لطفا اتصال اینترنت خود را بررسی کنید.
متخصصین فعال
مشاوره حقوقی تلفنی
مشاوره تلفنی حقوقی
تمام محصولات
مشاوره حقوقی تلفنی خانواده
اکرم فرخ امیر ضیغمی سمانه برخورداری محمدرضا عطاری شادکهن
۳۰۷ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۹ بر اساس (۴۰۶) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۰,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره
مشاوره حقوقی تلفنی خانواده
اکرم فرخ امیر ضیغمی سمانه برخورداری محمدرضا عطاری شادکهن
۳۰۷ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۹ بر اساس (۴۰۶) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۰,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

۷۱ پاسخ برای این سوال ثبت شده

خیر در هر شرایطی مهریه بعد از زندگی مشترک به زوجه تعلق میگیرد مگر در صورتی که زوجه زانیه باشد یعنی مرتکب زنا شود.

موید باشید

با سلام بر طبق ماده ۱۰۸۹ قانون مدنی هر گاه عقد ازدواج (دائم یا موقت) بین زوجین به دلیلی باطل بوده باشد و بین آن ها نزدیکی واقع نشده باشد زن حق مهر ندارد. به استناد ماده ۱۱۰۱ قانون مدنی هر گاه به دلیلی نکاح بین زوجین، فسخ گردد و بین آن ها نزدیکی واقع نشده باشد زن مستحق مهر نخواهد بود تنها استثناء آن فسخ به دلیل عنن بودن مرد است یعنی مردی که توانایی عمل زناشویی نداشته باشد که در این صورت با فسخ نکاح زن مستحق نصف مهر خواهد بود.

مشاوره حقوقی تلفنی خانواده
اکرم فرخ امیر ضیغمی سمانه برخورداری محمدرضا عطاری شادکهن
۳۰۷ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۹ بر اساس (۴۰۶) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۰,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

چنین موردی وجود ندارد مگر در صورت بخشش مهریه و یا دریافت آن و وجود دلایل دال بر این امر..

سلام زوجه چه درنکاح دایم یا موقت به مجرد وقوع عقد مالک مهر است و باید به زوجه مهریه پرداخت گردد حتی در مواردی که مهریه اصلا تعیین نشده زن مستحق مهر المثل است

در مورد طلاق توافقی ویا رضایت زن ب عدم دریافت مهریه -- وبعد از یکسال زندگی مشترک بطور عادی و روال معمولی وطبیعی مهریه متعلق ب زن میباشد

مشاوره حقوقی تلفنی خانواده
اکرم فرخ امیر ضیغمی سمانه برخورداری محمدرضا عطاری شادکهن
۳۰۷ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۹ بر اساس (۴۰۶) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۰,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

مهریه در هر صورتی باید داده شود حتی اگر مردی زنش را در حال زنا با مردی ببیند

۱۶ فروردین ۱۳۹۹

زانیه مستحق مهریه نمیباشد

باسلام با استناد به متن قانون درچندصورت زن نمی تواند مهریه دریافت کند.اولابری کردن زوج توسط زوجه..دومادرطلاق خلعی ومبارات که زن تمام مهررا ببخشد مرد طلاق میدهد سوما قرار داد بین طرفین برای مثال درصورت انتقال حق طلاق به زوجه مهریه به زوح بخشیده میشود..وبند قانون زانیه مستحق دریافت مهریه نیست

به مجرد وقوع عقد زوجه مالک مهریه است و حق مطالبه دارد لیکن اگر وظایف خاص انجام نشده باشد نصف آن را می تواندمطالبه کند

مشاوره حقوقی تلفنی خانواده
اکرم فرخ امیر ضیغمی سمانه برخورداری محمدرضا عطاری شادکهن
۳۰۷ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۹ بر اساس (۴۰۶) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۰,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

باسلام در صورت بخشش مهریه و یا اعلام بطلان نکاح و عدم وقوع زناشویی مهریه به زوجه تعلق نمی‌گیرد

به مجرد وقوع عقد زوجه مالک مهریه میشود و هیچ چیزی برای منتفی ساختن مهریه وجود ندارد حتی اگر زوجه عمل شنیع زنا را باکسی انجام داده باشد.وفقط با پرداخت مهریه توسط زوج و یا بخشش کل آن از سوی زوجه،موضوع مهریه را تمام شده خواهیم دید.

مهریه در هر شرایطی به زوجه تعلق می‌گیرد مگر در صورت بذل یا ابرا و یا هبه مهریه از سوی زوجه که در دفاتر اسناد رسمی ثبت شده باشد حتی رابطه زنا مسقط حق مهریه نیست

مشاوره حقوقی تلفنی خانواده
اکرم فرخ امیر ضیغمی سمانه برخورداری محمدرضا عطاری شادکهن
۳۰۷ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۹ بر اساس (۴۰۶) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۰,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

با سلام دوست گرامی بر طبق ماده ۱۰۸۹ قانون مدنی هر گاه عقد ازدواج (دائم یا موقت) بین زوجین به دلیلی باطل بوده باشد و بین آن ها نزدیکی واقع نشده باشد زن حق مهر ندارد. به استناد ماده ۱۱۰۱ قانون مدنی هر گاه به دلیلی نکاح بین زوجین، فسخ گردد و بین آن ها نزدیکی واقع نشده باشد زن مستحق مهر نخواهد بود تنها استثناء آن فسخ به دلیل عنن بودن مرد است یعنی مردی که توانایی عمل زناشویی نداشته باشد که در این صورت با فسخ نکاح زن مستحق نصف مهر خواهد بود

باسلام
به محض وقوع عقد نکاح، زن مالک مهریه می گردد و در هرشرایطی می بایست به ایشان پرداخت گردد.
موفق باشید

خیر به محض خوانده شدن خطبه مهر بر ذمه زوج قرار می گیرد. حال اگر در زمان نامزدی که صرفا عقد خوانده شده باشد و زوجین وارد روابط خاص زناشویی نشوند اکر طلاق واقع شود نصف مهر بر عهده مرد در صورت تایید پزشکی قانونی قرارمی گیرد و در غیر آن تمام مهریه .

با سلام
مهریه به محض وقوع عقد بر ذمه زوج خواهد بود. با توجه به گذشت یکسال از زندگی مشترک و قطعا وقوع نزدیکی در حال حاضر حق مطالبه تمام مهریه را دارید مگر در خصوص عدم دریافت و یا پرداخت آن اسناد و مدارکی در اختیار زوج باشد یا در قبال بذل آن مایل به گرفتن حکم طلاق باشید.

مشاوره حقوقی تلفنی خانواده
اکرم فرخ امیر ضیغمی سمانه برخورداری محمدرضا عطاری شادکهن
۳۰۷ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۹ بر اساس (۴۰۶) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۰,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

با حصول عقد نکاح زوجه مالک مهریه میشود و در هر شرایطی مهریه تعلق میگیرد مگر اینکه در نکاح تدلیس شده باشد یا عقدنکاح باطل باشد

البته این سوال بصورت کلی مطرح شده و نیازمند بررسی نکات بسیاری میباشد ولی بصورت کلی میتوان گفت در مواردی که عقد نکاح باطل باشد و یا تدلیس در نکاح اتفاق افتاده باشد به زوجه مهریه تعلق نمیگیرد

مشاوره حقوقی تلفنی خانواده
اکرم فرخ امیر ضیغمی سمانه برخورداری محمدرضا عطاری شادکهن
۳۰۷ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۹ بر اساس (۴۰۶) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۰,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

تنها در صورت عدم نزدیکی و فسخ نکاح به دلیلی غیر از عنون زوج و نیزبطلان عقد و عدم نزدیکی.

با درود
مهریه جزو دیون مرد نسبت به همسر خود است و در هر صورت مرد ضامن پرداخت مهریه به همسر خود می باشد جز در موارد فسخ نکاح

با سلام
به مجرد وقوع عقد زن مالک مهریه میشود و در صورتی که نزدیکی صورت نگرفته باشد نصف مهریه تعلق میگیرد

مشاوره حقوقی تلفنی خانواده
اکرم فرخ امیر ضیغمی سمانه برخورداری محمدرضا عطاری شادکهن
۳۰۷ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۹ بر اساس (۴۰۶) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۰,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

خیر تحت هر شرایطی بعد از وقوع عقد نکاح مهریه به زن تعلق می گیرد

باسلام
مطابق ماده ۱۰۹۸ قانون مدنی هر گاه عقد ازدواج بین زوجین به دلیلی باطل بوده باشد و بین آن ها نزدیکی واقع نشده باشد زن حق مهر ندارد.
طبق ماده ۱۱۰۱قانون مدنی هر گاه به دلیلی نکاح بین زوجین، فسخ گردد و بین آن ها نزدیکی واقع نشده باشد زن مستحق مهر نخواهد بود تنها استثناء آن فسخ به دلیل عنن بودن مرد است یعنی مردی که توانایی عمل زناشویی نداشته باشد که در این صورت با فسخ نکاح زن مستحق نصف مهر خواهد بود.

موارد اندکی در قانون برای عدم تعلق مهریه به زن قید شده است
ولی اگر بصورت معمول مشکلی برای رابطه زناشویی نداشته اید و مهریه خود را بذل و بخشش نکرده اید مهریه به شما تعلق خواهد گرفت

مشاوره حقوقی تلفنی خانواده
اکرم فرخ امیر ضیغمی سمانه برخورداری محمدرضا عطاری شادکهن
۳۰۷ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۹ بر اساس (۴۰۶) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۰,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

سلام
فقط در صورت پرداخت و یا بذل بدون رجوع در غیر اینصورت
مهریه در هر حال به زوجه تعلق میگیرد

خیر موردی وجود ندارد مگر زن مزرتکب زنا شده باشد

مشاوره حقوقی تلفنی خانواده
اکرم فرخ امیر ضیغمی سمانه برخورداری محمدرضا عطاری شادکهن
۳۰۷ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۹ بر اساس (۴۰۶) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۰,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

با سلام و احترام مهریه مندرج در سند ازدواج با وقوع عقد نکاح زوجه مالک آن می باشد و حق هرگونه دخل و تصرف و یا مطالبه را دارد

مهریه در هر شرایطی به زوجه تعلق می‌گیرد

با سلام و احترام مهریه و مطالبه آن حق قانونی زوجه می باشد مگر زوج با اقامه بینه بر ی الذمه شدن خود را ثابت نماید یا فسخ نکاح از جمله تدلیس توسط زوجه قبل از وقوع نزدیکی ثابت گردد

برابر ماده ۱۰۸۲ قانون مدنی زن به مجرد عقد مالک مهر (به فتح میم) یا همان مهریه می شود لذا زما و نحوه وصول آن بمحض اقدام است

مشاوره حقوقی تلفنی خانواده
اکرم فرخ امیر ضیغمی سمانه برخورداری محمدرضا عطاری شادکهن
۳۰۷ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۹ بر اساس (۴۰۶) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۰,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

باسلام، مهر در هر حال باید پرداخت شود نگر در م ارد استثنایی مانند زمانیکه عقد باطل بوده و نزدیکی هم واقع نشده باشد

با سلام در هر شرایطی مهریه به زن تعلق می گیرد حتی اگر زنا مرتکب عمل زنا شده باشد مگر اینکه زوجه به یکی از اسباب سقوط تعهدات مهریه خود را ابراء یا صلح یا بذل نموده باشد.

سلام مگر رابطه نامشروع و زنا تعلق نمیگیرد

مشاوره حقوقی تلفنی خانواده
اکرم فرخ امیر ضیغمی سمانه برخورداری محمدرضا عطاری شادکهن
۳۰۷ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۹ بر اساس (۴۰۶) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۰,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

خیر همیشه مهریه تعلق میگیرد اگر زن ناشزه باشد بدین معنی که از مرد (شوهر) تمکین نکند و یا این که بیمار باشد و یا حتی مرتکب جرمی شده باشد و یا خیانت کند و مرتکب رابطه نامشروع شود، ارتباطی به مهریه او ندارد و همه این موارد مطلقا مانع دریافت و استحقاق زن نسبت به مهریه نیست و از اشتباهات رایج بین بعضی از مردم است که می پندارند رابطه نامشروع زن و یا ناشزه بودن او مهریه را از بین نمی برد. البته در موارد زیر مهریه تعلق نمیگیرد
۱- بر طبق ماده ۱۰۸۹ قانون مدنی هر گاه عقد ازدواج (دائم یا موقت) بین زوجین به دلیلی باطل بوده باشد و بین آن ها نزدیکی واقع نشده باشد زن حق مهر ندارد.

۲- به استناد ماده ۱۱۰۱ قانون مدنی هر گاه به دلیلی نکاح بین زوجین، فسخ گردد و بین آن ها نزدیکی واقع نشده باشد زن مستحق مهر نخواهد بود تنها استثناء آن فسخ به دلیل عنن بودن مرد است یعنی مردی که توانایی عمل زناشویی نداشته باشد که در این صورت با فسخ نکاح زن مستحق نصف مهر خواهد بود
۳- در هنگام طلاق دختر باکره نیز توضیح داده شد که مهریه او نصف خواهد شد.

با سلام .در هیچ موردی مهریه زن ساقط نمیشود.فقط در مواردی درمورد فسخ نکاح

با سلام حتی اگر زن مرتکب زنا شود مهریه وی ساقط نمی شود فقط در صورت بطلان عقد نکاح یا بذل یا صلح یا ابراء مهریه ساقط می شود.

سلام.مهریه حق قانونی زوجه میباشد در هر حال قابل مطالبه میباشد.

مشاوره حقوقی تلفنی خانواده
اکرم فرخ امیر ضیغمی سمانه برخورداری محمدرضا عطاری شادکهن
۳۰۷ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۹ بر اساس (۴۰۶) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۰,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

سلام.بعد از خواندن صیغه عقد زوجه مستحق کل مهریه میباشد. فقط با ببخشش شخص زوجه از بین میرود.

مگر مرتکب زنا شود وگرنه در هرصورت ب زن مهریه تعلق میگیرد

درهرصورت باید پرداخت شود مگر زنا زنیه زن ثابت شود

مشاوره حقوقی تلفنی خانواده
اکرم فرخ امیر ضیغمی سمانه برخورداری محمدرضا عطاری شادکهن
۳۰۷ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۹ بر اساس (۴۰۶) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۰,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

با سلام
در تمام شرایط مهریه به زن تعلق میگیرد

با سلام و احترام
به محض وقوع عقد زوجه مالک مهریه میشود و هر وقت که بخواهد میتواند جهت مطالبه آن اقدام کند

ماده ۱۰۹۳ - هرگاه مهر در عقد ذکر نشده باشد و شوهر قبل از نزدیکی وتعیین مهر زن خود را طلاق دهد زن مستحق مهرالمتعه است و اگربعد از آن طلاق دهد مستحق مهرالمثل خواهد بود.

مشاوره حقوقی تلفنی خانواده
اکرم فرخ امیر ضیغمی سمانه برخورداری محمدرضا عطاری شادکهن
۳۰۷ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۹ بر اساس (۴۰۶) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۰,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

سلام. خیر در هر صورتی مهریه به زوجه تعلق می گیرد.

برابر ماده ۱۰۸۲ قانون مدنی زن به مجرد عقد مالک مهر یا همان مهریه می شود .

در چه شرایطی مهریه به زن تعلق نمیگیرد؟

به موجب ماده ۱۰۷۸قانون مدنی هر چیزی را که مالیت داشته باشد می توان مهر قرار داد که به محض اینکه عقد نکاح واقع و رابطه زوجیت برقرار شد زن مالک تمام مهر می گردد وحق مطالبه از زوج را دارد.این حق تا زمانی که مهریه به زن پرداخت نشده باشد ویا ترتیبی برای پرداخت آن مقرر نگردد به عنوان دین بر ذمه شوهر باقی است مگر آن که زوجه مهریه را به شوهرش ببخشد.

حال اگر در نکاح دائم مهر ذکر نشده باشد،طرفین می توانند بعد از عقد مهر را به تراضی معین کنند حال اگر یکی از زوجین قبل از تعیین مهر وقبل از نزدیکی بمیرد،زن مستحق هیچ گونه مهری نیست واین قانون فقط در مورد مرگ یکی از زوجین است ودر فرض طلاق زن مستحق مهر المتعه است.

همچنین در صورتی که عقد نکاح اعم از دائم یا منقطع باطل بوده ونزدیکی واقع نشده باشد زن حق مهر ندارد.فرض سوم که زن حق مهر ندارد حالتی است که عقد نکاح قبل از نزدیکی به جهتی فسخ شود.اگر علت فسخ تدلیس زن (فریب دادن مرد از سوی زن)باشد زن چه قبل وچه بعد از نزدیکی حقی بر مهر ندارد زیرا به تقلب حقی بدست نخواهد آمد.

مشاوره حقوقی تلفنی خانواده
اکرم فرخ امیر ضیغمی سمانه برخورداری محمدرضا عطاری شادکهن
۳۰۷ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۹ بر اساس (۴۰۶) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۰,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

هر شرایطی مهریه بعد از زندگی مشترک به زوجه تعلق میگیرد مگر در صورتی که زوجه زانیه باشد یعنی مرتکب زنا شود.

تحت هر شرایطی بعد از وقوع عقد نکاح مهریه به زن تعلق خواهد گرفت

با سلام، در هر حالتی مهریه به زن تعلق میگیرد

سلام درصورتی که زوجه زانیه باشد تعلق نمیگیرد

با سلام و احترام
زوجه به محض وقوع عقد نکاح مالک مهریه خود میشود
و در هر صورت قابل دریافت است مگر آنکه مهریه خود را ببخشد

در صورت علم زن به بطلان نکاح مستحق هیچ مهری نیست
در صورتی که زن و مرد عقد نکاح صحیحی انجام دهند اما میان آنها رابطه زناشویی انجام نشده باشد در صورت طلاق زن نمی تواند کل مهر را دریافت کند و تنها نصف آن به زن تعلق خواهد گرفت.
در صورت فسخ نکاح و عدم نزدیکی، مهریه‌ای به زن تعلق نمی‌گیرد. مگر جهت فسخ عنن باشد؛ که در این صورت نصف مهر تعیین شده به زن تعلق می‌گیرد.
در صورت فسخ نکاح به جهت تدلیس زن، زن در هیچ فرضی مهر ندارد.

در هیچ موردی نیست که مهریه به زن تعلق نگیرد مگر در مواردی از فسخ نکاح

مهریه در هر حال به زن پس از عقد نکاح تعلق می گیره مگر اینکه خودش بذل کند

با سلام و احترام
زوجه به محض وقوع عقد نکاح مالک مهریه خود میشود

با سلام
برطبق ماده۱۰۹۸قانون مدنی در صورتی ک نکاح اعم از دایم یا منقطع باطل بوده و نزدیکی واقع نشده زن حق مهر ندارد واگر مهررا گرفته شوهرمیتواند استرداد نماید.و همچنین بر طبق ماده۱۱۰۱قانون مدنی هرگاه عقدنکاح قبل از نزدیکی به جهتی فسخ شود زن حق مهر ندارد مگر در صورتی که موجب فسخ عنان باشد ک دراین صورت با وجود فسخ نکاح زن مستحق نصف مهر خواهد بود.

با سلام
در ماده ۱۱۰۱ قانون مدنی در خصوص اینکه زوجه مستحق مهریه نیست چنین توضیح داده هرگاه عقد نکاح قبل از نزدیکی به جهتی فسخ شود زن حق مهر ندارد مگر در صورتی که موحب فسخ،عنن باشد که در این صورت با وجود فسخ نکاح زن مستحق نصف مهر است

هر گاه عقد ازدواج (دائم یا موقت) بین زوجین به دلیلی باطل بوده باشد و بین آن ها نزدیکی واقع نشده باشد زن حق مهر ندارد. به استناد ماده ۱۱۰۱ قانون مدنی هر گاه به دلیلی نکاح بین زوجین، فسخ گردد و بین آن ها نزدیکی واقع نشده باشد زن مستحق مهر نخواهد بود....

با سلام خیر مهریه حق مسلم زوجه هست

سلام .چنین موردی وجود ندارد و در هرحال مهریه به زوجه تعلق میگیرد . مگر اینکه زوجه به میل خود مهریه را به زوج ببخشد .

مهریه به محل انعفاد عقد عندالمطالبه می باشد و در صورت عدم برقراری رابط نصف مهریه به زوجه تعلق میگیردطبق ماده۱۰۸۲وظبق ماده ۱۰۹۲
مواردی که به زن مهریه تعلق نگیرد نداریم اماحالاتی داریم طلاق دادن زن بدون مهریه:
۱.ماده۱۰۸۹نکاح باطل + فقدان رابط نزدیکی=عدم مهر
۲.ماده۱۱۰۱نکاخ فسخ+فقدان نزدیکی=عدم مهر و تنها استثنا ان فسخ به علت عنن مرد

مهریه به محض انعفاد عقد عندالمطالبه مگر عندالاستطاعه باشد و در صورت عدم برقراری رابط نصف مهریه به زوجه تعلق میگیردطبق ماده۱۰۸۲وظبق ماده ۱۰۹۲
مواردی که به زن مهریه تعلق نگیرد نداریم اماحالاتی داریم طلاق دادن زن بدون مهریه:
۱.ماده۱۰۸۹نکاح باطل + فقدان رابط نزدیکی=عدم مهر
۲.ماده۱۱۰۱نکاخ فسخ+فقدان نزدیکی=عدم مهر و تنها استثنا ان فسخ به علت عنن مرد

باسلام
طبق ماده ۱۰۸۲ قانون مدنی زن به مجرد عقد مالک مهر (به فتح میم) یا همان مهریه می شود و می تواند هر نوع تصرفی در آن داشته باشد پرداخت مهریه در سند ازدواج یا عند المطالبه است یا عند الاستطاعه که در هر دو مورد زن استحقاق مطالبه تمام مهریه را از شوهر دارداگر زن ناشزه باشد بدین معنی که از مرد (شوهر) تمکین نکند و یا این که بیمار باشد و یا حتی مرتکب جرمی شده باشد و یا خیانت کند و مرتکب رابطه نامشروع شود، ارتباطی به مهریه او ندارد و همه این موارد مطلقا مانع دریافت و استحقاق زن نسبت به مهریه نیست ،  بر طبق ماده ۱۰۸۹ قانون مدنی هر گاه عقد ازدواج (دائم یا موقت) بین زوجین به دلیلی باطل بوده باشد و بین آن ها نزدیکی واقع نشده باشد زن حق مهر نداردو  به استناد ماده ۱۱۰۱ قانون مدنی هر گاه به دلیلی نکاح بین زوجین، فسخ گردد و بین آن ها نزدیکی واقع نشده باشد زن مستحق مهر نخواهد بود تنها استثناء آن فسخ به دلیل عنن بودن مرد است یعنی مردی که توانایی عمل زناشویی نداشته باشد که در این صورت با فسخ نکاح زن مستحق نصف مهر خواهد بود.

در مواردی که نکاح فسخ شود مهر تعلق نمیگیرد در غیر این صورت زن مستحق مهر است.

موردی نداریم که به زن‌ مهریه تعلق نگرید و در هر صورت زن مستحق مهریه می باشد

با سلام مهریه حق زن هسش واصل کلی همینه حالا استثنائا جایی هست نصف مهر تعلق میگیره یا مهرالمثل وامثالهم

یسمه تعالی : فقط در یک صورت پرداخت مهریه ساقط میشود و آن انفساخ نکاح به دلیل تدلیس زوجه است

با سلام
در همه ی موارد حتی خیانت ، حتی ناشزه بودن و... تعلق میگیرد مگر اینکه خود خانم ببخشد

نه در همهی موارد در هر صورت مهریه مال زن است مگر اینکه ببخشد

در هر شرایطی مهریه بعد از زندگی مشترک به زوجه تعلق میگیرد

زمانی که نکاح بنا به درخواست زوج فسخ بشه مهریه یا حقوقاتی به زوجه تعلق نمیگیره

طبق ماده ۱۰۸۹ قانون مدنی هر گاه عقد ازدواج (دائم یا موقت) بین زوجین به دلیلی باطل بوده باشد و بین آن ها نزدیکی واقع نشده باشد زن حق مهر ندارد. به استناد ماده ۱۱۰۱ قانون مدنی هر گاه به دلیلی نکاح بین زوجین، فسخ گردد و بین آن ها نزدیکی واقع نشده باشد زن مستحق مهر نخواهد بود تنها استثناء آن فسخ به دلیل عنن بودن مرد است یعنی مردی که توانایی عمل زناشویی نداشته باشد که در این صورت با فسخ نکاح زن مستحق نصف مهر خواهد بود.
////

زوجه به محض وقوع عقد نکاح مالک مهریه خود میشود

مشاوره‌های حقوقی مرتبط

مشاوره حقوقی تلفنی یکی از سریعترین و بهترین نوع مشاوره است.

مشاوره حقوقی تلفنی در بنیاد وکلا با تضمین کیفیت مشاوره ارائه می‌شود.

قبل از رزرو مشاوره حقوقی تلفنی می‌توانید با بررسی وکیل و متخصصین حقوقی بر اساس عملکرد و امتیاز فعالیت تخصصی آنها فرد مناسب جهت دریافت مشاوره حقوقی تلفنی را انتخاب کنید.

مشاوره حقوقی تلفنی در بنیاد وکلا با بهترین قیمت و در کوتاه‌ترین زمان ممکن ارائه می‌شود.