لطفا اتصال اینترنت خود را بررسی کنید.
متخصصین فعال
۴ پاسخ برای این سوال ثبت شده

با سلام
اگر شما در زمان معامله از وجود مستاجر آگاه بودید باید تا پایان مدت قرارداد اجاره صبر کنید در غیر این صورت می توانید بیع خود را به استناد خیار غبن و یا خیار تخلف از شرط ضمنی فسخ کنید. در هر صورت قرارداد اجاره چون یک عقد لازم است به قوت خود باقی خواهد ماند.

سلام
در صورتی که شما مطلع بودید که ملک دارای مستاجر می باشد و مدت قرارداد آن منقضی نشده است، در حال حاضر نمی توانید تا پایان مهلت قرارداد اجاره، ادعایی در این خصوص داشته باشید.
اما در صورتی که از این امر مطلع نبوده اید، دعوای خود را می بایست به طرفیت فروشنده ارائه نمایید

در هر صورت قرارداد اجاره چون یک عقد لازم است به قوت خود باقی خواهد ماند.

شما می بایست تا پایان مدت اجاره صبر کنید چون اجاره عقدی لازم است در نهایت اگر مایل به اینکار نباشید می توانید مطابق خیارات قانونی نسبت به فسخ معامله اقدام نمایید

مشاوره‌های حقوقی مرتبط

مشاوره حقوقی تلفنی یکی از سریعترین و بهترین نوع مشاوره است.

مشاوره حقوقی تلفنی در بنیاد وکلا با تضمین کیفیت مشاوره ارائه می‌شود.

قبل از رزرو مشاوره حقوقی تلفنی می‌توانید با بررسی وکیل و متخصصین حقوقی بر اساس عملکرد و امتیاز فعالیت تخصصی آنها فرد مناسب جهت دریافت مشاوره حقوقی تلفنی را انتخاب کنید.

مشاوره حقوقی تلفنی در بنیاد وکلا با بهترین قیمت و در کوتاه‌ترین زمان ممکن ارائه می‌شود.