لطفا اتصال اینترنت خود را بررسی کنید.
متخصصین فعال
گفتگو با متخصصین آنلاین
۴ متخصص آنلاین

بیرون کردن زوجه توسط زوج از منزل و تکلیف نفقه چیست؟

پرسیده شده

با سلام
چنانچه زوج زوجه را از خانه با حضور شاهد بیرون کند و ۴ماه به دنبال او نیاید...بعد الزام به تمکین دهد و اعلام کند که به خاطر جلوگیری از جلب الزام به تمکین داده و حاضر به زندگی با زوجه نیست و صدایی از ایشان در این مکالمه ضبط شود.به علاوه هیچ خرجی و نفقه ای در این مدت به زوجه ندهد.آیا دادگاه زن را محکوم به زندگی میکند؟یا می توان با این شواهد الزام به تمکین زوج را رد کرد؟این در صورتی است که زوجه قبل از زوج شکایت ترک انفاق کرده باشد.در این صورت تکلیف نفقه چیست؟

۴۱,۴۷۵
مشاوره حقوقی تلفنی نفقه
محسن نریمانی ده نوی مصطفی عباسی فاطمه مرادی حقیقت اکبر هدایی‌ متنق
۳۹۸ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۸ بر اساس (۶۲۸) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۰,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

۲۶ پاسخ برای این سوال ثبت شده

در صورتیکه بیرون کردن زوجه توسط زوج اثبات شود و در طی این مدت نفقه ای به زوجه پرداخت نشده باشد زوج به دلیل ترک انفاق محکوم به حبس خواهد شد و زوجه میتواند نفقه را مطالبه نماید لذا دادگاه زوجه را ملزم به تمکین میکند ولی در صورت عدم تمکین نفقه به ایشان تعلق نمیگیرد.

موید باشید

گفتگو با متخصصین آنلاین
محبوبه سادات موسوی
محبوبه سادات موسوی ۰.۰ کارشناس حقوقی
۰ / ۵ (۰) دیدگاه
رضا رستمی
رضا رستمی ۱.۲ کارشناس حقوقی
۴.۷ / ۵ (۱۰۹) دیدگاه
حسین امامی
حسین امامی ۰.۰ کارشناس حقوقی
۰ / ۵ (۰) دیدگاه

دادگاه زوجه را ملزم به تمکین می کند ولی زوجه با اثبات عدم پرداخت نفقه به مدت شش ماه و عدم امکان الزام مرد به آن،حق طلاق خواهد داشت

مشاوره حقوقی تلفنی نفقه
محسن نریمانی ده نوی مصطفی عباسی فاطمه مرادی حقیقت اکبر هدایی‌ متنق
۳۹۸ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۸ بر اساس (۶۲۸) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۰,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

اگر زوج در دادگاه اقرارکند حاضر به زندگی به زوجه نباشد ، دادخواست تمکین ردمیشود . تا زن به تمکین محکوم نشود ، مستحق نفقه هست

سلام یکی از مواردی که سبب می شود تا زوجه تمکین نماید مسکن متناسب با شان زوجه می باشد. لذا شما با اثبات اینکه زوج شما را از منزل بیرون کرده و برای شما مسکنی نبوده تا تمکین نمایید دادخواست تمکین او رد میشود و زوج ملزم به پرداخت همه نفقه شما می باشد. و چناچه به مدت شش ماه از پرداخت نفقه استنکاف ورزد مشمول عسر و حرج زوجه شده و به شما حق طلاق و پیگیری شکایت کیفری ترک نفقه را می دهد.

بعد از الزام به تمکین زن باید تمکین کند و الا نفقه به او تعلق نمیگیرد
درخصوص چهار ماه ذکر شده نیز می تواند دادخواست مطالبه نفقه بدهد

مشاوره حقوقی تلفنی نفقه
محسن نریمانی ده نوی مصطفی عباسی فاطمه مرادی حقیقت اکبر هدایی‌ متنق
۳۹۸ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۸ بر اساس (۶۲۸) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۰,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

با سلام. در صورتیکه بیرون کردن زوجه توسط زوج اثبات شود و در طی این مدت نفقه ای به زوجه پرداخت نشده باشد زوج به دلیل ترک انفاق محکوم به حبس خواهد شد و زوجه میتواند نفقه را مطالبه نماید لذا دادگاه زوجه را ملزم به تمکین میکند ولی در صورت عدم تمکین نفقه به ایشان تعلق نمیگیرد.

اگر زوج در دادگاه اقرارکند حاضر به زندگی به زوجه نباشد ، دادخواست تمکین ردمیشود . تا زن به تمکین محکوم نشود ، مستحق نفقه هست.

موضوع نفقه بررسی میشود چنانچه زوج محکوم شود مکلف به پرداخت است
عدم تمکین نیز بررسی میشود چنانچه رد شود که خللی در نفقه ایجاد نمیشود اما اگر زوجه محکوم شود از زمان صدور دادنامه زوجه ناشزه محسوب میشود و نفقه از وی اسقاط میشود

برای جلوگیری از صدور حکم عدم تمکین بهتر است ابتدا اظهارنامه ای برای زوج ارسال نمایید و در آن بیان کنید حاضر به تمکین هستید ولی نامبرده اجازه ورود به منزل نمیدهد
سپس به منزل مراجعه کنید اگر مانع ورودتان شدند اقدام به طرح شمایت ممانعت از حق نمایید و از کلانتری مربوطه گزارش مبنی بر این امر اخذ نمایید
از سایر مدارک و شهود نیز بهره ببرید

با تحقق موارد فوق دیگر نگران عدم تمکین نباشید

در صورت اثبات عدم پرداخت نفقه و بیرون کردن زوجه مرد بابت ترک انفاق مجازات می‌شود.

مشاوره حقوقی تلفنی نفقه
محسن نریمانی ده نوی مصطفی عباسی فاطمه مرادی حقیقت اکبر هدایی‌ متنق
۳۹۸ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۸ بر اساس (۶۲۸) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۰,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

با اثبات عدم تمکین نفقه بر زوجه تعلق نمی گیرد ولی اگر زوجه بتواند اثبات کند که زوج او را بیرون کرده و شهود مورد قبول دادگاه واقع شود درخواست زوج مبنیبر عدم تمکین موردقبول واقع نمی شود و ملزم به پرداخت نفقه زوجه است

باسلام ووقت بخیر،چنانچه موضوع اخراج زوجه ازمنزل اثبات گردد،زوج محکوم به ترک انفاق خواهدشد،همچنین زوجه میتواندنفقه معوقه رانیزمطالبه کند،درخصوص موضوع تمکین نیزعمومادرجهت حفظ کیان خانواده زوجه به تمکین محکوم میشودمگراینکه زوجه ازحضوردرمنزل مشترک وتمکین عام وخاص خوف جانی(البته بااثبات موضوع دردادگاه)داشته باشدکه دراین صورت دعوی تمکین زوج رد خواهدشد،لکن زوجه همچنان مستحق نفقه خواهدبود،زیراعدم تمکین وی مسبوق به حکم دادگاه می باشد

اخراج زوجه از منزل نشان دهنده ترک نفقه است و می تواند محکومیت حقوقی یا کیفری داشته باشد

مشاوره حقوقی تلفنی نفقه
محسن نریمانی ده نوی مصطفی عباسی فاطمه مرادی حقیقت اکبر هدایی‌ متنق
۳۹۸ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۸ بر اساس (۶۲۸) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۰,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

در صورتیکه زوجه بتواند اثبات نماید با اجبار از منزل بیرون شده است زوج ملزم به پرداخت نفقه خواهد شد ودر صورت درخواست زوجه نیز میتواند نفقه ذشته را اخذ نماید.

با سلام و احترام
دادگاه زوجه را ملزم به تمکین می کند ولی زوجه با اثبات عدم پرداخت نفقه به مدت شش ماه و عدم امکان الزام مرد به آن،حق طلاق خواهد داشت
موفق باشید

با سلام
زوجه با ارسال اظهارنامه امادگی خود را برای تمکین اعلام نماید تا از یوم ابلاغ اظهارنامه دادخواست عدم تمکین زوج رد می شود

سلام
بیرون کردن زوجه از منزل نشان دهنده ترک نفقه است و می تواند محکومیت حقوقی یا کیفری داشته باشد

مشاوره حقوقی تلفنی نفقه
محسن نریمانی ده نوی مصطفی عباسی فاطمه مرادی حقیقت اکبر هدایی‌ متنق
۳۹۸ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۸ بر اساس (۶۲۸) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۰,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

شما با اثبات اینکه زوج شما را از منزل بیرون کرده و برای شما مسکنی نبوده تا تمکین نمایید دادخواست تمکین او رد میشود و زوج ملزم به پرداخت همه نفقه شما می باشد. و چناچه به مدت شش ماه از پرداخت نفقه استنکاف ورزد مشمول عسر و حرج زوجه شده و به شما حق طلاق و پیگیری شکایت کیفری ترک نفقه را می دهد.

سلام درمورد اینکه شهود شهادت دهند بدون تقصیر از توونه بیرون کرده و درصورت قبول قاضی شاید حبس و تبدیل به جزایی نقدی کنداما حاضر به تمکین باشی طبعیتا نفقه تعلق میگیره لبکن متاسفانه چنانچه مبلغ ناچیزی بحسابت واریز کنه دادیار یا تعهد میگیره ویا منع تعقیب صادر می کنه متاسفانه

مشاوره حقوقی تلفنی نفقه
محسن نریمانی ده نوی مصطفی عباسی فاطمه مرادی حقیقت اکبر هدایی‌ متنق
۳۹۸ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۸ بر اساس (۶۲۸) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۰,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

بااثبات عدم پرداخت نفقه و بیرون کردن زوجه مردبه خاطر ترک انفاق مجازات می‌شود.

با توجه شهادت شهود و مستندات لازم ترک انفاق محرز و مشخص می باشد و الزام به تمکین از طرف زو رد خواهد شد

سلام
ضمن تایید فرمایشات همکارمحترم سرکارخانم فرخ درتکمیل راهنمایی های ایشان چنانچه زوجه دلیل محکمه پسندی نسبت به دادخواست تمکین زوج به دادگاه رسیدگی کننده بطورمثال خوف وبیم امنیت جانی ارایه ی نمایددادخواست الزام به تمکین زوج ردخواهدشد.

مشاوره حقوقی تلفنی نفقه
محسن نریمانی ده نوی مصطفی عباسی فاطمه مرادی حقیقت اکبر هدایی‌ متنق
۳۹۸ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۸ بر اساس (۶۲۸) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۰,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

در صورت اثبات موضوع شوهر محکوم به مجازات پرداخت نفقه به شش ماه حبس و به پرداخت نفقه خواهد شد و در صورت عدم تمکین از سوی زوجه نفقه به تعلق نمی گیرد.

باسلام
قاضی مربوطه زوجه را الزام به تمکین می‌کند درصورتی که زوج مانع ورود زوجه شود، دادخواست الزام به تمکین رد میشود

در خصوص الزام به تمکین ,رای به نفع زوج خواهد بود ولی در صورتی که عدم پرداخت نفقه از سوی زوج اثبات شود و نامبرده تاشش ماه پرداخت نکند زوجه حق طلاق خواهد داشت.

مشاوره حقوقی تلفنی نفقه
محسن نریمانی ده نوی مصطفی عباسی فاطمه مرادی حقیقت اکبر هدایی‌ متنق
۳۹۸ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۸ بر اساس (۶۲۸) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۰,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

با سلام
در صورتیکه برای دادگاه محرز شود زوجه توسط زوج از خانه بیرون شده و زوج هیچگونه نفقه ای به زوجه پرداخت ننموده است زوج به دلیل ترک انفاق محکوم به حبس خواهد شد و زوجه مستحق نفقه خواهد شد و برای دادخواست تمکین نیز ، دادگاه زوجه را ملزم به تمکین خواهد نمود و در صورت عدم تمکین از سوی زوجه ، نفقه به زوجه تعلق نخواهد گرفت .

اگر طرد کردن زوجه توسط زوج اثبات شود و در طی این مدت نفقه ای به زوجه پرداخت نشده باشد همسرتان به دلیل ترک انفاق محکوم به حبس خواهد شد و شما میتواند نفقه را مطالبه نماییدو دادگاه زوجه را ملزم به تمکین میکند ولی در صورت عدم تمکین نفقه به ایشان تعلق نمیگیرد.

مشاوره حقوقی تلفنی نفقه
محسن نریمانی ده نوی مصطفی عباسی فاطمه مرادی حقیقت اکبر هدایی‌ متنق
۳۹۸ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۸ بر اساس (۶۲۸) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۰,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

در مورد صدای ضبط شده که قضات کاملا سلیقه ای رفتار میکنند و معمولا به عنوان دلیل موثر نمی‌پذیرند.
واگر باتوجه به شرایطی که گفتین زوج توانست عدم تمکین زوجه را بگیرد تنها مورد نگرانی نپرداختن نفقه به زوجه و اجازه ی ازدواج مجدد است واگر زوجه واقعا قصد تمکین ندارد هیچ کس نمی‌تواند اورا مجبور به ادامه ی زندگی مشترک کند.
وچون ترک انفاق ازجانب زوجه مطرح شده وبعد زوج درتقابل تمکین را مطرح کرده معمولا قضات دادخواست تمکین ساختگی ایشان را رد میکنند.

مشاوره‌های حقوقی مرتبط

مشاوره حقوقی تلفنی یکی از سریعترین و بهترین نوع مشاوره است.

مشاوره حقوقی تلفنی در بنیاد وکلا با تضمین کیفیت مشاوره ارائه می‌شود.

قبل از رزرو مشاوره حقوقی تلفنی می‌توانید با بررسی وکیل و متخصصین حقوقی بر اساس عملکرد و امتیاز فعالیت تخصصی آنها فرد مناسب جهت دریافت مشاوره حقوقی تلفنی را انتخاب کنید.

مشاوره حقوقی تلفنی در بنیاد وکلا با بهترین قیمت و در کوتاه‌ترین زمان ممکن ارائه می‌شود.