لطفا اتصال اینترنت خود را بررسی کنید.
متخصصین فعال
مشاوره حقوقی تلفنی
مشاوره تلفنی حقوقی
تمام محصولات
مشاوره حقوقی تلفنی الزام به تمکین
شهریار پورحکیمی چیا کهزاد اکرم فرخ فاطمه زارع
۲۶۶ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۸ بر اساس (۲۵۹) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۰,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

با ترک خانه توسط همسر؛ چطور اقدام کنم؟

پرسیده شده

همسرم در خانه پدرش حبس شده توسط پدرش و پدرش تقاضای طلاق بر خلاف میل همسرم میکند. من اعتیاد دارم ولی به هیچ وجه زنم مشکل ندارد حتی مو حاضر گ تحت نظر پزشک برای بهبودی باشم

مشاوره حقوقی تلفنی الزام به تمکین
شهریار پورحکیمی چیا کهزاد اکرم فرخ فاطمه زارع
۲۶۶ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۸ بر اساس (۲۵۹) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۰,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

۴ پاسخ برای این سوال ثبت شده

الزام به تمکین همسر خود را ثبت نمایید سپس بعد از اخذ رای دادگاه با مامور اجرای رای تسهیل میگردد.

میتوانید از پدر زنتان شکایت کرده و موضوع را پیگیری کنید .

مشاوره حقوقی تلفنی الزام به تمکین
شهریار پورحکیمی چیا کهزاد اکرم فرخ فاطمه زارع
۲۶۶ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۸ بر اساس (۲۵۹) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۰,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

به دفتر خدمات الکترونیک قضایی مراجعه و اظهارنامه ای مبنی بر دعوت زوجه به تمکین ارسال و مهلت ۴۸ ساعت برای بازگشت تعیین کنید سپس در صورت عدم بازگشت دادخواست الزام به تمکین تقدیم کنید.
در صورت صدور حکم عدم تمکین می توانید طبق ماده ۱۶ قانون حمایت خانواده مصوب ۵۳ دادخواست تجویز ازدواج مجدد تقدیم کنید

طلاق تشریفات بسیاری دارد و احراز شرایط عسر و حرج بسیار سخت است.

مشاوره‌های حقوقی مرتبط

مشاوره حقوقی تلفنی یکی از سریعترین و بهترین نوع مشاوره است.

مشاوره حقوقی تلفنی در بنیاد وکلا با تضمین کیفیت مشاوره ارائه می‌شود.

قبل از رزرو مشاوره حقوقی تلفنی می‌توانید با بررسی وکیل و متخصصین حقوقی بر اساس عملکرد و امتیاز فعالیت تخصصی آنها فرد مناسب جهت دریافت مشاوره حقوقی تلفنی را انتخاب کنید.

مشاوره حقوقی تلفنی در بنیاد وکلا با بهترین قیمت و در کوتاه‌ترین زمان ممکن ارائه می‌شود.