لطفا اتصال اینترنت خود را بررسی کنید.
متخصصین فعال
۱

زنی که خیانت میکند و مدارک هم هست در پرداخت مهریه تاثیر گذار هست یا خیر؟

زن یه شوهر خیانت میکند و مدارک هم هست شامل عکس پیامک ایمیل و.....الان زن صد تا از سیصد سکه مهریه خود را به اجرا گذاشته شوهر میخواهد از زن شکایت کند و اقدام برای طلاق در ضمن شوهر توانایی پرداخت مهریه را بصورت یکجا ندارد و هیچ اموالی هم ندارد.اگر شوهر به خانواده زن اطلاع دهد که دخترشان خیانت میکند و بخواهد طلاق توافقی صورت گیرد در غیر اینصورت از زن شکایت می کند تهدید محسوب می شود یا خیر؟ و اگر زن از مهریه بگذرد و شوهر از شکایت خود صرفنظر کند دادگاه باز هم به جرم زن رسیدگی می کند یا خیر؟ برای مهریه زندان وجود دارد یا خیر؟

۲۶ پاسخ برای این سوال ثبت شده

با سلام

اطلاع دادن به خانواده همسر تهدید محسوب نمی شود .اگر زوج از شکایت خود مبنی بر رابطه نامشروع صرف نظر نماید رسیدگی متوقف می شود.

زوجه می تواند بابت مهریه حکم جلب زوج را بگیرد ولی چنانچه زوج توانایی پرداخت مهریه را نداشته باشد باید دادخواست اعسار بدهد در صورتی که این امر اثبات شود دادگاه قرار اقساط تعیین می کند

در هر حال مهریه به زن تعلق خواهد گرفت و قسمت دوم سوال با اعلام رضایت و گذشت شاکی پرونده مختومه خواهد شد

تهدید محسوب نمیشود
اگرازشکایت صرفنظر کنید پرونده مختومه می شود

باسلام
تحت هر شرایطی شوهر موظف به پرداخت مهریه می باشد حتی اگر همسر وی خیانت کرده باشد.اگر توان پرداخت یکجای مهریه را ندارید میتوانید دادخواست اعسار(پرداخت به صورت اقساط)را بدهید.در طلاق توافقی همه چیز به توافق زن و مرد بستگی دارد نسبت به پرداخت مهریه ونفقه و سایر حقوق طرفین.در مورد شکایت شما بابت خیانت همسرتان اگر دلایل محکم باشد حتی با رضایت شما هم موضوع توسط مراجع قضایی تا ثابت شدن یا نشدن آن پیگیری میشود.

این امر هیچ تاثیری در پرداخت دین ندارد مگر اینکه بوسیله ی اهرم فشاری که ایجاد میکند و بابت گذشت شاکی خصوصی میزانی از مهریه توسط زوجه بذل گردد.

زنی که خیاتت کند باعث سقوط مهریه اش نمی شود

تهدید محسوب نمیشود شما میتوانید صلح نامه تنظیم کنید که زن کل مهر خود را ببخشد و شهر از شکایت خود صرفنظرکند
درغیر اینصورت با اثبات گناه زن نیز تاثیری در مهریه ندارد
طبق قانون ادک دادگاه حق تحقیق بدون شکایت شاکی خصوصی درجرایم منافی عفت ندارد

سلام خیر تهدید نیست .اگر مهریه و حق شکایت دو مقوله جداست و حق مطالبه آن برای ذی حق وجود دارد مگر ینکه حق خود راساقط کند . درخصوص مهریه اگر اعسار رد شود یا اقساط پرداخت نشود جلب صادر می شود.

خیانت درپرداخت مهریه تاثیرگذاز نیست

خیانت تاثیری در پرداخت مهر ندارد.

در نظر داشته باشید که رابطه نامشروع و حتی زنای زوجه به فرض اثبات هیچ تاثیری در کاهش یا زوال مهریه نداشته و زوج متعهد به پرداخت آن است ،
اطلاع به خانواده همسر تهدید نیست ولی شکایت با عنوان وجود رابطه نامشروع اگر با قرار منع تعقیب مواجه گردد زوج میتواند با عنوان افترا شکایت نماید. ولی چنانچه قبل از صدور و قطعیت قرار و یا کیفرخواست از شکایت خود صرف نظر کند رسیدگی متوقف خواهد شد.ولی پس از صدور کیفرخواست صرف نظر از شکایت مانع از رسیدگی نخواهد بود.
ضمنا بذل مهریه ارتباطی به وجود یا عدم رابطه نامشروع ندارد و گذشت از مهر ارتباطی به دادسرا یا دادگاه رسیدگی کننده به جرم رابطه نامشروع ندارد.
اگر توان مالی پرداخت مهریه را ندارید بایستی دادخواست اعسار بدهید
اگر اعسار شما قبول گردد مهریه تقسیط خواهد شد و در صورتی که پیش قسط و یا اقساط پرداخت نشود ویا اعسار رد شده و مهریه را پرداخت نشود میتواند شوهر را جلب کند .

مهر در هر صورت حق زن بوده و به او تعلق میگیرد .. با توجه به وضع زوج مهر تقسیط میشود .. در ضمن شوهر در مراجع قضایی نمیتواند اعلام جرمی علیه زنش بکند. زیرا چنین جرمی در قانون ایران وجود ندارد.

با سلام خیانت موجب عدم استحقاق مهریه نیست و شکایت در صورت گذشت شاکی مختومه میشود

خیر. پرداخت مهریه هیچ ارتباطی به این امور ندارد.

این جرم تاثیری در مهریه نخواهد اشت.
رضایت جنبه خصوصی جرایم را از بین مبیرد .

خیانت زن اگرهم درصورت شکایت ثابت شود وزن به خیانت‌محکوم گردد .‌این امر خللی به مهریه زن دارد نمی کند و مهریه زن قابل مطالبه است

سلام پرداخت مهریه حق زوجه است و حتی اثبات موضوع نمی تواند خللی به این حق وارد آورد

پرداخت مهریه حق زوجه است و حتی اثبات موضوع رابطه نامشروع نمی تواند خللی به این حق وارد آورد ولی زوج میتواند با وجود عدم تمکن مالی دادخواست اعسار بدهد

نسبت به جرم خیر تهدید محسوب نمیشود
زوجه در صورت اثبات خیانت هم میتواند مهریه خود را بگیرید و به طور کلی مهریه یک بدهی بر گردن شوهر است و اگر طلبکار مرتکب جرمی شود باعث از بین رفتن طلب مالی ایشان نمیشود

در هر حال مهریه به زن تعلق خواهد گرفت

باسلام
درهرصورت شما موظف به پرداخت مهریه زوجه هستید ودرصورتی که توانایی پرداخت یکجای مهریه راندارید فقط میتوانید درخواست اعسار وتقسیط دهید

پرداخت مهریه و نفقه ارتباطی به شکایت مرد از همسرش تحن هر عنوان ندارد.و این دو از تکالیف مرد بحساب می اید

پرداخت مهریه و نفقه از تکالیف زوج بوده وتحت هیچ شرایطی از گردن او ساقط نمی شود.

با سلام تهدید محسوب نمیشود
خیانت زن تاثیری در مهریه ندارد و چنانچه توانایی مالی برای پرداخت مهریه ندارید دادخواست اعسار مطرح نمایید

ضمن اهدای سلام و احترام
ارتباط نا مشروع تاثیری در مهریه ندارد
زوج میتواند دادخواستی به خواسته اعسار به طرفیت زوجه نقدی دادگاه صادر کننده اجراییه نماید و درخواست پرداخت اقساطی نماید

اطلاع دادن شوهر تهدید محسوب نمی شود زن مرتکب جرم رابطه نامشروع شده در صورت عدم پیگیری شما رسیدگی موقوف می گردد اگر توانایی پرداخت مهریه را بصورت یکجا ندارید می توانید دادخواست اعسار و تقسیط به دادگاه بدین

مشاوره‌های حقوقی مرتبط

مشاوره حقوقی تلفنی یکی از سریعترین و بهترین نوع مشاوره است.

مشاوره حقوقی تلفنی در بنیاد وکلا با تضمین کیفیت مشاوره ارائه می‌شود.

قبل از رزرو مشاوره حقوقی تلفنی می‌توانید با بررسی وکیل و متخصصین حقوقی بر اساس عملکرد و امتیاز فعالیت تخصصی آنها فرد مناسب جهت دریافت مشاوره حقوقی تلفنی را انتخاب کنید.

مشاوره حقوقی تلفنی در بنیاد وکلا با بهترین قیمت و در کوتاه‌ترین زمان ممکن ارائه می‌شود.