لطفا اتصال اینترنت خود را بررسی کنید.
گفتگو با متخصصین آنلاین
۲۳ متخصص آنلاین

اگه فوت بشن وام را چه کسی باید پرداخت کنه؟

پرسیده شده

پدر بنده وام گفتن سنشون بالاست اگه فوت بشن وام را چه کس باید پرداخت کنه سند زمین خانه رو هم برای زمانت گذاشتن ممنون میشم راهنمای کنید

مشاوره حقوقی تلفنی قراردادها
اکبر هدایی‌ متنق امین احمدی حامد شاکری نیا مصطفی عباسی
۶۳۳ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۷ بر اساس (۴۹۹) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۴,۵۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

۲۵ پاسخ برای این سوال ثبت شده

اگر اموال و ترکه ای داشته باشد از اموال ایشان باید پرداخت شود.

بانک قراردادها بیش از ۱۰۰۰ عنوان قرارداد تخصصی جمع آوری شده طی ۱۵ سال براساس نیازهای اشخاص، شرکت‌ها و نهادها آنلاین تنظیم کنید
گفتگو با متخصصین آنلاین
مرضیه صفدری
مرضیه صفدری ۴.۵ وکیل پایه یک دادگستری
۴.۸ / ۵ (۲۸۰) دیدگاه
توحید میدانی
توحید میدانی ۱.۰ کارشناس ارشد حقوق
۴.۹ / ۵ (۴۰۳) دیدگاه
سعیده کریم فر
سعیده کریم فر ۱.۲ کارشناس حقوقی
۴.۸ / ۵ (۱۹۲) دیدگاه

سلام از اموال ایشان باید پرداخت شود

مشاوره حقوقی تلفنی قراردادها
اکبر هدایی‌ متنق امین احمدی حامد شاکری نیا مصطفی عباسی
۶۳۳ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۷ بر اساس (۴۹۹) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۴,۵۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

با درود اگر وام بیمه باشد، باید بیمه پرداخت کند وگرنه از ماترک می‌بایست تادیه گردد.

با احترام از ماترکشان باید پرداخت شود

وراث از ماترک پرداخت میکنند.

مشاوره حقوقی تلفنی قراردادها
اکبر هدایی‌ متنق امین احمدی حامد شاکری نیا مصطفی عباسی
۶۳۳ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۷ بر اساس (۴۹۹) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۴,۵۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

در صورت داشتن مال از اموال ایشان باید پرداخت شود

درود
از اموال وی باید پرداخت شود.

از ماترک ایشان پرداخت می شود

مشاوره حقوقی تلفنی قراردادها
اکبر هدایی‌ متنق امین احمدی حامد شاکری نیا مصطفی عباسی
۶۳۳ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۷ بر اساس (۴۹۹) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۴,۵۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

اگر از اموال ایشان پرداخت نکنید ،بانک از طریق وثیقه وام را وصول میکند.

باسلام محضر شما بزرگوار
عنایت داشته باشید از اموال و ماترک متوفی باید پرداخت شود .

باسلام
در صورت داشتن مال از اموال ایشان پرداخت شود

مشاوره حقوقی تلفنی قراردادها
اکبر هدایی‌ متنق امین احمدی حامد شاکری نیا مصطفی عباسی
۶۳۳ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۷ بر اساس (۴۹۹) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۴,۵۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

اگر اقساط وام پرداخت نشود از طریق مزایده گذاشتن وثیقه سپرده شده تادیه میگردد

درصورت فوت بدهکار ( وام گیرنده ) ، بدهی از اموال او پرداخت می شود.

با درود
ابتدا دیون متوفی از ماترک (اموالی که به وراث از جمله شما به ارث می رسد)کسر می گردد سپس باقی بین ورثه تقسیم می شود

با سلام
در صورتی که وام بیمه شده باشد بیمه و در غیر اینصورت از ترکه متوفی

مشاوره حقوقی تلفنی قراردادها
اکبر هدایی‌ متنق امین احمدی حامد شاکری نیا مصطفی عباسی
۶۳۳ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۷ بر اساس (۴۹۹) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۴,۵۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

با سلام و احترام بانک ها وامی را که پرداخت می نمایند بیمه می کند که چنانجه وام گیرنده فوت نماید بتوانند از آن محل دریافت نمایند چنانچه در مورد وام شما هم این مورد وجود داشته باشد در وهله ی اول بیمه باید پرداخت نماید در غیر اینصورت از ترکه آنرا دریافت خواهند نمود موفق و پیروز باشید

درود
از اموال متوفی قابل وصول می باشد .

مشاوره حقوقی تلفنی قراردادها
اکبر هدایی‌ متنق امین احمدی حامد شاکری نیا مصطفی عباسی
۶۳۳ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۷ بر اساس (۴۹۹) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۴,۵۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

از ماترک متوفی پرداخت خواهد شد

بادرودوسلام ازطریق ترکه و اموال ایشان پرداخت می گردد.

درود بر شما.بعضی از بانکها وام های پرداختی را بیمه میکنن.در صورتی که وام شما بیمه باشد که توسط بیمه پرداخت میگردد در غیر این صورت از ماترک پرداخت میگردد

مشاوره حقوقی تلفنی قراردادها
اکبر هدایی‌ متنق امین احمدی حامد شاکری نیا مصطفی عباسی
۶۳۳ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۷ بر اساس (۴۹۹) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۴,۵۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

باسلام .اگرپدر فوت نمایند بانک از ضامنین و درصورت سند وثیقه از آن برداشت می کند ودرغیر این صورت از سایر اموال که متوفی از خود به جا گذاشته است وام رو دریافت می کند .سعی کنید وام رو بیمه نمایید.

از اموالی که بعد مرگ از ایشان به جای بماند مبلغ وام پرداخت میشود که قبل از اینکه سهم وراث داده شود دیون متوفی برداشته میشود

باسلام
از ماترک متوفی وصول می شود .

مشاوره حقوقی تلفنی قراردادها
اکبر هدایی‌ متنق امین احمدی حامد شاکری نیا مصطفی عباسی
۶۳۳ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۷ بر اساس (۴۹۹) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۴,۵۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

از اموال باقیمانده متوفی باید پرداخت گردد.

با سلام و درود . اگر اموالی داشته باشد از اموالشان باید پرداخت گردد .

مشاوره‌های حقوقی مرتبط

مشاوره حقوقی تلفنی یکی از سریعترین و بهترین نوع مشاوره است.

مشاوره حقوقی تلفنی در بنیاد وکلا با تضمین کیفیت مشاوره ارائه می‌شود.

قبل از رزرو مشاوره حقوقی تلفنی می‌توانید با بررسی وکیل و متخصصین حقوقی بر اساس عملکرد و امتیاز فعالیت تخصصی آنها فرد مناسب جهت دریافت مشاوره حقوقی تلفنی را انتخاب کنید.

مشاوره حقوقی تلفنی در بنیاد وکلا با بهترین قیمت و در کوتاه‌ترین زمان ممکن ارائه می‌شود.