیر واگر بعد از اقدام و قبل از توقیف با قاضی رسیدگی کننده میباشد

با سلام
قبل از تقدیم دادخواست از طرف زوجه فرار از دین محسوب نمیشود.

سلام وقت بخیر؛حتی اگرقبل از صدور حکم قطعی مهریه نیز انتقال یافته باشد فرارازدین محسوب نمیشود طبق رای وحدت رویه صادره از دیوان عالی کشور

سلام خیر فرار از دین محسوب نمیشود و رای وحدت رویه صادره از دیوان عالی کشور نیز تایید موضوع میباشد.

با توجه به اینکه قبل از دادخواست مهریه انتقال صورت گرفته است فرار از دین نیست

خیر فرار از دین نیست.

با سلام
نه قبل از در خواست مهریه فرار ازدین محسوب نمیشود

با سلام
فرار از دین نیست ولی در دعوی اعسار از پرداخت مهریه اماره بر ملائت گذشته می باشد.

با سلام
خیر قبل از به اجرا گذاشتن مهریه باشد فرار از دین محسوب نمیشود

خیر فرار ازدین نیست ممکن است در دعوی اعسار موثر باشد.

باسلام طبق رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان شماره ۷۷۴-۲۰/۱/۱۳۹۸ قبل از اقدام به اجرای ووصول مهریه وقطعیت حکم ، معامله به قصد فرارازدین محسوب نمی شود ونمی توان شکایت کیفری مطرح کنید ولی در دعوی اعسار از طرف زوج تاثیری زیادی دارد که نشان می دهد وی درگذشته ملائت داشته که مهریه پرداخت کند وبخاطراینکه مهریه پرداخت نکنه اموال خود را بنام ثالث نموده است.

خیر تا قبل از صدور حکم قطعی نسبت به پرداخت مهریه نقل وانتقال اموال فرار از دین محسوب نمیشود

با سلام طبق رای وحدت رویه دیوان عالی کشور مورد سوال فرار از دین محسوب نمی شود.

سلام با آرزوی بهروزی برای شما، قبل از اجرای مهریه وجهی برای فرار از دین وجود نداره

باسلام انتقال اموال توسط زوج قبل اجرای حکم مهریه معامله به صد فرار ازدین محسوب نمی شود.

با توجه به اینکه برخی قضات نسبت به فرار از دین بصورت سلیقه ای عمل می کنند ولی انتقال اموال معمولا به مدت ۱.۵ سال قبل از دادخواست حقوقی باید صورت گیرد .

با سلام.تنها زمانی که حکم قطعی مبنی بر پرداخت مهریه صادر شده باشد انتقال اموال به قصد فرار از دین، از لحاظ کیفری معنا می‌یابد. از لحاظ حقوقی نیز، اصولا اثبات فرار از دین بسیار دشوار است و تنها در تخصص وکلا است.

نه قبل مطالبه مهریه باشد فرار از دین محسوب نمی شود

اگر قبل از اجرای مهریه باشد فرار از دین محسوب نمی شود

با سلام،
انتقال بصورت سند رسمی قبل از اقامه دعوای مهریه ،فرار از دین محسوب نمیشود ولی در ادعای اعسار اماره بر سبق ملائت استو تاثیرگذار،وکالت در فروش رسمی همراه بیع نامه پیشنهاد میشود،

اگر انتقال اموال مدتی قبل از به اجرا گذاشتن مهریه توسط همسر باشد معامله به قصد فرار از دین محسوب نمیشود.
اگر منتقل شده باشد و هنوز به نام نشده باشد تصمیم گیری در خصوص فرار از دین با دادگاه است

خیر به دلیل اینکه قبل از به اجرا گذاشتن مهریه است مصداق فرار از دین نیست

خیر فرار از دین محسوب نمی‌شود
فرار از دین برای بعد از صدور حکم است

باسلام متاسفانه بارای وحدت رویه صادر دیوان عالی کشورتا صدور رای قطعی انتقال اموال توسط زوج فرارازدین محسوب نمی شود

بستگی به زمان انتقالمال دارد اگر درحین ریدگی پرونده بوده معلوم است که فرار بوده اما درزمانهای قبل بوده نه وضمنا از موارد وشواهد میتوان تشخیص داد که فرار بوده یانه

بادرود
زوجه فرار از دین(حقوقی) و صوری بودن معامله را می‌تواند اثبات نماید، و تقاضای ابطال‌ نماید.
لکن این معامله به قصد فرار از دین واجد وصف مجرمانه نمی‌باشد زیرا رای قطعی هنوز صادر نشده است.

سلام
فرار ازدین نمی باشد

مطابق رای وحدت رویه اخیر قبل از محکومیت قطعی انتقال مال فرار از دین محسوب نمی گردد

انتقال و معامله قبل از صدور حکم قطعی ،معامله به قصد فرار ازدین نیست.

با سلام فرار از دین محسوب نمیشود اما در اعسار تاثیر مستقیمی خواهد داشت.

سلام
خیر فرار از دین محسوب نمی شود.
ولی در دعوای اعسار تاثیر گذار است

سلام
خیر فرار از دین محسوب نمی شود .لذا در دعوی اعسار تاثیر گذار می باشد

بستگی به زمان وشرایط انتقال دارد وبه نظر دادگاه

سلام و درود
در صورتی که قبل از مطالبه مهریه باشد خیر فرار از دین محسوب نخواهد شد
موفق و موید باشید

با درود فرار از دین حقوقی محقق شده است. فرار از دین کیفری نیست.

با توجه به توضیحات شما فرار از دین محسوب نمی شود.اما در دعوای اعسار می توان ب عنوان اماره استفاده کرد

به نظر بنده قبل از اجرا گذاشتن مهریه انتقال اموال فرار از دین محسوب نمیشود.

سلام اموال به هرعنوانی منتقل کرده باشد یا نکرده باشد نظر نهایی با قاضی پرونده بستگی دارد و شما دلایل اثباتی خود را ارائه نمایید موفق باشید

قبل از مطالبه مهریه از سوی زوجه انتقال اموال فرار از دین محسوب نمیشود ولی در صورت ورود به دعوی اعسار موثر است

انتقال اموال قبل ازاجرا گذاشتن مهریه فرار از دین محسوب نمی شود.

خیر انتقال به قصد فرار از دین نمی باشد

اگر چه به حکم قانون انتقال اموال قبل از مطالبه مهریه فرار از دین محسوب نمی گردد ولیکن درصورت علم شما به فرار از دین در محکمه ی واقعی که فراتر از قانون است مجازات خواهید شد . با توجه به قصد واقعی شما ، آموزش نحوه بازگشت اموال به شما نیز شراکت در جرم شما خواهد بود و مجازات الهی منتظر هر دو نفر می باشد .

با سلام قبل از مهریه باشد نمیتوانید کاری کنید

اگر قبل از اقدام زوجه مبنی بر درخواست مهریه انتقالات انجام شده باشد. مشکلی ایجاد نمیکند.اما در حین آن یا بعد از فرار از دین محسوب شده و جنبه ی کیفری داراست

باسلام طبق رای وحدت رویه درصورتی که حکم قطعی صادرنشده باشد نقل و انتقال اموال فرار از دین محسوب نخواهد شد.

خیر فرار از دین محسوب نمی شود و بهتر آن است که طی مبایعه نامه انجام شود

بادرود .اموال قبل از اجراگذاشتن مهریه معامعله به قصد فراراز دین نیست . از درجه ۱ خود میتونید وکالت صلح بگیرد تا ایشانم ادعای مالکیت نکند

فرار از دین زمانی است که دین مسلمی وجود دارد قبل از مطالبه مهریه دین قطعی به گردن ایشان نمی باشد و نمی توان بعنوان فرار از دین محسوب نمود ولی می توان ادعای صوری بودن معامله به قصد فرار از دین مطرح کرد

برای این سوال پاسخ قطعی نمی توان یافت زیرا تا حد بسیار زیادی به برداشت قاضی از اوضاع و احوال موضوع دارد. به عنوان قاعده عمومی هرگونه انتقال عین و منافع که هدف آن اضرار به بستانکاران باشد باطل است.لذا می توان انتقالات صورت گرفته برای فرار از پرداخت مهریه را نیز باطل فرض کرد.البته به شرط ثبوت در دادگاه.

سلام
قبل از اجرای مهریه فرار از دین محسوب نمیشود ولیکن در قانون امده حتی فردی اگر به قصد فرار از دین اموال خود را بنام دیگری کند جرم و باید مسترد گردد.

سابق بر رای وحدت رویه شماره ۷۷۴ مورخه ۲۰/۱/۹۸ چنانچه در جریان اقامه دعوی از ناحیه زوجه در خصوص مهریه یا سایر حقوق مالی زوج اموال خود را به دیگری مشروط بر اینکه به قصد فرار از پرداخت حقوق مالی زوجه باشد و زوجه این موضوع را در دادگاه کیفری اثبات میکرد علاوه بر مسئولیت کیفری به استناد همان رای با تنظیم دادخواست حقوقی درخواست ابطال معامله واقع شده را بعمل می آورد و پس از صدور حکم قطعی آن اموال به مالکیت زوج بر می گشت و سپس زوجه می توانست نسبت به توقیف خواسته در روند دادرسی در دادگاه حقوقی و یا در صورت صدور حکم قطعی و شروع عملیات اجرایی در واحد اجرای احکام مدنی اقدام نماید اما در حال حاضر به استناد رای وحدت رویه اشاره شده از هیات عمومی دیوانعالی کشور صرفا چنانچه پس از صدور حکم قطعی این اتفاق بیفتد زوجه می تواند به ترتیبی که اشاره شد اقدام نماید

سابق بر رای وحدت رویه شماره ۷۷۴ مورخه ۲۰/۱/۹۸ چنانچه در جریان اقامه دعوی از ناحیه زوجه در خصوص مهریه یا سایر حقوق مالی زوج اموال خود را به دیگری مشروط بر اینکه به قصد فرار از پرداخت حقوق مالی زوجه باشد و زوجه این موضوع را در دادگاه کیفری اثبات میکرد علاوه بر مسئولیت کیفری به استناد همان رای با تنظیم دادخواست حقوقی درخواست ابطال معامله واقع شده را بعمل می آورد و پس از صدور حکم قطعی آن اموال به مالکیت زوج بر می گشت و سپس زوجه می توانست نسبت به توقیف خواسته در روند دادرسی در دادگاه حقوقی و یا در صورت صدور حکم قطعی و شروع عملیات اجرایی در واحد اجرای احکام مدنی اقدام نماید اما در حال حاضر به استناد رای وحدت رویه اشاره شده از هیات عمومی دیوانعالی کشور صرفا چنانچه پس از صدور حکم قطعی این اتفاق بیفتد زوجه می تواند به ترتیبی که اشاره شد اقدام نماید

باسلام واحترام بله با ارایه اسناد می توان فرار از دین را اثبات کرد مثلا میشود کسی مالی را به شخص دیگری منتقل و بفروشد و پولی دریافت نکند و یا بابت طلب نباشد این فروختن لذا راه برای اثبات وجود دارد اما معمولا تا یکسال قابل پیگیری می باشد و مسئله دیگر اینجاست که زوج باید اعسار خود را اثبات کند

بنام خدا،فرار از دین محسوب نمی‌شود.

بااحترام
فراراز دین نمیباشد ولی میتوانید با ترفندی اثبات نمود

درود
خیر طبق رای وحدت رویه قبل از محکومیت انتقال اموال معامله به قصد فرار از دین محسوب نمی شود.

با سلام ،قبل از به اجرا گذاشتن مهریه فرار از دین محسوب نمیشود اما تاثیر مستقیم در اعسار ایشان خواهد داشت.

بنام خدا،فرار از دین نمیباشد.

مشاوره‌های حقوقی مرتبط

مشاوره حقوقی تلفنی یکی از سریعترین و بهترین نوع مشاوره است.

مشاوره حقوقی تلفنی در بنیاد وکلا با تضمین کیفیت مشاوره ارائه می‌شود.

قبل از رزرو مشاوره حقوقی تلفنی می‌توانید با بررسی وکیل و متخصصین حقوقی بر اساس عملکرد و امتیاز فعالیت تخصصی آنها فرد مناسب جهت دریافت مشاوره حقوقی تلفنی را انتخاب کنید.

مشاوره حقوقی تلفنی در بنیاد وکلا با بهترین قیمت و در کوتاه‌ترین زمان ممکن ارائه می‌شود.