لطفا اتصال اینترنت خود را بررسی کنید.
گفتگو با متخصصین آنلاین
۲۵ متخصص آنلاین

آیا زوج ماهی ۸۰۰ هزار رو نباید دیگه پرداخت کند؟

پرسیده شده

من نفقه خود رو اجرا گذاشتم و خواسته من زمان اجرا الزام خوانده به پرداخت نفقه از تاریخ ۹۹/۱۱/۳ لغایت صدور واجرای حکم بوده و حکم قاضی در تاریخ ۱۴۰۰/۱/۳۱ نهایی شد و در حکم قاضی به زمان پرداخت اشاره نشده و من یک ماه بعد از حکم قاضی اجراییه گذاشتم الان زوج از حکم قاضی به بعد یعنی ۲ ماه نفقه نداده و میگه من تا حکم قاضی باید نفقه میدادم در صورتی که خواسته من لغایت صدور واجرای حکم بوده آیا زوج ماهی ۸۰۰ هزار رونباید دیگه پرداخت کند و من باید دوباره درخواست بدم یا نه تا زمان طلاق که درخواست خودش هست باید پرداخت کند

مشاوره حقوقی تلفنی نفقه
محمد همتی پور فرهاد امینی علیرضا شایق اکبر هدایی‌ متنق
۶۹۶ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۹ بر اساس (۱,۵۶۴) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۰,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

۳۱ پاسخ برای این سوال ثبت شده

زوج مکلف است مطابق حکم دادگاه نفقه را پرداخت کند لذا موضوع را از طریق اجرای احکام پیگیری کنید.

گفتگو با متخصصین آنلاین
محمد بابایی فیشانی
محمد بابایی فیشانی ۲.۱ کارشناس ارشد حقوق
۴.۸ / ۵ (۳۵۲) دیدگاه
امید داوری
امید داوری ۴.۳ کارشناس ارشد حقوق
۴.۷ / ۵ (۲۵۴) دیدگاه
سعیده کریم فر
سعیده کریم فر ۱.۱ کارشناس حقوقی
۴.۸ / ۵ (۱۷۹) دیدگاه

باسلام نفقه از همان تاریخی که درخواست دادیدطبق دای دادگاه به شما تعلق می‌گیرد وزوج مکلف به پرداخت هست از طریق اجرای احکام پیگیری فرمایید

مشاوره حقوقی تلفنی نفقه
محمد همتی پور فرهاد امینی علیرضا شایق اکبر هدایی‌ متنق
۶۹۶ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۹ بر اساس (۱,۵۶۴) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۰,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

سلام موضوع از طریق اجرای احکام پیگیری کنید

با درود می‌بایست متن رای دادگاه رای اجرا گردد.

با سلام. در ابتدا رای دادگاه را باید مطالعه کرد. اگر رای به صورت صحیح و مطابق عرف دادگاه ها صادر شده باشد مطابق تبصره ماده ۴۷ ق.ح.خ که در انتهای متن عین ماده را ذکر می کنم یک بار صدور اجراییه کافی بوده و مادامی که دستور دیگری صادر نشود محکوم علیه مکلف است هر ماه مبلغ نفقه را بپردازد.
ماده۴۷ - دادگاه در صورت درخواست زن یا سایر اشخاص واجب النفقه، میزان و ترتیب پرداخت نفقه آنان را تعیین می کند.

تبصره - درمورد این ماده و سایر مواردی که به موجب حکم دادگاه باید وجوهی به طور مستمر از محکوم علیه وصول شود یک بار تقاضای صدور اجراییه کافی است و عملیات اجرایی مادام که دستور دیگری از دادگاه صادر نشده باشد ادامه می یابد.

مشاوره حقوقی تلفنی نفقه
محمد همتی پور فرهاد امینی علیرضا شایق اکبر هدایی‌ متنق
۶۹۶ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۹ بر اساس (۱,۵۶۴) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۰,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

درود
بستگی دارد حکم چطور نگارش یافته است.

از طریق اجرای احکام پیگیری کنید.

باسلام از طریق اجرای احکام پیگیری کنید. اصولا خوانده طبق رای دادگاه باید از تاریخ تقدیم دادخواست تا اجرای کامل حکم بر مبنای نظریه کارشناسی نفقه پرداخت نماید.

مشاوره حقوقی تلفنی نفقه
محمد همتی پور فرهاد امینی علیرضا شایق اکبر هدایی‌ متنق
۶۹۶ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۹ بر اساس (۱,۵۶۴) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۰,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

با سلام
از طریق اجرای احکام پیگیری کنید

درود
متن حکم باید دقیقا رویت و بررسی گردد .

سلام زوج مکلف به پرداخت نفقه است

مشاوره حقوقی تلفنی نفقه
محمد همتی پور فرهاد امینی علیرضا شایق اکبر هدایی‌ متنق
۶۹۶ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۹ بر اساس (۱,۵۶۴) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۰,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

با احترام از طریق اجرای احکام پیگیری کنید

با سلام. شما میتوانید از اجرای احکام کار خود را جویا شوید

درود:نفقه برابر حکم مربوطه می بایست پرداخت شود از طریق اجرا احکام شعبه مرربوطه مراجعه وعل را جویاشوید.

درود
زوج طبق اجرائیه مکلف به پرداخت نفقه می باشد

مشاوره حقوقی تلفنی نفقه
محمد همتی پور فرهاد امینی علیرضا شایق اکبر هدایی‌ متنق
۶۹۶ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۹ بر اساس (۱,۵۶۴) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۰,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

سلام و عرض ادب
صرف نظر از میزان خواسته شما در حال حاضر ملاک مفاد دادنامه است. چنانچه مغایرتی با خواسته شما دارد قابل اعتراض و یا طرح مجدد است. ابهام در اجرای حکم نیز با رئیس اجرای احکام مدنی است.

از طریق مراجعه به اجرای احکام پیگیری فرمایید

مشاوره حقوقی تلفنی نفقه
محمد همتی پور فرهاد امینی علیرضا شایق اکبر هدایی‌ متنق
۶۹۶ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۹ بر اساس (۱,۵۶۴) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۰,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

با سلام در خصوص حکم به پرداخت نفقه حال و آینده یکبار صدور اجراییه کافیست و در صورت عدم پرداخت از طریق اجرای احکام پیگیری نمایید

چنانچه هرگونه ابهامی در اجرای حکم وجود داشته باشد موضوع از طریق اجرای احکام قابل پیگیریست

زوج مکلف به پرداخت میباشد

مشاوره حقوقی تلفنی نفقه
محمد همتی پور فرهاد امینی علیرضا شایق اکبر هدایی‌ متنق
۶۹۶ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۹ بر اساس (۱,۵۶۴) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۰,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

باید طبق رای دادگاه پرداخت نفقه انجام شود.

با سلام
از طریق اجرای احکام موضوع را پیگیری نمایید.

موضوع را از طریق اجرای احکام پیگیری کنید

مشاوره حقوقی تلفنی نفقه
محمد همتی پور فرهاد امینی علیرضا شایق اکبر هدایی‌ متنق
۶۹۶ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۹ بر اساس (۱,۵۶۴) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۰,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

هرچند رای دادگاه باید بررسی شود ولی می توانید موضوع را از اجرای احکام پیگیری کنید

مطابق تبصره ماده ۴۷ ق.ح.خ که در انتهای متن عین ماده را ذکر می کنم یک بار صدور اجراییه کافی بوده و مادامی که دستور دیگری صادر نشود محکوم علیه مکلف است هر ماه مبلغ نفقه را بپردازد

مشاوره حقوقی تلفنی نفقه
محمد همتی پور فرهاد امینی علیرضا شایق اکبر هدایی‌ متنق
۶۹۶ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۹ بر اساس (۱,۵۶۴) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۰,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

نفقه مطابق با حکم دادگاه باید پرداخت گرد د

باسلام محضر شما بزرگوار
عنایت داشته باشید با مراجعه به اجرای احکام موضوع را پیگیری نمایید .

باسلام
شما موضوع را از دادورز اجرای احکام پیگیری نمایید

بادرودوسلام ازطریق اجرای احکام پیگیری و اقدام نمایید.

مشاوره حقوقی تلفنی نفقه
محمد همتی پور فرهاد امینی علیرضا شایق اکبر هدایی‌ متنق
۶۹۶ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۹ بر اساس (۱,۵۶۴) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۰,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

سلام بستگی به حکم دارد

با سلام و درود . باید متن رای دادگاه رای اجرا شود .

مشاوره‌های حقوقی مرتبط

مشاوره حقوقی تلفنی یکی از سریعترین و بهترین نوع مشاوره است.

مشاوره حقوقی تلفنی در بنیاد وکلا با تضمین کیفیت مشاوره ارائه می‌شود.

قبل از رزرو مشاوره حقوقی تلفنی می‌توانید با بررسی وکیل و متخصصین حقوقی بر اساس عملکرد و امتیاز فعالیت تخصصی آنها فرد مناسب جهت دریافت مشاوره حقوقی تلفنی را انتخاب کنید.

مشاوره حقوقی تلفنی در بنیاد وکلا با بهترین قیمت و در کوتاه‌ترین زمان ممکن ارائه می‌شود.