لطفا اتصال اینترنت خود را بررسی کنید.
گفتگو با متخصصین آنلاین
۲۲ متخصص آنلاین

من می توانم قرار داد رو فسخ کنم یا خیر؟

پرسیده شده

سلام ما یک قرار داد مشارکت بستیم ولی متاسفانه نقطه خروج از قرار داد نزاشتیم ولی دیر کرد روزی ۵۰۰ هزار تومانی داریم و با این و جود که از تعهد سازنده حدود ۳ ماه میگذرد یا می توانم جهت دریافت دیر کرد اقدام کنم ؟

مشاوره حقوقی تلفنی قرارداد مشارکت در ساخت
محمد هادی معماری زینب علیپور آناهیتا احمدی بهنام رفیعی ساران
۶۲۷ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۸ بر اساس (۴۴۵) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۴,۵۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

۱۸ پاسخ برای این سوال ثبت شده

اگر شرط فسخی وجود ندارد چاره ای جز مطالبه دیرکرد نیست.

بانک قراردادها بیش از ۱۰۰۰ عنوان قرارداد تخصصی جمع آوری شده طی ۱۵ سال براساس نیازهای اشخاص، شرکت‌ها و نهادها آنلاین تنظیم کنید
گفتگو با متخصصین آنلاین
توحید میدانی
توحید میدانی ۰.۹ کارشناس ارشد حقوق
۴.۹ / ۵ (۳۶۱) دیدگاه
امید داوری
امید داوری ۴.۳ کارشناس ارشد حقوق
۴.۷ / ۵ (۲۵۲) دیدگاه
محمد بابایی فیشانی
محمد بابایی فیشانی ۲.۰ کارشناس ارشد حقوق
۴.۸ / ۵ (۳۵۱) دیدگاه

سلام
با مطالبه خسارت دیرکرد، ایشان را به شروع کار مجبور کنید. در صورت عدم نتیجه‌گیری، راه حل هایی دیگری نیز وجود دارد

مشاوره حقوقی تلفنی قرارداد مشارکت در ساخت
محمد هادی معماری زینب علیپور آناهیتا احمدی بهنام رفیعی ساران
۶۲۷ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۸ بر اساس (۴۴۵) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۴,۵۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

ابتدا اظهارنامه ارسال نمایید سپس نطالبه خسارت نمایید

باسلام
ابتدا اظهارنامه ارسال کنید سپس مطالبه خسارت نمایید.

دادخواست مطالبه خسارت ارائه بدهید.

مشاوره حقوقی تلفنی قرارداد مشارکت در ساخت
محمد هادی معماری زینب علیپور آناهیتا احمدی بهنام رفیعی ساران
۶۲۷ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۸ بر اساس (۴۴۵) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۴,۵۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

درود
فسخ بدون علت یا موجب قراردادی ممکن نیست می توانید برای دیرکرد اقدام کنید.

دادخواست مطالبه ی وجه التزام را دهید

با سلام، الزام ایشان به تعهد رو بخواهید همچنین خسارت دیر کرد رو نیز مطالبه کنید

مشاوره حقوقی تلفنی قرارداد مشارکت در ساخت
محمد هادی معماری زینب علیپور آناهیتا احمدی بهنام رفیعی ساران
۶۲۷ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۸ بر اساس (۴۴۵) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۴,۵۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

با سلام
ابتدای امر اظهارنامه ای برای ایشان تنظیم و ارسال کنید.
دادخواست دیرکرد را تقدیم کنید و الزام به انجام تعهد.
پیروز باشید

با احترام دادخواست مطالبه خسارت را مطرح نمایید

با درود بله وفق قرارداد وجه التزام قابل مطالبه است

مشاوره حقوقی تلفنی قرارداد مشارکت در ساخت
محمد هادی معماری زینب علیپور آناهیتا احمدی بهنام رفیعی ساران
۶۲۷ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۸ بر اساس (۴۴۵) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۴,۵۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

بادرودوسلام دادخواست مطالبه خسارت تقدیم و تنظیم نمایید.

برابر قرارداد امکان مطالبه خسارت را دارید اما به علت ذکر شده حق فسخ نخواهید داشت.

قرارداد شما جهت راهنمایی بهتر نیاز به بررسی دارد

مطابق بندهای قرارداد درصورت عدم ایفای تعهد در موعد مقررمیتوانید ابتدا با ارسال اظهارنامه که در وقت و هزینه نیز به صرفه خواهدبود از ایشان ایفای تعهد را بخواهید، و سپس دادخواست مطالبه وجه میتوانید ثبت نمایید. قرارداد بررسی گرددبهتراست.

مشاوره حقوقی تلفنی قرارداد مشارکت در ساخت
محمد هادی معماری زینب علیپور آناهیتا احمدی بهنام رفیعی ساران
۶۲۷ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۸ بر اساس (۴۴۵) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۴,۵۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

سلام دیرکرد را می توانید مطالبه نمایید

با سلام و درود . اگر شرط فسخ وجود نداشته باشد چاره ی دیگری جز مطالبه دیرکرد وجود ندارد .

مشاوره حقوقی تلفنی قرارداد مشارکت در ساخت
محمد هادی معماری زینب علیپور آناهیتا احمدی بهنام رفیعی ساران
۶۲۷ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۸ بر اساس (۴۴۵) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۴,۵۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

میتوانید دادخواست الزام به ایفاء تعهدات قراردادی ومطالبه خسارات را مطرح کنید.

مشاوره‌های حقوقی مرتبط

مشاوره حقوقی تلفنی یکی از سریعترین و بهترین نوع مشاوره است.

مشاوره حقوقی تلفنی در بنیاد وکلا با تضمین کیفیت مشاوره ارائه می‌شود.

قبل از رزرو مشاوره حقوقی تلفنی می‌توانید با بررسی وکیل و متخصصین حقوقی بر اساس عملکرد و امتیاز فعالیت تخصصی آنها فرد مناسب جهت دریافت مشاوره حقوقی تلفنی را انتخاب کنید.

مشاوره حقوقی تلفنی در بنیاد وکلا با بهترین قیمت و در کوتاه‌ترین زمان ممکن ارائه می‌شود.