لطفا اتصال اینترنت خود را بررسی کنید.
گفتگو با متخصصین آنلاین
۲۳ متخصص آنلاین

وضعیت مهریه ی من به چه صورت خواهد شد؟

پرسیده شده

سلام، وقت به خیر
شوهرم به مدت ۱۰ سال است که بیکار است. او نزدیک ۵۰ میلیون تومان در بانک نگهداری می کند و از سود ماهانه آن خرج می کند. شوهرم می گوید از کار افتاده است و نمی توانم کار کنم ولی ۲۰۰ متر زمین و یک خانه ی ۱۰۰ متری نیز دارد. با این تفاسیر بنده طلاق می خواهم و مهریه ام ۲۰۰ سکه است و سه دانگ از خانه نیز جزو مهریه ام است. وضعیت مهریه ی من به چه صورت خواهد شد؟ ایشان می تواند بگوید توانایی پرداخت مهریه را ندارم؟

۲۷ پاسخ #07570653
۱,۹۰۱
مشاوره حقوقی تلفنی خانواده
راحله شفیعی عربی اکبر هدایی‌ متنق سجاد نیستانی ام البنین تنکابنی رضایی
۷۰۲ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۹ بر اساس (۱,۶۷۸) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۰,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

۲۷ پاسخ برای این سوال ثبت شده

سلام و درود
۱) جنابعالی می توانید از طریق مراجعه به دفترخانه محل ثبت عقد نکاح، نسبت به صدور اجرائیه مهریه اقدام و پس ارجاع آن به اجرا اداره ثبت اسناد و شناسایی اموال زوج نسبت به توقیف آنها اقدام نمایید. (استعلام ۳ گانه؛ اتومبیل و موتور سیکلت، حسابهای بانکی، زمین یا ملک)
۲) طبق توضیحاتی که ارائه نموده اید، مبلع ۵۰ میلیون تومان وجه نقد موجود در حساب بانکی زوج + ۲۰۰ متر زمین را می توانید توقیف نمایید.
۳) در مورد منزل ۱۰۰ متری با توجه به اینکه منزلی که زوج در آن زندگی می کند از مستثنیات دین می باشد، امکان توقیف آن وجود ندارد.
۴) پس از دریافت موارد فوق بعنوان مهریه، اگر طبق گواهی اداره اجرا اداره ثبت هنوز از مهریه شما باقی مانده بود نسبت به طرح دادخواست مطالبه مهریه در دادگاه خانواده اقدام می نمایید.
نکته: مهریه زوجه تحت هیچ شرایطی ساقط نمی شود و زوج ملزم به پرداخت آن است.

گفتگو با متخصصین آنلاین
رضا رستمی
رضا رستمی ۱۰.۰ کارشناس حقوقی
۴.۸ / ۵ (۱,۳۳۹) دیدگاه
مجتبی عاشوری
مجتبی عاشوری ۸.۳ وکیل پایه یک دادگستری
۴.۷ / ۵ (۵۰۳) دیدگاه
آسیه فتاحی امیردهی
آسیه فتاحی امیردهی ۴.۷ وکیل پایه یک قوه قضاییه
۴.۸ / ۵ (۴۱۶) دیدگاه

سلام
خیر.درهرصورت بایدمهریه راپرداخت کنند اگر توانایی پرداخت یکجانداشته باشند قسط بندی میشود

مشاوره حقوقی تلفنی خانواده
راحله شفیعی عربی اکبر هدایی‌ متنق سجاد نیستانی ام البنین تنکابنی رضایی
۷۰۲ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۹ بر اساس (۱,۶۷۸) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۰,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

با درود آنچه بعنوان مهریه بنام شما هست که هیچ مالک هستید تنها یک منزل متناسب با شان مستثنیات دین شناخته می‌شود و مابقی اموال بجز آنچه وسیله امرار معاش باشد قابل توقیف است.

سلام مهریه شما تا۱۱۰سکه یا به ارزش ان عندالمطالبه محسوب میشود اگر ادعای عدم تمکن مالی کرد میتواند اعسار دهد اما شما میتوانید با رعایت مستثنیات دین اموال ایشان را توقیف کنید

درود
اگر توان پرداخت یکجا را نداشته باشند تقسیط خواهد شد.

مشاوره حقوقی تلفنی خانواده
راحله شفیعی عربی اکبر هدایی‌ متنق سجاد نیستانی ام البنین تنکابنی رضایی
۷۰۲ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۹ بر اساس (۱,۶۷۸) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۰,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

خانه جزء مستثنیات دین محسوب می شود اما نسبت به زمین میتوانید اقدام کنید.

۲۰۰متر زمین در قبال مهریه شما قابل توقیف است

با سلام، از طریق دفترخانه ثبت نکاح خود اقدام کنید، و مهریه خود را از طریق اداره ثبت به اجرا بگذارید

مشاوره حقوقی تلفنی خانواده
راحله شفیعی عربی اکبر هدایی‌ متنق سجاد نیستانی ام البنین تنکابنی رضایی
۷۰۲ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۹ بر اساس (۱,۶۷۸) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۰,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

بله میتوانید توقیف کنید و زمین مشمول مستثنیات دین نمیشود

فقط خانه زوج جزء مستثنیات دین می باشد ولی بقیه اموال و دارایی ها ی زوج بابت مهریه قابل توقیف است.

سلام و درود مهریه باسد پرداخت گردد.

مشاوره حقوقی تلفنی خانواده
راحله شفیعی عربی اکبر هدایی‌ متنق سجاد نیستانی ام البنین تنکابنی رضایی
۷۰۲ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۹ بر اساس (۱,۶۷۸) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۰,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

برای دریافت مهریه میتویند اقدام کنید مهریه دین هست و باید پرداخت بشه

به غیر از ملک مسکونی که امکان دارد مستثنیات دین حساب شود می توانید الباقی اموال همسرتان را بابت مهریه توقیف و وصول کنید و چنانچه باز هم چیزی باقی بماند موظف است حتی شده به صورت قسطی پرداخت کند.

خیر اگر اموال داشته باشند میتوانید از بابت مهریه توقیف کنید

خیر ایشان باید مهریه را پرداخت کنند اما اگر درخواست اعسار ایشان پذیرفته شود قسط بندی میشود

مشاوره حقوقی تلفنی خانواده
راحله شفیعی عربی اکبر هدایی‌ متنق سجاد نیستانی ام البنین تنکابنی رضایی
۷۰۲ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۹ بر اساس (۱,۶۷۸) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۰,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

با احترام مهریه شما دین است و باید پرداخت شود به غیر از خانه که مستثنیات دین است بقیه اموال ذکر شده قابل توقیف است

مهریه تماما قابل مطالبه می باشد. همسر نیز با اثبات عدم توان پرداخت مهریه را به صورت قسط بندی پرداخت می نماید.

مشاوره حقوقی تلفنی خانواده
راحله شفیعی عربی اکبر هدایی‌ متنق سجاد نیستانی ام البنین تنکابنی رضایی
۷۰۲ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۹ بر اساس (۱,۶۷۸) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۰,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

باسلام معسر بودن دلیلی بر عدم پرداخت نفقه نخواهد بود.

سلام
می توانید مهریه شما را مطالبه نمایید به جز یک منزل که در شان زوج باشد جز مستثنیات دین محسوب می شود ما بقی اموال را می توانید توقیف نمایید .

بادرودوسلام مهریه جزدیون ممتازه می باشد که تماما باید پرداخت گردد و به غیر از خانه که جزمستثنیات دین می باشد بقیه اموال باید توقیف گردد.

مشاوره حقوقی تلفنی خانواده
راحله شفیعی عربی اکبر هدایی‌ متنق سجاد نیستانی ام البنین تنکابنی رضایی
۷۰۲ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۹ بر اساس (۱,۶۷۸) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۰,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

مهریه در هر صورت باید پرداخت گردد در نهایت تقسیط می شود

باسلام

در صورت اثبات عدم تمکن مالی مهریه شما تقسیط خواهد شد.

اگر سه دانگ از منزل مهریه ثبت شده است با مطالبه شما به انتقال آن محکوم میشود.

مشاوره حقوقی تلفنی خانواده
راحله شفیعی عربی اکبر هدایی‌ متنق سجاد نیستانی ام البنین تنکابنی رضایی
۷۰۲ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۹ بر اساس (۱,۶۷۸) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۰,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

مهریه شما از اموال ایشان به جز مستثنیات دین قابل مطالبه است

مهریه حق زوجه است و قابل مطالبه است فلذا در صورت عدم پرداخت یکجا با نظر دادگاه تقسیط خواهد شد.

مشاوره حقوقی تلفنی خانواده
راحله شفیعی عربی اکبر هدایی‌ متنق سجاد نیستانی ام البنین تنکابنی رضایی
۷۰۲ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۹ بر اساس (۱,۶۷۸) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۰,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

با سلام مهریه جزء دیون ممتازه هست و باید پرداخت شود و زمین و حساب بانکی همسر بابت مهریه قابل توقیف می باشد

سلام درهرصورت بایدمهریه راپرداخت کنند.

مشاوره‌های حقوقی مرتبط

مشاوره حقوقی تلفنی یکی از سریعترین و بهترین نوع مشاوره است.

مشاوره حقوقی تلفنی در بنیاد وکلا با تضمین کیفیت مشاوره ارائه می‌شود.

قبل از رزرو مشاوره حقوقی تلفنی می‌توانید با بررسی وکیل و متخصصین حقوقی بر اساس عملکرد و امتیاز فعالیت تخصصی آنها فرد مناسب جهت دریافت مشاوره حقوقی تلفنی را انتخاب کنید.

مشاوره حقوقی تلفنی در بنیاد وکلا با بهترین قیمت و در کوتاه‌ترین زمان ممکن ارائه می‌شود.