لطفا اتصال اینترنت خود را بررسی کنید.
متخصصین فعال
مشاوره حقوقی تلفنی
مشاوره تلفنی حقوقی
تمام محصولات
مشاوره حقوقی تلفنی قراردادهای خرید و فروش
ام البنین تنکابنی رضایی مهسا پیشرویان سید روح اله معزی مصطفی عباسی
۳۶۱ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۷ بر اساس (۲۰۵) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۰,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

هزینه دادرسی جهت دادخواست الزام به تنظیم سند رسمی چقدر میباشد؟

پرسیده شده

سلام و درود با تشکر از سیستم ارزشمند شما

می خواهم برای انجام مراحل الزام به تنظیم سند از فروشنده ملک شکایت کنم، ملک من در منطقه 14 تهران است و ثمن کلی آن 155 میلیون در مباینامه قید شده است. می خواستم حدودا بدانم هزینه اولیه دادرسی این پرونده چقدر می شود؟ آیا در توان مالی من است که وارد مرحله دادرسی شوم؟

ممنون می شوم که پاسخ دهید

۲۹,۸۳۳
مشاوره حقوقی تلفنی قراردادهای خرید و فروش
ام البنین تنکابنی رضایی مهسا پیشرویان سید روح اله معزی مصطفی عباسی
۳۶۱ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۷ بر اساس (۲۰۵) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۰,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

۴۳ پاسخ برای این سوال ثبت شده

هزینه دادرسی دعوای الزام به تنظیم سند رسمی مالی است و بر اساس قیمت منطقه ملک محاسبه میشود.

بانک قراردادها بیش از ۱۰۰۰ عنوان قرارداد تخصصی جمع آوری شده طی ۱۵ سال براساس نیازهای اشخاص، شرکت‌ها و نهادها آنلاین تنظیم کنید

با سلام و احترام
الزام به انجام تعهدات به دو صورت مالی و غیر مالی تقسیم میشوند،
با این توضیح که الزام به تنظیم سند رسمی از موارد الزامات مالیست.
لذا الزام به تنظیم سند رسمی زیر سایه ی مباحث مالی قابل بررسی ست.
حال پاسخ شما:
الزام به تنظیم سند رسمی در مورد منقولات ،بر اساس بهای خواسته لحاظ میشود و در مورد غیر منقولات بر اساس قیمت منطقه ای ملک(توسط کارشناسان دادگستری)
حال اینکه موضوع الزام به تنظیم سند رسمی(مورد سوال شما)منقول است یا غیر منقول،واضح نیست و خودتان بر اساس توضیحات فوق میتوانید انطباق دهید
توضیح تکمیلی اینکه،اصولا قیمت کارشناسی از قیمت بازار در غیر منقولات پایینتر و متعاقب آن هزینه ی دادرسی نیر کنتر خواهد بود

مشاوره حقوقی تلفنی قراردادهای خرید و فروش
ام البنین تنکابنی رضایی مهسا پیشرویان سید روح اله معزی مصطفی عباسی
۳۶۱ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۷ بر اساس (۲۰۵) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۰,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

هزینه دادرسی براساس قیمت منطقه ای ملک هست . حدودا ۳۰۰هزارتومان

حدودا ۳۰۰هزارتومان

سلام قیمت ان طبق عرف ملک منطقه ۵۰۰ هزار تومان بصورت تقریبی است

مشاوره حقوقی تلفنی قراردادهای خرید و فروش
ام البنین تنکابنی رضایی مهسا پیشرویان سید روح اله معزی مصطفی عباسی
۳۶۱ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۷ بر اساس (۲۰۵) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۰,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

هزینه دادرسی در دعاوی مالی سه و نیم درصد ارزش خواسته میباشد.

با سلام هزینه دادرسی دعوی الزام به تنظیم سند رسمی اموال غیر منقول مطابق ارزش منطقه ای ملک می باشد که معمولا خیلی ناچیز می باشد.

هزینه دادرسی بر اساس قیمت منطقه خواهد بود که با قیمت واقعی تفاوت فراوانی دارد.

مشاوره حقوقی تلفنی قراردادهای خرید و فروش
ام البنین تنکابنی رضایی مهسا پیشرویان سید روح اله معزی مصطفی عباسی
۳۶۱ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۷ بر اساس (۲۰۵) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۰,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

با احترام بر اساس قیمت منطقه ای ملک محاسبه میشود ودر این باره تعرفه خاصی وجود دارد.

هزینه دادرسی با توجه میزان خواسته شما که۱۵۵ میلیون تومان می باشد در مرحله بدوی۳ درصد کل خواسته شما می باشد

با سلام نظربه اینکه موضوع دعوی مال غیر منقول می باشد باید هزینه دادرسی را براساس قسمت منطقه ای ملک پرداخت نمایید.

مشاوره حقوقی تلفنی قراردادهای خرید و فروش
ام البنین تنکابنی رضایی مهسا پیشرویان سید روح اله معزی مصطفی عباسی
۳۶۱ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۷ بر اساس (۲۰۵) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۰,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

با سلام و احترام با توجه به بند ۱۲ ماده ۳ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب سال ۱۳۷۳ هزینه دادرسی باید مطابق ارزش معاملاتی محل برآورد و اخذ می گردد مبلغ مققرر در قرارداد تاثیری در تعیین هزینه دادرسی نخواهد داشت

در هنگام تقدیم دادخواست از طریق دفاتر خدمات قضایی فرم ارزشیابی ملک به شما داده می شود که مشخصات ملکی را که میخواهید الزام به تنظیم سند آن را از دادگاه بخواهید با لحاظ پلاک ثبتی و متراژ و نوع ساختمان و کاربردی ملک را در آن قبد میکنید این اطلاعات ملکی شما به سیستم داده پردازی داده می شود و هزینه دادرسی را بر اساس ارزش منطقه اعلام و این مبلغ اعلامی هزینه دادرسی شما می باشد .

هزینه دادرسی مطابق ارزش منطقه ای ملک می باشد

باسلام،سه ونیم درصد ازمبلغ ۱۵۵میلیون محاسبه میشود.موفق باشید

مشاوره حقوقی تلفنی قراردادهای خرید و فروش
ام البنین تنکابنی رضایی مهسا پیشرویان سید روح اله معزی مصطفی عباسی
۳۶۱ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۷ بر اساس (۲۰۵) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۰,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

هزینه دادرسی ۴/۵ در صد ارزش مورد دادخواست اما در این خصوص شما باید ۱۰ تا ۲۰ درصد ارزش ملک رو البته بسته به نظر قاضی بعنوان خسارت احتمالی به حساب دادگستری واریز کنین تا دادگاه وارد رسیدگی بشه.

هزینه دادرسی دعاوی مالی در مرحله بدوی بیش از ۲۰۰ میلیون ریال سه و نیم درصد محکوم به هزینه دادرسی دعاوی مالی در مرحله تجدیدنظر و واخواهی چهار و نیم درصد است .

مشاوره حقوقی تلفنی قراردادهای خرید و فروش
ام البنین تنکابنی رضایی مهسا پیشرویان سید روح اله معزی مصطفی عباسی
۳۶۱ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۷ بر اساس (۲۰۵) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۰,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

سلام هزینه دادرسی معادل ۳/۵ درصد ارزش منطقه ای ملک در مرحله بدوی است. قیمت منطقه ای به مراتب کمتر از قیمت واقعی ملک و یا مبلغی است که در قولنامه ذکر شده است

هزینه دادرسی در مرحله بدوی ۳ درصد ۱۵۵ میلیون تومان.حدودا ۵ میلیون تومان است که در رای صادره خوانده محکوم به پرداخت هزینه دادرسی هم می شود

با سلام
شما می توانید در صورت عدم توانایی مالی در خصوص هزینه دادرسی ، ضمن دادخواست درخواست اعسار از پرداخت هزینه دادرسی تقدیم نمایید
لیکن بطور کل هزینه دادرسی ۳.۵ درصد مبلغ مقوم شده میباشد

مشاوره حقوقی تلفنی قراردادهای خرید و فروش
ام البنین تنکابنی رضایی مهسا پیشرویان سید روح اله معزی مصطفی عباسی
۳۶۱ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۷ بر اساس (۲۰۵) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۰,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

سلام هزینه دادرسی مرحله بدوی سه و‌نیم درصد از خواسته است ولی برای تنظیم سند ملک ارزش منطقه ای را دفتر خدمات قضایی میگیرد و نسبت به آن سه و‌نیم درصد محاسبه میکند که‌مبلغ آن‌خیلی کم‌میشود

بر اساس قیمت ملک محاسبه می شود که می توانید اعسار از هزینه دادرسی بدهید

هزینه براساس قیمت منطقه ملک است وحدودا ۵میلیون است

مشاوره حقوقی تلفنی قراردادهای خرید و فروش
ام البنین تنکابنی رضایی مهسا پیشرویان سید روح اله معزی مصطفی عباسی
۳۶۱ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۷ بر اساس (۲۰۵) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۰,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

نسبت به قیمت منطقه ای ملک حدود ۳۳۰ هزار تومان میشود

با سلام توسط دادگاه مقوم میشود که ۳و نیم درصد میباشدتقریبی ۴۰۰هزار تومان هزینه دادرسی میباشد

مشاوره حقوقی تلفنی قراردادهای خرید و فروش
ام البنین تنکابنی رضایی مهسا پیشرویان سید روح اله معزی مصطفی عباسی
۳۶۱ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۷ بر اساس (۲۰۵) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۰,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

باسلام شما مقوم به مبلغ ۵میلیون کنید تا هزینه دادرسی کمی پرداخت کنید

جواب سوال شما (هزینه دادرسی در دعاوی مالی سه و نیم درصد ارزش خواسته هست).

با سلام هزینه دادرسی دادخواست بدوی ۳ ودرصد میزان خواسته می باشد .

سلام هزینه دادرسی صرفا الزام به تنظیم سند رسمی انتقال براساس قیمت منطقه ای محاسبه میگردد که توسط کارشناسان در دفاتر خدمات قضایی و پر نمودن فرم مبنا محاسبه است که با توجه به ثمن معامله و ملک ۲۷۰ هزار تومان است

مشاوره حقوقی تلفنی قراردادهای خرید و فروش
ام البنین تنکابنی رضایی مهسا پیشرویان سید روح اله معزی مصطفی عباسی
۳۶۱ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۷ بر اساس (۲۰۵) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۰,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

سلام،هزینه دعوی ۳ درصد میزان خواسته میباشد. شما لازم نیست مبلغ ثمن معامله را در تقویم خواسته ذکر کنید.مثلا میتوانید ۲۱ میلیون قید کنید که هزینه تمبر آن بسیار کمتر خواهد شد.اگر توان پرداخت آن مبلغ را ندارید میتوانید دادخواست اعسار از هزینه دادرسی تقدیم کنید.

مضافا اینکه موضوع دعوی غیر مالی است بر اساس قیمت منطقه ای محاسبه خواهد شد.که مبلغ زیادی نخواهد بود

هزینه دادرسی معادل ۳/۵ درصد ارزش منطقه ای ملک در مرحله بدوی است. قیمت منطقه ای به مراتب کمتر از قیمت واقعی ملک و یا مبلغی است که در قولنامه ذکر شده است

مشاوره حقوقی تلفنی قراردادهای خرید و فروش
ام البنین تنکابنی رضایی مهسا پیشرویان سید روح اله معزی مصطفی عباسی
۳۶۱ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۷ بر اساس (۲۰۵) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۰,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

هزینه دادرسی دعوای الزام به تنظیم سند رسمی غیر منقول از نوع مالی است و بر اساس قیمت منطقه ملک محاسبه میشه ۳ درصد باید ببینین قیمت منطقه ای ملک چنده ازدارایی سوال کنید

با سلام
با توجه به اینکه هزینه دادرسی دعوای الزام به تنظیم سند رسمی مالی است و بر اساس قیمت منطقه ملک محاسبه میشود.

با سلام. هزینه دادرسی برای دعوا الزام به تنظیم سند رسمی بر اساس قیمت منطقه ای ملک محاسبه و دریافت می‌شود. برای محاسبه این هزینه به دفتر خدمات الکترونیک قضایی مراجعه کنید.

باسلامالزام به تنظیم سند ازجمله دعاوی مالی ودفاتر خدمات قضایی براساس قیمت منطقه ای ملک هزینه دادرسی با خواهان حساب خواهد کرد وهزینه دادرسی دعاوی مالی ۳ونیم درصدخواسته محاسبه خواهد شد دعاوی که خواسته آنها تابیست میلیون تومان است درصلاحیت شورای حل اختلاف وبالای بیست میلیون تومان رسیدگی آن درصلاحیت دادگاه می باشد.

مشاوره حقوقی تلفنی قراردادهای خرید و فروش
ام البنین تنکابنی رضایی مهسا پیشرویان سید روح اله معزی مصطفی عباسی
۳۶۱ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۷ بر اساس (۲۰۵) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۰,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

باسلام چون الزام به تنظیم سند درصلاحیت دادگاه محل وقوع ملک می باشد بنابرین میزان خواسته بیست میلیون وصد هزارتومان تعیین وهمچنین قیمت ارزش منطقهای ملک رانیز درنظر میگیرند.

زیر ۵۰۰ هزار تومان هزینه دادرسی خواهد شد

سلام دعوی الزام به تنظیم سند رسمی طبق رویه سابق دادخواستی غیر مالی بودولی چند سالی ست با توجه به این تفسیر که الزام تنظیم سند منتهی به مال غیر منقول میگردد ابتدا در دادخواست بایستی در ستون خواسته ،خواسته مقوم گردد به به ۲۱۰۰۰/۰۰۰ تومان بصورت علی الحساب که هزینه دادرسی بدون هزینه دفتر خدمات الکترونیک فضایی چیزی حدود هفتصد تا هشتصد هزار تومن میگردد

مشاوره حقوقی تلفنی قراردادهای خرید و فروش
ام البنین تنکابنی رضایی مهسا پیشرویان سید روح اله معزی مصطفی عباسی
۳۶۱ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۷ بر اساس (۲۰۵) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۰,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

باسلام براساس سیستم جدید که توسط دفاترخدمات الکترونیک قضایی بوجود آمده هزینه دادرسی را سیستم حساب می کنند ولی بستگی به ارزش ثمن معامله دار که اگر ۱۵۵ میلیون در دادگاه بدوی باشد می شود مبلغ۵۲۲۵۰۰۰۰ می باشد هزینه دادرسی در مرحله بدوی تا مببلغ دویست میلیون ریال دو نیم درصد و نسببت به مازاد آن سه و نیم درصد بهای خواسته

دعوی الزام به تنظیم سند رسمی ملک مالی بوده و بر اساس قیمت منطقه ای محاسبه و سه ونیم درصد آن هزینه دادرسی خواهد یود.

مشاوره حقوقی تلفنی قراردادهای خرید و فروش
ام البنین تنکابنی رضایی مهسا پیشرویان سید روح اله معزی مصطفی عباسی
۳۶۱ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۷ بر اساس (۲۰۵) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۰,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

بسم الله الرحمن الرحیم
هزینه دادرسی در دعاوی غیر منقول بر اساس قیمت منطقه ای که از اداره دارایی استعلام میشود تعیین میگردد.وبه مبلغ معامله کاری ندارد. اصولا قیمت منطقه ای مبلغ نا چیزی است و اینکه تصور شود هزینه دادرسی ان سنگین می شود صحیح نیست. جای نگرانی در این خصوص وجود ندارد.

با سلام.با توجه به ارزش منطقه ایی که ملک درآن محل واقع شده دریافت خواهد شد و ثمن مندرج در مبایعه نامه هیچ تاثیری در پرداخت هزینه دادرسی نخواهد داشت.لازم بذکر است که الزام به تنظیم سند رسمی در صلاحیت محاکم حقوقی می باشد.

مشاوره‌های حقوقی مرتبط

مشاوره حقوقی تلفنی یکی از سریعترین و بهترین نوع مشاوره است.

مشاوره حقوقی تلفنی در بنیاد وکلا با تضمین کیفیت مشاوره ارائه می‌شود.

قبل از رزرو مشاوره حقوقی تلفنی می‌توانید با بررسی وکیل و متخصصین حقوقی بر اساس عملکرد و امتیاز فعالیت تخصصی آنها فرد مناسب جهت دریافت مشاوره حقوقی تلفنی را انتخاب کنید.

مشاوره حقوقی تلفنی در بنیاد وکلا با بهترین قیمت و در کوتاه‌ترین زمان ممکن ارائه می‌شود.