لطفا اتصال اینترنت خود را بررسی کنید.
گفتگو با متخصصین آنلاین
۳۵ متخصص آنلاین

آیا ایشان به زور میتواند بچه ها را به من بدهد؟

پرسیده شده

باسلام
دوسال پیش با خیانت همسر توافقی از هم جدا شدیم و شخصا حضانت دوپسر ۳ و ۸ ساله ام را طبق رای مکتوب دادگاه به ایشان دادم که هم اکنون همگی در خانه پدرمادر ایشان زندگی میکنند.
جدیدا خانم عقد شخصی مقیم امریکا شده و درحال مهاجرت است و اصرار دارد حضانت و نگهداری بچه ها را به من که شرایط نگهداری شان را ندارم پس بدهد که تا این لحظه قبول نکردم و اصرار به ماندن بچه ها در همان منزل پدرمادر ایشان را دارم.
لطفا راهنمایی کنید قانونا حق با کدام یک میباشد آیا ایشان به زور میتواند بچه ها را به من بدهد
متشکرم

مشاوره حقوقی تلفنی حضانت فرزند
سیدمهرداد توسلی رضا اخلاص پور زهرا اشرفی قهی نسترن زمانی پور
۷۰۲ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۹ بر اساس (۱,۵۷۵) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۰,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

۳۱ پاسخ برای این سوال ثبت شده

شما نمی توانید از قبول حضانت اطفال خودداری کنید .

گفتگو با متخصصین آنلاین
رضا رستمی
رضا رستمی ۱۰.۰ کارشناس حقوقی
۴.۸ / ۵ (۱,۳۳۹) دیدگاه
محمد بابایی فیشانی
محمد بابایی فیشانی ۲.۱ کارشناس ارشد حقوق
۴.۸ / ۵ (۳۵۸) دیدگاه
محمد مهدی رضیان
محمد مهدی رضیان ۱.۳ وکیل پایه یک دادگستری
۴.۸ / ۵ (۲۳۶) دیدگاه

حضانت حق و تکلیف ابوین هست پس باید حضانت آنها را به عهده بگیرید

مشاوره حقوقی تلفنی حضانت فرزند
سیدمهرداد توسلی رضا اخلاص پور زهرا اشرفی قهی نسترن زمانی پور
۷۰۲ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۹ بر اساس (۱,۵۷۵) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۰,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

حضانت هم حق است و هم تکلیف لذا در این مورد دادگاه تصمیم مقتضی را اتخاذ خواهد کرد

حضانت هم حق و هم تکلیف والدین است و نمی‌توان از تکلیف آن شانه خالی کرد.

باسلام حضانت هم حق و تکلیف می باشد و ملزم به حضانت خواهید شد.

مشاوره حقوقی تلفنی حضانت فرزند
سیدمهرداد توسلی رضا اخلاص پور زهرا اشرفی قهی نسترن زمانی پور
۷۰۲ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۹ بر اساس (۱,۵۷۵) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۰,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

فرزندان مخصوصا پسر، پس از ۷ سالگی قانونا حضانت آنها با پدر می باشد، و اگر هرکدام به سن بیش از ۷ سال رسیده باشند بایستی شما حضانت آن را بپذیرید، و یا پدربزرگ خود عهده دار نگهداری از آنها شود. اما توافق اولیه صورت گرفته در دادگاه باید بررسی گردد.

با سلام
حضانت تکلیف طرفین است

حضانت هم حق و هم تکلیف والدین است در این خصوص اگر توافق حاصل نشود تصمیم با دادگاه هست

مشاوره حقوقی تلفنی حضانت فرزند
سیدمهرداد توسلی رضا اخلاص پور زهرا اشرفی قهی نسترن زمانی پور
۷۰۲ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۹ بر اساس (۱,۵۷۵) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۰,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

باسلام
وفق ماده ۱۱۶۸قانون مدنی حضانت حق وتکلیفی است که برعهده ابوین می باشدوشمانمی توانیداین حق وتکلیف راازخودوفرزندانتان سلب وساقط نمایید.مع الوصف تعیین وتشخیص موضوع بادادگاه خواهدبود

درود
بله زوج مکلف به پذیرش حضانت است.

با احترام حضانت حق و تکلیف والدین است و در صورت عدم توافق دادگاه به موضوع رسیدگی میکند

مشاوره حقوقی تلفنی حضانت فرزند
سیدمهرداد توسلی رضا اخلاص پور زهرا اشرفی قهی نسترن زمانی پور
۷۰۲ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۹ بر اساس (۱,۵۷۵) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۰,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

با درود حضانت‌ تکلیف است لیکن در صورت عدم پذیرش یکی از والدین به دیگری سپرده می‌گردد.

از آنجا که حضانت هم حق و هم وظیفه والدین است نمیتوانید از زیر بار مسئولیت شانه خالی کنید.

با سلام، در صورت اختلاف دادگاه در این مورد تصمیم می گیرد

با سلام
از آنجا که حضانت بر عهده پدر و جد پدری است پس حق با مادر بچه هاست و در خصوص عدم توافق با شما دادگاه رسیدگی و رای صادر میکند.
پیروز باشید

مشاوره حقوقی تلفنی حضانت فرزند
سیدمهرداد توسلی رضا اخلاص پور زهرا اشرفی قهی نسترن زمانی پور
۷۰۲ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۹ بر اساس (۱,۵۷۵) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۰,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

بادرودوسلام شما باید حضانت فرزندانتان را به عهده بگیرید که حضانت اطفال حق و تکلیف ابوین می باشد.

نمی توانید حضانت را قبول ننمایید تکلیف است

مشاوره حقوقی تلفنی حضانت فرزند
سیدمهرداد توسلی رضا اخلاص پور زهرا اشرفی قهی نسترن زمانی پور
۷۰۲ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۹ بر اساس (۱,۵۷۵) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۰,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

با سلام شما باید حضانت فرزندانتان را برعهده بگیرید

باسلام محضر شما بزرگوار
عنایت داشته باشید حضانت فرزندتان را برای شما یک تکلیف می باشد نمی توانید خودداری کنید .

با سلام
دادگاه تصمیم خود را با در نظر گرفتن شرایط اعلام مینماید

مشاوره حقوقی تلفنی حضانت فرزند
سیدمهرداد توسلی رضا اخلاص پور زهرا اشرفی قهی نسترن زمانی پور
۷۰۲ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۹ بر اساس (۱,۵۷۵) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۰,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

درود
بله حضانت حق و تکلیف ابوین است .

حضانت حق و تکلیف هست و نمی توانید خودداری نمایید

با سلام
حضانت تکلیف قانونی است و شما نمی توانید از قبول حضانت خودداری کنید.

مشاوره حقوقی تلفنی حضانت فرزند
سیدمهرداد توسلی رضا اخلاص پور زهرا اشرفی قهی نسترن زمانی پور
۷۰۲ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۹ بر اساس (۱,۵۷۵) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۰,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

حضانت اطفال بر عهده ابوین است

درود:حضانت فرزندان‌بعد هفت سالگی بر عهده پدر است در صورتی که شما تواو نگهداری از بچه ها را نداشته باشی دادگاه تصمیم میگیرد.

مشاوره حقوقی تلفنی حضانت فرزند
سیدمهرداد توسلی رضا اخلاص پور زهرا اشرفی قهی نسترن زمانی پور
۷۰۲ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۹ بر اساس (۱,۵۷۵) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۰,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

سلام
حضانت حق و تکلیف والدین است و اگر با هم به توافق نرسند دا دگاه تکلیف حضانت را تعیین خواهد کرد ‌

با درود
برای یکی از فرزندان که از ۷سال بیشتر سن دارد میتواند دادخواست الزام به حضانت فرزند را نماید و صرف واگذاری حضانت به ایشان از طریق شما و خیانت و...مانع از آن نخواهد شد

در هر صورت حضانت تکلیف شماست و وظیفه ای در این خصوص دارید

از قبول حضانت اطفال که تکلیف اولین است نمی توانید خودداری کنید .

مشاوره حقوقی تلفنی حضانت فرزند
سیدمهرداد توسلی رضا اخلاص پور زهرا اشرفی قهی نسترن زمانی پور
۷۰۲ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۹ بر اساس (۱,۵۷۵) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۰,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

حضانت هم حق و هم تکلیف والدین می باشد

با سلام و درود . حضانت‌ تکلیف میباشد ولی در صورت عدم پذیرش یکی از والدین به دیگری سپرده میشود .

مشاوره‌های حقوقی مرتبط

مشاوره حقوقی تلفنی یکی از سریعترین و بهترین نوع مشاوره است.

مشاوره حقوقی تلفنی در بنیاد وکلا با تضمین کیفیت مشاوره ارائه می‌شود.

قبل از رزرو مشاوره حقوقی تلفنی می‌توانید با بررسی وکیل و متخصصین حقوقی بر اساس عملکرد و امتیاز فعالیت تخصصی آنها فرد مناسب جهت دریافت مشاوره حقوقی تلفنی را انتخاب کنید.

مشاوره حقوقی تلفنی در بنیاد وکلا با بهترین قیمت و در کوتاه‌ترین زمان ممکن ارائه می‌شود.