لطفا اتصال اینترنت خود را بررسی کنید.
متخصصین فعال
مشاوره حقوقی تلفنی
مشاوره تلفنی حقوقی
تمام محصولات
مشاوره حقوقی تلفنی طلاق از طرف زن
مهران صادقی بهنام رفیعی ساران اکبر هدایی‌ متنق سیدمهرداد توسلی
۳۹۲ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۸ بر اساس (۶۱۹) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۰,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

چند روز ترک کردن منزل از طرف زن میتواند باعث اثبات عدم تمکین شود؟

پرسیده شده

با سلام
چند روز ترک کردن منزل از طرف زن میتواند باعث اثبات عدم تمکین شود؟
آیا سر زدن به منزل در زمان هایی که شوهر حضور ندارد این مساله عدم تمکین را نقض میکند؟
آیا برای جلوگیری از فروش اموال شوهر میتوان اسناد را نگهداری کرد تا زمان توقیف؟
اگر خودروی به نام شوهر که همیشه دست من بوده را میتوانم تا زمان توقیف اموال به شوهر پس ندهم؟

۳۸,۸۳۶
مشاوره حقوقی تلفنی طلاق از طرف زن
مهران صادقی بهنام رفیعی ساران اکبر هدایی‌ متنق سیدمهرداد توسلی
۳۹۲ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۸ بر اساس (۶۱۹) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۰,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

۱۸ پاسخ برای این سوال ثبت شده

اثبات عدم تمکین در دادگاه بسیار مشکل است و به سختی می توان دلیلی بر اثبات این موضوع ارائه کرد، مگر آنکه خود زن نزد دادگاه به عدم تمکین اقرار کرده و یا این موضوع را به اطلاع اشخاصی رسانده و آنها نیز در دادگاه بر علیه او شهادت دهند و یا اینکه قاضی با توجه به قرائن و شواهد پیرامونی و اظهارات طرفین، علم به عدم تمکین پیدا کند.در خصوص توقیف هم احتبیاجی به نگهداری اسناد نمیباشد و در صورت ارائه پلاک ثبتی خانه و یا مشخصات خودرو در اجرای ثبت توقیف خواهد شد.

موفق باشید

باسلام تمکین ازژطرف زوجه باشدخیرولی درصورتی که زوجه درصورت نبودن زوج درخانه باشد وبتوانداثبات خودرادرمحضردادگاه ثبت کندکه درصورت نبودهمسربعلت قهربودن میتواندحکم تمکین رانقض کند واگرمالی بنام همسرتان باشدمیتوانیدبعدازحکم توقیف اموال وی ان رامستردنمایید.
موفق وپیروزباشید

مشاوره حقوقی تلفنی طلاق از طرف زن
مهران صادقی بهنام رفیعی ساران اکبر هدایی‌ متنق سیدمهرداد توسلی
۳۹۲ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۸ بر اساس (۶۱۹) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۰,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

با سلام
تمکین از وظایف همسر می باشد و اثبات آن با زوج می باشد و منظور از تمکین ، تمکین عام و خاص می باشد
ئدر مورد اسناد و مدارک و خودرو اگر بنام شما باشد به راحتی می توانید از دادگاه توقیف یا جلوی نقل و انتقالات را بخواهید .
با احترام بهجت

خیر . اثبات عدم تمکین بسیار مشکل بوده و رایج ترین راه اثبات آن استنکاف زوجه از تمکین پس از صدور رای قطعی و اعلام دایره اجرای احکام است . حتی چنانچه در زمان اجرای حکم و صورتجلسه دادورز دادگاه ، زوجه در منزل مشترک حضور داشته و موضوع صورتجلسه شود و سپس زوجه اقدام به ترک منزل نماید نمیتوان به عدم تمکین وی نظر داد و باید مجددا اقدام به طرح دعوی نمود!

با سلام و وقت بخیر.
اثبات عدم تمکین از جانب زوج که مدعی این موضوع است باید با دلیل و مدرک معتبر که مقام رسیدگی کننده به اقناع برسد مثال ارسال اظهار نامه ، شهادت شهود،همچنین اقرار توسط خود زوجه نزد قاضی ویا شهادت بر شهادت شهود... می باشدو در صورتی که زوج نتواند این موضوع را به اثبت برساند حق نفقه بر عهده او دین می باشد ،زوجه با حضور در دفتر خدمات قضایی و ثبت دادخواست نفقه ایام گذشته ،حال ، آینده با جلب نظر کارشناس منتخب دادگستری درخواست نفقه نماید و لازم به ذکر است که عدم حضور زن در زندگی مشترک موضوعی جهت اثبات عدم تمکین نمی باشد چه بسا همسرانی که بنا به شرایط خاص دور ازهم بدون مشکلات زندگی می نمایند.زمان خاصی در قانون و عرف در نظر گرفته نشده است همین که زوجه به بهانه های واهی ترک منزل داشته باشد و یا در منزل مشترک حضور داشته ولیکن از حسن رفتار و تمیکن عام و خاص استنکاف نماید مصداق عدم تمکین بوده و زوج حق درخواست تمکین عام و خاص را ابتدا با ارسال اظهار نامه و سپس با ثبت دادخواست تمکین از مقام قضایی میتواند داشته باشد.
موفق و موید باشید

مشاوره حقوقی تلفنی طلاق از طرف زن
مهران صادقی بهنام رفیعی ساران اکبر هدایی‌ متنق سیدمهرداد توسلی
۳۹۲ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۸ بر اساس (۶۱۹) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۰,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

با سلام اگر زوجه به نحوی منزل زوج را ترک نماید که عرفا ترک زندگی مشترک تلقی شود و عذر موجهی نداشته باشد این امر ترک تمکین محسوب می شود.عدم حضور زوجه در منزل زوج بدون عذر موجه ترک تمکین محسوب می شود.

عدم حضور زوجه در منزل مشترک بدون عذر موجه از موارد اثبات عدم تمکین است

سلام.زمان مشخصی ندارد.فقط مرد بتواند ثابت کند که زوجه بدون هیچ گونه دلیل و اجازه قانونی منزل را ترک نموده و شوهر اظهار نامه را برای زوجه ارسال نمده باشد و پس از آن زوجه حاضر به بازگشت به منزل مشترک و تمکین در حق زوج نگردیده باشد.

مشاوره حقوقی تلفنی طلاق از طرف زن
مهران صادقی بهنام رفیعی ساران اکبر هدایی‌ متنق سیدمهرداد توسلی
۳۹۲ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۸ بر اساس (۶۱۹) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۰,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

با سلام
تمکین از وظایف زوجه بر زوج می باشد
اگر زوجه موارد همسرداری و تمکین را انجام ندهد و ترک زندگی مشترک نماید و این از طرف زوج اثبات نماید(شهادت شهود ..ارسال اظهارنامه..اقرار زوجه در دادگاه)زوج میتواند حکم به عدم تمکین زوجه را از دادگاه خواسته و بگیرد

سلام، اولا زن به مجردی اینکه بدون اذن و اجازه منزل مشترک را ترک کند نشانه عدم تمکین است، و تمکی نیعین خاص (زناشوئی) عام( وظایف محوله و امورات منزل ، پخت وپز،
در مرود اینکه بدر عدم حضور وارد منزل شوید خیر باعث نقض تمکین نمی شود ، تمکین یعنی از مرد حرف شنوی داشتن و اورا از نظر جنسی تامین کردند
شما بایتس برای توقیف خودرو از طریق محکمه اقدام ککنید وتا زمانیکه این کار را نکرده اید شوهر می تاودن خودرو را از شما بگیرید پس بایستی تامین خاوسته بدهید تا خودرو در توقیف بماند

اگر زوجه به نحوی منزل زوج را ترک نماید که عرفا ترک زندگی مشترک تلقی شود و عذر موجهی نداشته باشد این امر ترک تمکین محسوب می شود.عدم حضور زوجه در منزل زوج بدون عذر موجه ترک تمکین محسوب می شود.

مشاوره حقوقی تلفنی طلاق از طرف زن
مهران صادقی بهنام رفیعی ساران اکبر هدایی‌ متنق سیدمهرداد توسلی
۳۹۲ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۸ بر اساس (۶۱۹) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۰,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

چنانچه در زمان اجرای حکم و صورتجلسه دادورز دادگاه ، زوجه در منزل مشترک حضور داشته و موضوع صورتجلسه شود و سپس زوجه اقدام به ترک منزل نماید نمیتوان به عدم تمکین وی نظر داد و باید مجددا اقدام به طرح دعوی نمود

اگر ثابت گردد که زوجه بدون اجازه از زوجه ترک منزل مشترک کرده ونیز زوجه نفقه زوجه باتوجه به ترک منزل مشترک توسط زوجه دادگاه الزام زوجه به تمکین از زوج خواهد داد ولی عدم تمکین زوجه ضمانت اجرا واقعی ندارد وممکن زن به دروغ به دادگاه اعلام نماید که حاضر به تمکین هست ولی به منزال مشترک مراجعه وبلا فاصله دوباره ترک منزل مشترک کند تا محکوم نشود ودرهر صوت زوجه تمکین نکند ناشزه اعلام می گردد .

اگر طلاق به درخواست زوجه باشد در صورتی زوجه زودتر به طلاق خواهد رسید که کل مهریه خویش را بذل کند وزوج نیز قبول بذل نماید مگر زوجه طبق بندهای عقدنامه شرایط طلاق را داشته باشد چون روند طلاق از جانب زوجه حداقل دوسال طول خواهد کشید زیرا حکم طلاق قابل تجدیدنظرخواهی وفرجام خواهی هستند.

عدم حضور شما درمنزل از موارد عدم تمکین می باشد لیکن اثبات آن بر عهده شوهر می باشد در خصوص توقیف شما میتوانید با توجه به اسناد در دسترس اقدام نمایید و نیاز به نگهداری اسناد پیش شما نمی باشد.

مشاوره حقوقی تلفنی طلاق از طرف زن
مهران صادقی بهنام رفیعی ساران اکبر هدایی‌ متنق سیدمهرداد توسلی
۳۹۲ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۸ بر اساس (۶۱۹) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۰,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

با سلام

ترک منزل بدون دلیل وبدون اطلاع شوهر میتواند عدم تمکین محسوب شود واینکه بردن اسناد شوهر می تواند باعث شکایت همسر از شما به جرم سرقت اموال همسر محسوب شود

وصرفا تمکین به معنای گوش دادن واطاعت کردن از همسر هست واگر نباشد عدم تمکین است وسرزدن به خانه در موقع نبودن زوج همان عدم تمکین به حساب میاد

با سلام . مدت خاصی ندارد . لذا مدتی که زوج بتواند عدم تمکین زوجه را در محاکم قضایی اثبات نماید

مشاوره حقوقی تلفنی طلاق از طرف زن
مهران صادقی بهنام رفیعی ساران اکبر هدایی‌ متنق سیدمهرداد توسلی
۳۹۲ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۸ بر اساس (۶۱۹) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۰,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

عدم حضور زوجه در منزل نشان عدم تمکین وی است.

مشاوره‌های حقوقی مرتبط

مشاوره حقوقی تلفنی یکی از سریعترین و بهترین نوع مشاوره است.

مشاوره حقوقی تلفنی در بنیاد وکلا با تضمین کیفیت مشاوره ارائه می‌شود.

قبل از رزرو مشاوره حقوقی تلفنی می‌توانید با بررسی وکیل و متخصصین حقوقی بر اساس عملکرد و امتیاز فعالیت تخصصی آنها فرد مناسب جهت دریافت مشاوره حقوقی تلفنی را انتخاب کنید.

مشاوره حقوقی تلفنی در بنیاد وکلا با بهترین قیمت و در کوتاه‌ترین زمان ممکن ارائه می‌شود.