لطفا اتصال اینترنت خود را بررسی کنید.
گفتگو با متخصصین آنلاین
۲۳ متخصص آنلاین

تکلیف قانونی دیگر وراث که تمایل به انجام اینکار را دارند چیست؟

پرسیده شده

سلام وقت بخیر
چنانچه یکی از وراث در فرایند درخواست انحصار وراثت شرکت نکند تکلیف قانونی دیگر وراث که تمایل به انجام اینکار را دارند چیست

مشاوره حقوقی تلفنی انحصار وراثت و ارث
مینا محمدی محمدهادی رادفر فرناز مهری رضا رستمی
۵۶۴ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۸ بر اساس (۲۵۶) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۰,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

۱۷ پاسخ برای این سوال ثبت شده

بدون حضور ایشان گواهی حصر وراثت با درخواست احدی از وراث صادر خواهد شد

گفتگو با متخصصین آنلاین
رضا رستمی
رضا رستمی ۱۰.۰ کارشناس حقوقی
۴.۸ / ۵ (۱,۳۱۷) دیدگاه
محمد بابایی فیشانی
محمد بابایی فیشانی ۲.۱ کارشناس ارشد حقوق
۴.۸ / ۵ (۳۵۲) دیدگاه
امید داوری
امید داوری ۴.۳ کارشناس ارشد حقوق
۴.۷ / ۵ (۲۵۴) دیدگاه

نیازی به حضور شخص امتناع کننده نیست و می توانید گواهی انحصار وراثت را دریافت کنید

مشاوره حقوقی تلفنی انحصار وراثت و ارث
مینا محمدی محمدهادی رادفر فرناز مهری رضا رستمی
۵۶۴ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۸ بر اساس (۲۵۶) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۰,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

هر یک از وراث‌به تنهایی می توانند برای گرفتن گواهی حصر وراثت اقدام نمایند

بادرود بدون همکاری سایر وراث اخذ گواهی حصر وراثت توسط احدی از وراث شدنی است.

سلام و ارادت
یکنفر از وراث هم میتواند گواهی حصر وراثت را اخذ نماید و نیاز به حضور همه نیست .

مشاوره حقوقی تلفنی انحصار وراثت و ارث
مینا محمدی محمدهادی رادفر فرناز مهری رضا رستمی
۵۶۴ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۸ بر اساس (۲۵۶) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۰,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

نیازی به حضوردیگر وراث نیست شما می توانید از طریق شورای حل اختلاف تقاضای انحصاروراثت کنین

با سلام
گواهی انحصار وراثت به درخواست احدی از وراث صادر می شود و نیازی به درخواست همگی نیست .

با سلام، طبق قانون هریک از وارث بدون حضور دیگران می توانند درخولست درخواست انحصار وراثت مطرح نمایند

مشاوره حقوقی تلفنی انحصار وراثت و ارث
مینا محمدی محمدهادی رادفر فرناز مهری رضا رستمی
۵۶۴ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۸ بر اساس (۲۵۶) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۰,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

هر یک از وراث میتوانند برای اخذ گواهی انحصار وراثت اقدام کنند.

درود
هر یک از ورثه به تنهایی نیز امکان اقدام را دارد.

درخصوص انحصار وراثت احد از وراث و یا هر ذی نفعی می تواند تقاضای انحصار وراثت را بدهد و نیازی به حضور و یا موافقت همه وراث نیست .

مشاوره حقوقی تلفنی انحصار وراثت و ارث
مینا محمدی محمدهادی رادفر فرناز مهری رضا رستمی
۵۶۴ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۸ بر اساس (۲۵۶) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۰,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

بادرودوسلام هریک از وراث به تنهایی می تواند برای اخذ گواهی حصر وراثت اقدام نماید.

سلام ودرود لازمه صدور گواهی انحصار وراثت تقاضای یکی از وراث قانونی است البته مدارک سجلی سایر ورثه لازم است

باسلام

احدی از وراث به عنوان ذینفع وبه نمایندگی میتواند اقدام نماید

سلام هر ذینفعی حتی خارج از وراث می تواند انحصار وراثت بگیرد.

مشاوره حقوقی تلفنی انحصار وراثت و ارث
مینا محمدی محمدهادی رادفر فرناز مهری رضا رستمی
۵۶۴ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۸ بر اساس (۲۵۶) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۰,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

باسلام محضر شما بزرگوار
عنایت داشته باشید که هر کی ار ورثه می توانند نسبت به سهم الارث خود مدعی باشند و تقاضای گواهی حصر وراثت را بدهند .

باسلام
هر یک از ورثه به تنهایی امکان اقدام را دارند.

مشاوره‌های حقوقی مرتبط

مشاوره حقوقی تلفنی یکی از سریعترین و بهترین نوع مشاوره است.

مشاوره حقوقی تلفنی در بنیاد وکلا با تضمین کیفیت مشاوره ارائه می‌شود.

قبل از رزرو مشاوره حقوقی تلفنی می‌توانید با بررسی وکیل و متخصصین حقوقی بر اساس عملکرد و امتیاز فعالیت تخصصی آنها فرد مناسب جهت دریافت مشاوره حقوقی تلفنی را انتخاب کنید.

مشاوره حقوقی تلفنی در بنیاد وکلا با بهترین قیمت و در کوتاه‌ترین زمان ممکن ارائه می‌شود.