لطفا اتصال اینترنت خود را بررسی کنید.
گفتگو با متخصصین آنلاین
۲۳ متخصص آنلاین

منظور از "یکماهه"در مضاربه، چیست؟

پرسیده شده

با سلام
مدت زمان بازپرداخت وام مضاربه یک ماهه، یک ماه میباشد؟

مشاوره حقوقی تلفنی قراردادها
فرناز مهری سجاد نیستانی ام البنین تنکابنی رضایی سید روح اله معزی
۶۲۷ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۷ بر اساس (۴۹۳) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۴,۵۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

۱۷ پاسخ برای این سوال ثبت شده

باسلام
بسته به مفاد قرارداد در خصوص بازپرداخت است.

بانک قراردادها بیش از ۱۰۰۰ عنوان قرارداد تخصصی جمع آوری شده طی ۱۵ سال براساس نیازهای اشخاص، شرکت‌ها و نهادها آنلاین تنظیم کنید
گفتگو با متخصصین آنلاین
محمد بابایی فیشانی
محمد بابایی فیشانی ۲.۱ کارشناس ارشد حقوق
۴.۸ / ۵ (۳۵۲) دیدگاه
امید داوری
امید داوری ۴.۳ کارشناس ارشد حقوق
۴.۷ / ۵ (۲۵۴) دیدگاه
سعیده کریم فر
سعیده کریم فر ۱.۱ کارشناس حقوقی
۴.۸ / ۵ (۱۷۹) دیدگاه

با درود..
اصـولا مدت قرارداد و پرداخت وام های مضـاربه مورد توافق بانکـها، شش ماهه می باشد، ولی چنانچه بازپرداخت وام مضـاربه فوق الاشاره شـما،، یک ماهه بوده باشـد، علی القاعده می بایستی طبق قراداد فیمابین در موعد مقـرر یکماهه باید پزداخت نمایید..

مشاوره حقوقی تلفنی قراردادها
فرناز مهری سجاد نیستانی ام البنین تنکابنی رضایی سید روح اله معزی
۶۲۷ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۷ بر اساس (۴۹۳) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۴,۵۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

اگر مدت یکماه در قراردادمشخص شده ،باید در سررسید پرداخت شود

مدت بازپرداخت در قرارداد تصریح می شود .

درود
مدتی که در متن قرارداد تصریح شده ملاک بازپرداخت می باشد .‌

مشاوره حقوقی تلفنی قراردادها
فرناز مهری سجاد نیستانی ام البنین تنکابنی رضایی سید روح اله معزی
۶۲۷ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۷ بر اساس (۴۹۳) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۴,۵۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

با سلام، سر یک ماه باید پرداخت کنید

مدتی که در قرارداد به عنوان بازپرداخت ذکر شده ملاک است

با سلام ، سر رسید قرار داد اگر یکماهه است می بایست ظرف یک ماه نسبت به بازپرداخت اقدام نمایید.

مشاوره حقوقی تلفنی قراردادها
فرناز مهری سجاد نیستانی ام البنین تنکابنی رضایی سید روح اله معزی
۶۲۷ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۷ بر اساس (۴۹۳) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۴,۵۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

با سلام
در صورتیکه در قرارداد شما و بانک نسبت به این موضوع تصریح شده باشد مدت زمان باز پرداخت آن یک ماه میباشد.

بااحترام
یعنی وامی که جهت کار شما به شما پرداخت میشود را یکماه فرصت دارید برگردانید

با سلام
مدت وزمان باز پرداخت جزو مواردی است که باید بصورت صریح در قرارداد مشخص شده باشد.پس به قرارداد مراجعه وزمان بازپرداخت را مشاهده فرمایید

مشاوره حقوقی تلفنی قراردادها
فرناز مهری سجاد نیستانی ام البنین تنکابنی رضایی سید روح اله معزی
۶۲۷ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۷ بر اساس (۴۹۳) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۴,۵۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

بادرودوسلام ۳۰روزه باید پرداخت نمایید.

سلام در سر رسید یکماه پرداخت کنید

سر موعدی که در قرارداد به آن اشاره شده است باید پرداخت کنید.

باسلام
مدتی که در قرارداد به عنوان بازپرداخت ذکر شده ملاک میباشد .

مشاوره حقوقی تلفنی قراردادها
فرناز مهری سجاد نیستانی ام البنین تنکابنی رضایی سید روح اله معزی
۶۲۷ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۷ بر اساس (۴۹۳) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۴,۵۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

سر رسید قرار داد اگر یکماهه است می بایست ظرف یک ماه نسبت به بازپرداخت اقدام نمایید.

با احترام مدتی که در قرارداد ذکر شده ملاک است

مشاوره‌های حقوقی مرتبط

مشاوره حقوقی تلفنی یکی از سریعترین و بهترین نوع مشاوره است.

مشاوره حقوقی تلفنی در بنیاد وکلا با تضمین کیفیت مشاوره ارائه می‌شود.

قبل از رزرو مشاوره حقوقی تلفنی می‌توانید با بررسی وکیل و متخصصین حقوقی بر اساس عملکرد و امتیاز فعالیت تخصصی آنها فرد مناسب جهت دریافت مشاوره حقوقی تلفنی را انتخاب کنید.

مشاوره حقوقی تلفنی در بنیاد وکلا با بهترین قیمت و در کوتاه‌ترین زمان ممکن ارائه می‌شود.