لطفا اتصال اینترنت خود را بررسی کنید.
متخصصین فعال
مشاوره حقوقی تلفنی
مشاوره تلفنی حقوقی
تمام محصولات
مشاوره حقوقی تلفنی خانواده
امین احمدی رضا اخلاص پور سیدمهرداد توسلی مرتضی ابراهیمی زیولایی
۳۰۶ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۹ بر اساس (۴۰۴) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۰,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

زنی که خیانت میکند و مدارک هم هست در پرداخت مهریه تاثیر گذار هست یا خیر؟

پرسیده شده

زن یه شوهر خیانت میکند و مدارک هم هست شامل عکس پیامک ایمیل و.....الان زن صد تا از سیصد سکه مهریه خود را به اجرا گذاشته شوهر میخواهد از زن شکایت کند و اقدام برای طلاق در ضمن شوهر توانایی پرداخت مهریه را بصورت یکجا ندارد و هیچ اموالی هم ندارد.اگر شوهر به خانواده زن اطلاع دهد که دخترشان خیانت میکند و بخواهد طلاق توافقی صورت گیرد در غیر اینصورت از زن شکایت می کند تهدید محسوب می شود یا خیر؟ و اگر زن از مهریه بگذرد و شوهر از شکایت خود صرفنظر کند دادگاه باز هم به جرم زن رسیدگی می کند یا خیر؟ برای مهریه زندان وجود دارد یا خیر؟

۳۲,۸۰۹
مشاوره حقوقی تلفنی خانواده
امین احمدی رضا اخلاص پور سیدمهرداد توسلی مرتضی ابراهیمی زیولایی
۳۰۶ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۹ بر اساس (۴۰۴) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۰,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

۶۰ پاسخ برای این سوال ثبت شده

با سلام

اطلاع دادن به خانواده همسر تهدید محسوب نمی شود .اگر زوج از شکایت خود مبنی بر رابطه نامشروع صرف نظر نماید رسیدگی متوقف می شود.

زوجه می تواند بابت مهریه حکم جلب زوج را بگیرد ولی چنانچه زوج توانایی پرداخت مهریه را نداشته باشد باید دادخواست اعسار بدهد در صورتی که این امر اثبات شود دادگاه قرار اقساط تعیین می کند

۲۱ تیر ۱۳۹۹

همکار گرامی
قرار اقساط فرمودی؟
کمی برام غریبه

در هر حال مهریه به زن تعلق خواهد گرفت و قسمت دوم سوال با اعلام رضایت و گذشت شاکی پرونده مختومه خواهد شد

مشاوره حقوقی تلفنی خانواده
امین احمدی رضا اخلاص پور سیدمهرداد توسلی مرتضی ابراهیمی زیولایی
۳۰۶ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۹ بر اساس (۴۰۴) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۰,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

تهدید محسوب نمیشود
اگرازشکایت صرفنظر کنید پرونده مختومه می شود

باسلام
تحت هر شرایطی شوهر موظف به پرداخت مهریه می باشد حتی اگر همسر وی خیانت کرده باشد.اگر توان پرداخت یکجای مهریه را ندارید میتوانید دادخواست اعسار(پرداخت به صورت اقساط)را بدهید.در طلاق توافقی همه چیز به توافق زن و مرد بستگی دارد نسبت به پرداخت مهریه ونفقه و سایر حقوق طرفین.در مورد شکایت شما بابت خیانت همسرتان اگر دلایل محکم باشد حتی با رضایت شما هم موضوع توسط مراجع قضایی تا ثابت شدن یا نشدن آن پیگیری میشود.

این امر هیچ تاثیری در پرداخت دین ندارد مگر اینکه بوسیله ی اهرم فشاری که ایجاد میکند و بابت گذشت شاکی خصوصی میزانی از مهریه توسط زوجه بذل گردد.

مشاوره حقوقی تلفنی خانواده
امین احمدی رضا اخلاص پور سیدمهرداد توسلی مرتضی ابراهیمی زیولایی
۳۰۶ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۹ بر اساس (۴۰۴) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۰,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

زنی که خیاتت کند باعث سقوط مهریه اش نمی شود

تهدید محسوب نمیشود شما میتوانید صلح نامه تنظیم کنید که زن کل مهر خود را ببخشد و شهر از شکایت خود صرفنظرکند
درغیر اینصورت با اثبات گناه زن نیز تاثیری در مهریه ندارد
طبق قانون ادک دادگاه حق تحقیق بدون شکایت شاکی خصوصی درجرایم منافی عفت ندارد

سلام خیر تهدید نیست .اگر مهریه و حق شکایت دو مقوله جداست و حق مطالبه آن برای ذی حق وجود دارد مگر ینکه حق خود راساقط کند . درخصوص مهریه اگر اعسار رد شود یا اقساط پرداخت نشود جلب صادر می شود.

مشاوره حقوقی تلفنی خانواده
امین احمدی رضا اخلاص پور سیدمهرداد توسلی مرتضی ابراهیمی زیولایی
۳۰۶ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۹ بر اساس (۴۰۴) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۰,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

خیانت درپرداخت مهریه تاثیرگذاز نیست

خیانت تاثیری در پرداخت مهر ندارد.

در نظر داشته باشید که رابطه نامشروع و حتی زنای زوجه به فرض اثبات هیچ تاثیری در کاهش یا زوال مهریه نداشته و زوج متعهد به پرداخت آن است ،
اطلاع به خانواده همسر تهدید نیست ولی شکایت با عنوان وجود رابطه نامشروع اگر با قرار منع تعقیب مواجه گردد زوج میتواند با عنوان افترا شکایت نماید. ولی چنانچه قبل از صدور و قطعیت قرار و یا کیفرخواست از شکایت خود صرف نظر کند رسیدگی متوقف خواهد شد.ولی پس از صدور کیفرخواست صرف نظر از شکایت مانع از رسیدگی نخواهد بود.
ضمنا بذل مهریه ارتباطی به وجود یا عدم رابطه نامشروع ندارد و گذشت از مهر ارتباطی به دادسرا یا دادگاه رسیدگی کننده به جرم رابطه نامشروع ندارد.
اگر توان مالی پرداخت مهریه را ندارید بایستی دادخواست اعسار بدهید
اگر اعسار شما قبول گردد مهریه تقسیط خواهد شد و در صورتی که پیش قسط و یا اقساط پرداخت نشود ویا اعسار رد شده و مهریه را پرداخت نشود میتواند شوهر را جلب کند .

مشاوره حقوقی تلفنی خانواده
امین احمدی رضا اخلاص پور سیدمهرداد توسلی مرتضی ابراهیمی زیولایی
۳۰۶ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۹ بر اساس (۴۰۴) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۰,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

مهر در هر صورت حق زن بوده و به او تعلق میگیرد .. با توجه به وضع زوج مهر تقسیط میشود .. در ضمن شوهر در مراجع قضایی نمیتواند اعلام جرمی علیه زنش بکند. زیرا چنین جرمی در قانون ایران وجود ندارد.

با سلام خیانت موجب عدم استحقاق مهریه نیست و شکایت در صورت گذشت شاکی مختومه میشود

خیر. پرداخت مهریه هیچ ارتباطی به این امور ندارد.

این جرم تاثیری در مهریه نخواهد اشت.
رضایت جنبه خصوصی جرایم را از بین مبیرد .

مشاوره حقوقی تلفنی خانواده
امین احمدی رضا اخلاص پور سیدمهرداد توسلی مرتضی ابراهیمی زیولایی
۳۰۶ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۹ بر اساس (۴۰۴) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۰,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

خیانت زن اگرهم درصورت شکایت ثابت شود وزن به خیانت‌محکوم گردد .‌این امر خللی به مهریه زن دارد نمی کند و مهریه زن قابل مطالبه است

سلام پرداخت مهریه حق زوجه است و حتی اثبات موضوع نمی تواند خللی به این حق وارد آورد

مشاوره حقوقی تلفنی خانواده
امین احمدی رضا اخلاص پور سیدمهرداد توسلی مرتضی ابراهیمی زیولایی
۳۰۶ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۹ بر اساس (۴۰۴) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۰,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

پرداخت مهریه حق زوجه است و حتی اثبات موضوع رابطه نامشروع نمی تواند خللی به این حق وارد آورد ولی زوج میتواند با وجود عدم تمکن مالی دادخواست اعسار بدهد

نسبت به جرم خیر تهدید محسوب نمیشود
زوجه در صورت اثبات خیانت هم میتواند مهریه خود را بگیرید و به طور کلی مهریه یک بدهی بر گردن شوهر است و اگر طلبکار مرتکب جرمی شود باعث از بین رفتن طلب مالی ایشان نمیشود

در هر حال مهریه به زن تعلق خواهد گرفت

مشاوره حقوقی تلفنی خانواده
امین احمدی رضا اخلاص پور سیدمهرداد توسلی مرتضی ابراهیمی زیولایی
۳۰۶ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۹ بر اساس (۴۰۴) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۰,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

باسلام
درهرصورت شما موظف به پرداخت مهریه زوجه هستید ودرصورتی که توانایی پرداخت یکجای مهریه راندارید فقط میتوانید درخواست اعسار وتقسیط دهید

پرداخت مهریه و نفقه ارتباطی به شکایت مرد از همسرش تحن هر عنوان ندارد.و این دو از تکالیف مرد بحساب می اید

پرداخت مهریه و نفقه از تکالیف زوج بوده وتحت هیچ شرایطی از گردن او ساقط نمی شود.

مشاوره حقوقی تلفنی خانواده
امین احمدی رضا اخلاص پور سیدمهرداد توسلی مرتضی ابراهیمی زیولایی
۳۰۶ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۹ بر اساس (۴۰۴) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۰,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

با سلام تهدید محسوب نمیشود
خیانت زن تاثیری در مهریه ندارد و چنانچه توانایی مالی برای پرداخت مهریه ندارید دادخواست اعسار مطرح نمایید

ضمن اهدای سلام و احترام
ارتباط نا مشروع تاثیری در مهریه ندارد
زوج میتواند دادخواستی به خواسته اعسار به طرفیت زوجه نقدی دادگاه صادر کننده اجراییه نماید و درخواست پرداخت اقساطی نماید

مشاوره حقوقی تلفنی خانواده
امین احمدی رضا اخلاص پور سیدمهرداد توسلی مرتضی ابراهیمی زیولایی
۳۰۶ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۹ بر اساس (۴۰۴) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۰,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

اطلاع دادن شوهر تهدید محسوب نمی شود زن مرتکب جرم رابطه نامشروع شده در صورت عدم پیگیری شما رسیدگی موقوف می گردد اگر توانایی پرداخت مهریه را بصورت یکجا ندارید می توانید دادخواست اعسار و تقسیط به دادگاه بدین

با سلام و احترام خیانت زوجه هیچگونه ارتباطی به مهریه را نخواهد داشت و رافع مسئولیت شما نخواهد بود در صورت طلاق توافقی و بذل تمام مهریه و یا قسمتی از آن موجب بری الذمه شدن شدن شما با قبول بذل توسط شما میگردد شکایت ارتباط نامشروع با وصف دلایل کافی بر احراز آن با توجه به جنبه عمومی آن طلاق هم مانع صدور حکم مجازات قانونی نخواهد بود

خیانت زن تاثیری در اسقاط مهریه وی ندارد . چون مهریه دین است و بر ذمه زوج

ارتکاب جرم خیانت و رابطه نامشروع مانع اخذ مهریه نیست

مشاوره حقوقی تلفنی خانواده
امین احمدی رضا اخلاص پور سیدمهرداد توسلی مرتضی ابراهیمی زیولایی
۳۰۶ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۹ بر اساس (۴۰۴) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۰,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

سلام درصورت زنا و رابطه نامشروع مهریه ب زن تعلق نمیگیرد و درضمن ب خانواده زن اطلاع دهید موردی ندارد وجرم محسوب نمی شود درضمن باید اثبات کنید ک زن خیانت کرده یامیکند درغیر این صورت مهریه با بستگی ب اوضاع زندگی و نظر قاضی باید پرداخت شود

با سلام زن حتی اگر مرتکب زنا شده باشد مهریه اش ساقط نمی شود

سلام
مهریه باید پرداخت شود مگر اینکه زوجه درقبال طلاق مهریه رابذل کند

مشاوره حقوقی تلفنی خانواده
امین احمدی رضا اخلاص پور سیدمهرداد توسلی مرتضی ابراهیمی زیولایی
۳۰۶ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۹ بر اساس (۴۰۴) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۰,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

نه متاسفانه، مهریه از جمله حقوق بدیهی زن می باشد و خیانت وی هیچگونه تاثیری در راستای مطالبه مهریه نخواهد داشت.

خیانت زن در مهریه او تاثیری ندارد و مهریه باید کامل پرداخت شود

خیانت باعث حذف مهریه نمیشود و باید پرداخت گردد

خیانت زوجه هیچگاه موجب عدم استحقاق مهریه نخواهد بود

مشاوره حقوقی تلفنی خانواده
امین احمدی رضا اخلاص پور سیدمهرداد توسلی مرتضی ابراهیمی زیولایی
۳۰۶ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۹ بر اساس (۴۰۴) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۰,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

با سلام

اولا مهریه در هر شرایطی عندالمطالبه از سوی زوجه می باشد

ثانیا در خصوص خیانت زن میتوانید با وکلای بنیاد وکلا موضوع را مطرح تا از طریق مراجع قضایی پیگیری گردد

با سلام و احترام
مهریه در هر صورت قابل مطالبه است
و در صورت رضایت پرونده مختومه می شود

باسلام درصورت توافق میتوان اقدام کرد و درغیر اینصورت مهریه حق زوجه هست و قابل مطالبه خواهد بود حال اگر مالی نباشد و زوج توان پرداخت هم نداشته باشد معسر شناخته شده و میتواند آنرا بصورت اقساط پرداخت نماید و موضوع خیانت تاثیری در مهریه نخواهد داشت

مشاوره حقوقی تلفنی خانواده
امین احمدی رضا اخلاص پور سیدمهرداد توسلی مرتضی ابراهیمی زیولایی
۳۰۶ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۹ بر اساس (۴۰۴) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۰,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

با سلام و احترام
خیانت منعی در جهت مطالبه مهریه ندارد
میتوانید شکوائیه روابط نامشروع طرح کنید

با سلام و احترام
دریافت مهریه پس از انعقاد عقد نکاح دائم در ذمه شوهر قرار گرفته و زوجه در هر زمانی محق دریافت میباشد ( در برخی موارد مهریه نصف و یا منتفی میگردد که شامل مسئله فوق الذکر نمی باشد)
موید باشید

مشاوره حقوقی تلفنی خانواده
امین احمدی رضا اخلاص پور سیدمهرداد توسلی مرتضی ابراهیمی زیولایی
۳۰۶ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۹ بر اساس (۴۰۴) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۰,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

باسلام تهدیدحساب نمیشود واگر شما شکایت را پس بگیرید پرونده مختومه میشود ودرخصوص مهریه میتواند بگیردودرصورتی که شما توان پرداخت نداشته باشید واعسارشماقبول شود قسط بندی میشود مهریه

اولا مهریه به هیچ عنوان با این مواردی که قید کردید ساقط نمیشود .
دوما اگر طرفین بر سر موضوع توافق نموده و از شکایت صرف نظر نمایند به جهت اینکه جنبه شخصی داشته و در موضوع جرایم منافی عفت تحقیقات ممنوع میباشد امکان تعقیب وجود نخواهد داشت.

با سلام و احترام
به محض وقوع عقد نکاح زوجه مالک مهریه خود میشود

مشاوره حقوقی تلفنی خانواده
امین احمدی رضا اخلاص پور سیدمهرداد توسلی مرتضی ابراهیمی زیولایی
۳۰۶ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۹ بر اساس (۴۰۴) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۰,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

با سلام اطلاع دادن به خانواده زوجه تهدید محسوب نمیشود وبا گذشت زوج از شکایت مسئله منتفی ودر خصوص مطالبه مهریه زوجه میتواند اقدام نماید ودر مقابل زوج میتواند با اثبات اعسار از حبس جلوگیری کند

به مهر
در صورت عدم توانایی اثبات یا اعلام آن تصاویر از طریق فضای مجازی جرم صورت گرفته
اماصرف اطلاع تهدید نمی باشد.
این امر ارتباطی با پرداخت مهریه ندارد .و فقط زوجه می تواند زوج را از پرداخت مهریه معاف و مهریه را بذل نماید.
در صورت رضایت پرونده مختومه می شود و دادگاه رسیدگی را ادامه نخواهد داد.
در مهریه جلب صادر می شود اما زوج می تواند اعسار دهد و آن را بلااثر کند.

سلام خیانت به سقوط مهریه ربط ندارد واما درمورد شکایت رابطه نامشروع هم جنبه عمومی دارد وهم جنبه خصوصی جرم و چنانچه زوج از شکایت خود صرفنظر کند جنبه عمومی جرم باقی خواهد ماند

با سلام

اطلاع به خانواده زوجه تا قبل از اثبات بنظر افتراست.

مهریه باید پرداخت شود و اگر نتواند بصورت یکجا پرداخت کند درخواست اعسار و تقسیط بدهد.

و در صورت عدم پرداخت مهریه براساس حکم تقسیط می‌تواند زوج را جلب کند.
در صورت گذشت و و اعلام رضایت پرونده مختومه می‌شود.

اولاشوهر موظف به پرداخت مهریه می باشد حتی اگر همسر وی خیانت کرده باشد.اگر توان پرداخت یکجای مهریه را ندارید میتوانید دادخواست اعسار(پرداخت به صورت اقساط)را بدهید
دوما در طلاق توافقی همه چیز به توافق زن و مرد بستگی دارد نسبت به پرداخت مهریه ونفقه و سایر حقوق زوجه

با سلام خیانت به شوهر مسقط مهریه نیست ولی میتونه تحت شرایطی مسقط نفقه باشه ثانیا با توجه به اینکه اتهام رابطه نامشروع باید مستقیما در دادگاه مطرح زندان ممکنه ولی شلاق حتما بدنبال داره واگه مرد از شکایتش صرفنظر کنه با توجه به اینکه از جرایم غیر قابل گذشت هسش در میزان مجازات تخفیف داده میشه

باسلام فقط درصورتیکه زوج بتواند زنای همسرش را اثبات کند از پرداخت مهریه معاف خواهد بود درغیر اینصورت موظف به پرداخت هست و اگر معسر باشد میتواند مهریه را بصورت اقساطی پرداخت نماید

با سلام تهدید محسوب نمیشود و مهریه دین محسوب میشود و به پاکدامنی و...هیچ ارتباطی ندارد و هیچ تاثیری بر روند پرونده مهریه ندارد و در صورت عدم توانایی پرداخت یکجای مهریه میتوان دادخواست اعسار و تقسیط مهریه ظرف ۳۰ روز پس از ابلاغ اجراییه مطرح نمود

تحت هر شرایطی شوهر موظف به پرداخت مهریه هست حتی اگر همسر شما خیانت کرده باشد.اگر توان پرداخت یک جای مهریه را ندارید می توانید دادخواست اعسار(پرداخت به صورت اقساط)را بدهید.در طلاق توافقی هم همه چیز به توافق زن و مرد بستگی دارد

با سلام
تهدید محسوب می شود یا خیر؟ تهدید محسوب نمیشود شما میتوانید این امر را نوعی معامله و توافق حساب نمایید
شما در صورت عدم تمکن مالی ، دادخواست اعسار داده و اقساطی پرداخت نمایید

مهریه حتی با وجود خیانت هم به زن تعلق میگیرد و شما تنها با توافق میتوانید زن را از تمام حقش نسبت به مهریه یا بخشی از آن منصرف کنید، در صورت شکایت هم اگر نتوانید اثبات کنید همسرتان برای اعاده حیثت میتواند من باب افترا یا قذف از شما شکایت کند.

باسلام بحث مهریه هیچگونه ارتباطی با وضعیت بوجودآمده ندارد بصورت علیهده مورد بررسی وپیگیری وصدورحکم واقع میگردد صحبت وپیشنهادشما جهت بذل مهریه وطلاق توافقی میتواند به نحوی مطرح گردد که جنبه تهدیدیاتوهین وغیره نداشته باشد مضافا براینکه هنوز موضوع خیانت درمرجع قانونی به اثبات نرسیده گرچه بتوانیداثبات نمایید ارتباطی به بخشش مه ندارد وطلاق توافقی جداگانه فی مابین شما مطرح‌ میگردد نه با زور وجبر

تحت هر شرایطی شوهر موظف به پرداخت مهریه می باشد...

سلام
خیر هیچ گونه تاثیری نخواهد داشت در پرداخت مهریه

اثبات خیانت زوجه کار بسیار سخت، و درصورت اثبات هیچ تاثیری بر حقوقات زوجه ندارد

سلام
خیانت زن هیچ تاثیری در مهریه ندارد و آن را ساقط نمی‌کند.

مشاوره‌های حقوقی مرتبط

مشاوره حقوقی تلفنی یکی از سریعترین و بهترین نوع مشاوره است.

مشاوره حقوقی تلفنی در بنیاد وکلا با تضمین کیفیت مشاوره ارائه می‌شود.

قبل از رزرو مشاوره حقوقی تلفنی می‌توانید با بررسی وکیل و متخصصین حقوقی بر اساس عملکرد و امتیاز فعالیت تخصصی آنها فرد مناسب جهت دریافت مشاوره حقوقی تلفنی را انتخاب کنید.

مشاوره حقوقی تلفنی در بنیاد وکلا با بهترین قیمت و در کوتاه‌ترین زمان ممکن ارائه می‌شود.