لطفا اتصال اینترنت خود را بررسی کنید.
گفتگو با متخصصین آنلاین
۲۴ متخصص آنلاین

چه گواهی میشه دریافت کرد؟

پرسیده شده

سلام، یه واحد خریدیم قراره در ازای پرداخت مبلغ وام در دفتر خانه هم ملک تحویل داده بشه و هم سند زده بشه. در صورت عدم تحویل ملک فروشنده در روز سند زدن چه گواهی میشه دریافت کرد.؟
از چند تا از همکاران مشاوره گرفتم اطلاعات دقیقی نداشتن از استاید اگر کسی اطلاعات دقیق داره بفرمایند

مشاوره حقوقی تلفنی قراردادها
سجاد نیستانی رضا یوسفی ام البنین تنکابنی رضایی امین احمدی
۵۹۸ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۷ بر اساس (۴۶۵) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۴,۵۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

۲۱ پاسخ برای این سوال ثبت شده

در این صورت تنها میتوانید دادخواست الزام به تحویل مبیع بدهید.

بانک قراردادها بیش از ۱۰۰۰ عنوان قرارداد تخصصی جمع آوری شده طی ۱۵ سال براساس نیازهای اشخاص، شرکت‌ها و نهادها آنلاین تنظیم کنید
گفتگو با متخصصین آنلاین
امید داوری
امید داوری ۴.۲ کارشناس ارشد حقوق
۴.۸ / ۵ (۱۹۲) دیدگاه
سعیده کریم فر
سعیده کریم فر ۰.۸ کارشناس حقوقی
۴.۹ / ۵ (۶۵) دیدگاه
احمد حسینی
احمد حسینی ۰.۰ کارشناس حقوقی
۰ / ۵ (۰) دیدگاه

تحویل دادن ملک امر ایجابی است و نیاز به هیچگونه گواهی ندارد یعنی اگر متعهد تعهد خود را عمل نکند شما می‌توانید الزام او را از دادگاه بخواهید و غیر از قرارداد فیمابین نیاز به هیچ مدرک دیگری ندارید.

مشاوره حقوقی تلفنی قراردادها
سجاد نیستانی رضا یوسفی ام البنین تنکابنی رضایی امین احمدی
۵۹۸ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۷ بر اساس (۴۶۵) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۴,۵۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

عدم تحویل ملک را نمیتوانید با گرفتن مدرکی ثابت کنید . تنها در صورت عدم حضور یکی از طرفین در دفترخانه امکان اخذ گواهی حضور وجود دارد .

درود
اگر انتقال سند صورت پذیرد، دادخواست الزام به تحویل مبیع(ملک) را از طریق دفاتر خدمات قضایی ثبت کنید.

گواهی نیاز نیست اگر تحویل داده نشد دادخواست الزام به تحویل مبیع را بدهید

مشاوره حقوقی تلفنی قراردادها
سجاد نیستانی رضا یوسفی ام البنین تنکابنی رضایی امین احمدی
۵۹۸ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۷ بر اساس (۴۶۵) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۴,۵۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

گواهی عدم حضور بگیرید.

سلام
صرفادرصورت عدم حضورطرف مقابل میتوانیدگواهی ازدفترخانه بگیریددرصورت حضوروعدم تحویل ملک گواهی صادرنمیشودومیتوانیددادخواست الزام به تحویل ازطریق دفاترخدمات قضایی ثبت کنید.

با سلام
اگر برای تنظیم سند و حضور در دفترخانه روز مشخصی تعیین شده است و در آن روز هر یک از دو طرف حاضر نشوند، طرف دیگر می تواند گواهی عدم حضور بگیرد.
چنانچه فروشنده از انتقال سند خودداری کند می توانید در دادگاه دعوی الزام به تنظیم سند مطرح کنید.

مشاوره حقوقی تلفنی قراردادها
سجاد نیستانی رضا یوسفی ام البنین تنکابنی رضایی امین احمدی
۵۹۸ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۷ بر اساس (۴۶۵) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۴,۵۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

گواهی نمی توانید اخذ نمایید مگر بعد از انجام ندادن الزام ایشان را از محکمه بخواهید

درصورت عدم حضور فروشنده درزمان تعیین شده باید درخواست الزام به تحویل مبیع بدهید

درصورت عدم حضورفروشنده برای تحویل آپارتمان وتنظیم سند،از دفترخانه گواهی عدم حضور بگیرید ودر دادگاه دادخواست الزام به تحویل مبیع به همراه الزام به تنظیم سند رسمی مطرح کنید.

مشاوره حقوقی تلفنی قراردادها
سجاد نیستانی رضا یوسفی ام البنین تنکابنی رضایی امین احمدی
۵۹۸ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۷ بر اساس (۴۶۵) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۴,۵۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

در صورت عدم تحویل ملک در تاریخ مقرر موضوع را توسط دفترخانه و پلیس ۱۱۰ و شهود صورتجلسه کنید.

می توانید دادخواست الزام به تحویل مبیع دهید

بنام خدا،الزام به تحویل مبیع را از دادگاه بخواهید.

سلام در تاریخ مقرر گواهی عدک حضور بگیرید

مشاوره حقوقی تلفنی قراردادها
سجاد نیستانی رضا یوسفی ام البنین تنکابنی رضایی امین احمدی
۵۹۸ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۷ بر اساس (۴۶۵) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۴,۵۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

گواهی در این خصوص صادر نمی شود، به استناد قرارداد دادخواست الزام به تحویل مبیع بدهید

با سلام، الزام به تحویل مبیع

مشاوره حقوقی تلفنی قراردادها
سجاد نیستانی رضا یوسفی ام البنین تنکابنی رضایی امین احمدی
۵۹۸ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۷ بر اساس (۴۶۵) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۴,۵۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

با سلام شما وقتی بدون توجه به قوانین و استفاده از خدمات حقوقی اقدام میکنید دقیقا مواجه با چنین امری خواهید شد خودتان را در بن بستی قرار میدهید و بعد اقدام به چاره جویی مینماید این دو مقوله با یک دیگر قابل تجمع نیست چون ماهیت ان تفاوت مینماید

با احترام دادخواست الزام به تحویل مبیع را مطرح نمایید

سلام دوست عزیز، گواهی نمیشه صادر کرد، لکن بعد از تنظیم سند میتوانی دادخواست الزام به تحویل مبیع بدهی
و اگر هم از بابت پرداخت نگرانی که شاید مال به شما تحویل نگردد که پرداخت انجام نده تا تحویل بگیری و بعدش سند بزنید

مشاوره حقوقی تلفنی قراردادها
سجاد نیستانی رضا یوسفی ام البنین تنکابنی رضایی امین احمدی
۵۹۸ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۷ بر اساس (۴۶۵) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۴,۵۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

در صورت مشکل میتونید دادخواست بدید برای الزام به تحویل مبیع

مشاوره‌های حقوقی مرتبط

مشاوره حقوقی تلفنی یکی از سریعترین و بهترین نوع مشاوره است.

مشاوره حقوقی تلفنی در بنیاد وکلا با تضمین کیفیت مشاوره ارائه می‌شود.

قبل از رزرو مشاوره حقوقی تلفنی می‌توانید با بررسی وکیل و متخصصین حقوقی بر اساس عملکرد و امتیاز فعالیت تخصصی آنها فرد مناسب جهت دریافت مشاوره حقوقی تلفنی را انتخاب کنید.

مشاوره حقوقی تلفنی در بنیاد وکلا با بهترین قیمت و در کوتاه‌ترین زمان ممکن ارائه می‌شود.