لطفا اتصال اینترنت خود را بررسی کنید.
گفتگو با متخصصین آنلاین
۱۲ متخصص آنلاین

آیا گواهی سلامت پرده بکارت در مورد طلاق توافقی الزامی است؟

پرسیده شده

سلام، اگه تو دادگاه به دروغ گفته بشه که زوجه باکره هست وباردار هم نباشه ، آیا جرم محسوب میشه؟
اگه زوجه نخواد گواهی بگیره باید چکار کنه؟

مشاوره حقوقی تلفنی طلاق توافقی
نیلوفر سامان پور نسترن زمانی پور امین احمدی هدی فرخی هنزکی
۶۹۴ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۹ بر اساس (۱,۵۵۰) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۰,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

۱۸ پاسخ برای این سوال ثبت شده

در صورتیکه زوجه باکره نباشد و از سوی زوج باکره اعلام شود زوجه میتواند با مراجعه به پزشکی قانونی نسبت به آن اعتراض نماید ولی در صورتیکه دو طرف یک نظر را اقرار کنند (در خصوص باکره بودن) به پزشکی قانونی و گواهی نیازی نمیباشد.

موفق باشید

گفتگو با متخصصین آنلاین
محمد بابایی فیشانی
محمد بابایی فیشانی ۲.۰ کارشناس ارشد حقوق
۴.۸ / ۵ (۳۴۷) دیدگاه
مهرداد انصاری
مهرداد انصاری ۰.۱ کارشناس ارشد حقوق
۴.۹ / ۵ (۱۱) دیدگاه
توحید میدانی
توحید میدانی ۰.۹ کارشناس ارشد حقوق
۴.۹ / ۵ (۳۴۲) دیدگاه

جرم محسوب نمیشود

مشاوره حقوقی تلفنی طلاق توافقی
نیلوفر سامان پور نسترن زمانی پور امین احمدی هدی فرخی هنزکی
۶۹۴ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۹ بر اساس (۱,۵۵۰) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۰,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

برای ذکر باکره بودن در دادنامه رویه محاکم ارجاع به پزشکی قانونی است.

با سلام
در دادنامه باید گواهی مبنی بر عدم بارداری یا باکره بودن ذکر گردد

باید گواهی مبنی بر عدم بارداری یا باکره بودن ذکر گردد

مشاوره حقوقی تلفنی طلاق توافقی
نیلوفر سامان پور نسترن زمانی پور امین احمدی هدی فرخی هنزکی
۶۹۴ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۹ بر اساس (۱,۵۵۰) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۰,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

با سلام و احترام
جرم انگاری نشده است در قانون
و در دادنامه گواهی باکره بودن یا بارداری ذکر می شود

میبایست گواهی مبنی بر عدم بارداری یا باکره بودن ذکر گردد

خیر جرم محسوب نمی‌شود

مشاوره حقوقی تلفنی طلاق توافقی
نیلوفر سامان پور نسترن زمانی پور امین احمدی هدی فرخی هنزکی
۶۹۴ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۹ بر اساس (۱,۵۵۰) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۰,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

در صورتی که اختلاف در این مورد بین دو طرف باشد به گواهی پزشکی قانونی نیاز است

اگرزوجه باکره نباشد ولی به دروغ به دادگاه بگوید باکره هست . جرم نخواهد بود

با سلام

این امر جرم نیست و اینکه در دادنامه صادره باید گواهی باکره بودن یا باردار بودن زوجه قید گردد .

مشاوره حقوقی تلفنی طلاق توافقی
نیلوفر سامان پور نسترن زمانی پور امین احمدی هدی فرخی هنزکی
۶۹۴ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۹ بر اساس (۱,۵۵۰) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۰,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

در دادنامه صادره که باید گواهی مبنی بر عدم بارداری یا باکره بودن ذکر گردد واینکار با نظرپزشکی قانونی است

برای مشخص شدن باکره بودن خانم موضوع به پزشکی قانونی ارجاع می‌شود مگر اینکه طرفین توافق داشته باشند

باسلام
خیر، جرم محسوب نمیشود

باید گواهی مبنی بر عدم بارداری یا باکره بودن ذکر شود.

در دادنامه هم گواهی بارداری یا عدم بکارت ذکر میگردد

مشاوره حقوقی تلفنی طلاق توافقی
نیلوفر سامان پور نسترن زمانی پور امین احمدی هدی فرخی هنزکی
۶۹۴ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۹ بر اساس (۱,۵۵۰) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۰,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

بله گواهی عدم بارداری و بکارتو عدم بکارت در دادنامه ذکر میشود

با سلام باید با اقرا بر اینکه باکره هستید قاضی را راضی به این امر نمایید که زوج و زوجه اقرا به این امر دارند که زوجه باکره است ولی نظر نهایی برای عدم معرفی به پزشک قانونی با قاضی می باشد

مشاوره حقوقی تلفنی طلاق توافقی
نیلوفر سامان پور نسترن زمانی پور امین احمدی هدی فرخی هنزکی
۶۹۴ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۹ بر اساس (۱,۵۵۰) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۰,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

سلام
در خصوص این ادعا نیازمند گواهی قانون پزشکی می باشد.

مشاوره‌های حقوقی مرتبط

مشاوره حقوقی تلفنی یکی از سریعترین و بهترین نوع مشاوره است.

مشاوره حقوقی تلفنی در بنیاد وکلا با تضمین کیفیت مشاوره ارائه می‌شود.

قبل از رزرو مشاوره حقوقی تلفنی می‌توانید با بررسی وکیل و متخصصین حقوقی بر اساس عملکرد و امتیاز فعالیت تخصصی آنها فرد مناسب جهت دریافت مشاوره حقوقی تلفنی را انتخاب کنید.

مشاوره حقوقی تلفنی در بنیاد وکلا با بهترین قیمت و در کوتاه‌ترین زمان ممکن ارائه می‌شود.