لطفا اتصال اینترنت خود را بررسی کنید.
گفتگو با متخصصین آنلاین
۷ متخصص آنلاین

اگر بخواهیم بنام خود مصالح برگردد چکار باید کرد؟

پرسیده شده

در صلح خیاری. با فوت متصالح یعنی کسی که مال بنامش صلح شده وضعیت مال صلح شده به نام چه کسی میشود

ممنون جواب بدید

مشاوره حقوقی تلفنی اسناد صلح و صلحنامه
بیتا اخوان مدرس مینا محمدی سجاد نیستانی جلال رزمجو
۴۱۳ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۸ بر اساس (۱۵۶) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۵,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

۲۱ پاسخ برای این سوال ثبت شده

با توارث به وراث میرسد

گفتگو با متخصصین آنلاین
امید داوری
امید داوری ۴.۲ کارشناس ارشد حقوق
۴.۸ / ۵ (۱۹۲) دیدگاه
محمد بابایی فیشانی
محمد بابایی فیشانی ۱.۶ کارشناس ارشد حقوق
۴.۸ / ۵ (۱۹۳) دیدگاه
رضا رستمی
رضا رستمی ۱۰.۰ کارشناس حقوقی
۴.۸ / ۵ (۹۹۴) دیدگاه

باسلام
صلح باطل میشود

مشاوره حقوقی تلفنی اسناد صلح و صلحنامه
بیتا اخوان مدرس مینا محمدی سجاد نیستانی جلال رزمجو
۴۱۳ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۸ بر اساس (۱۵۶) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۵,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

بستگی به شرط خیار دارد شرط مزبور باید حتما مدت دار باشد و الا قرارداد باطل خواهد بود.

با درود قرارداد صلح می‌بایست به نظر برسد.

درود
به وارث منتقل می شود.

مشاوره حقوقی تلفنی اسناد صلح و صلحنامه
بیتا اخوان مدرس مینا محمدی سجاد نیستانی جلال رزمجو
۴۱۳ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۸ بر اساس (۱۵۶) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۵,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

با فوت به وراث منتقل خواهد شد

با سلام صلح باطل می شود

باسلام بستگی به قرارداد صلحنامه خواهد داشت ممکن است به وراث منتقل شود.

مشاوره حقوقی تلفنی اسناد صلح و صلحنامه
بیتا اخوان مدرس مینا محمدی سجاد نیستانی جلال رزمجو
۴۱۳ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۸ بر اساس (۱۵۶) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۵,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

بااحترام
به وراث میرسد

سلام با فوت متصالح مورد صلح به وراث منتقل میشود

با احترام قراردادتان باید مطالعه شود

مشاوره حقوقی تلفنی اسناد صلح و صلحنامه
بیتا اخوان مدرس مینا محمدی سجاد نیستانی جلال رزمجو
۴۱۳ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۸ بر اساس (۱۵۶) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۵,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

به شرط توجه کنید که تعیین کننده است

درود برشما
بستگی به قرارداد صلحنامه خواهد داشت ممکن است به وراث منتقل شود.

درود بر شما
بستگی به شرط خیار دارد شرط مزبور باید حتما مدت دار باشد و الا قرارداد باطل خواهد بود.

بستگی ب شرط داشته و صلحنامه و موضوع نیاز ب بررسی بیشتری دارد،با فوت متصالح مورد صلح می‌تواند ب وراث وی منتقل گردد

مشاوره حقوقی تلفنی اسناد صلح و صلحنامه
بیتا اخوان مدرس مینا محمدی سجاد نیستانی جلال رزمجو
۴۱۳ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۸ بر اساس (۱۵۶) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۵,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

به وراث متصالح قانونا منتقل میشود

درود
با وجود خیار به وراث یا وارث منتقل می شود. خیار مانع انتقال نیست.

مشاوره حقوقی تلفنی اسناد صلح و صلحنامه
بیتا اخوان مدرس مینا محمدی سجاد نیستانی جلال رزمجو
۴۱۳ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۸ بر اساس (۱۵۶) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۵,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

به وارث انتقال میابد

به نام وراث میشود و به آنها منتقل میشود

بنام خدا،مورد صلح به وراث خواهد رسید.

مشاوره حقوقی تلفنی اسناد صلح و صلحنامه
بیتا اخوان مدرس مینا محمدی سجاد نیستانی جلال رزمجو
۴۱۳ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۸ بر اساس (۱۵۶) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۵,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

سلام با فوت به وراث منتقل خواهد شد

مشاوره‌های حقوقی مرتبط

مشاوره حقوقی تلفنی یکی از سریعترین و بهترین نوع مشاوره است.

مشاوره حقوقی تلفنی در بنیاد وکلا با تضمین کیفیت مشاوره ارائه می‌شود.

قبل از رزرو مشاوره حقوقی تلفنی می‌توانید با بررسی وکیل و متخصصین حقوقی بر اساس عملکرد و امتیاز فعالیت تخصصی آنها فرد مناسب جهت دریافت مشاوره حقوقی تلفنی را انتخاب کنید.

مشاوره حقوقی تلفنی در بنیاد وکلا با بهترین قیمت و در کوتاه‌ترین زمان ممکن ارائه می‌شود.