لطفا اتصال اینترنت خود را بررسی کنید.
متخصصین فعال
مشاوره حقوقی تلفنی
مشاوره تلفنی حقوقی
تمام محصولات
مشاوره حقوقی تلفنی اعسار از پرداخت مهریه
عبدالصمد محمدی مقدم فرناز مهری رضا اخلاص پور نسترن زمانی پور
۳۴۵ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۸ بر اساس (۵۰۵) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۰,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره
مشاوره حقوقی تلفنی اعسار از پرداخت مهریه
عبدالصمد محمدی مقدم فرناز مهری رضا اخلاص پور نسترن زمانی پور
۳۴۵ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۸ بر اساس (۵۰۵) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۰,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

۶ پاسخ برای این سوال ثبت شده

سلام
دادخواست اعسار در هر زمان قابل ارائه به دادگاه است ولی بهتر است که قبل از اجرا به دادگاه داده شود !

بعداز ابلاغ اجراییه از طریق دادگاه ،ظرف مدت یک ماه فرصت دارید ، دادخواست اعسار و تقسیط از محکوم به مطرح بنمایید.

مشاوره حقوقی تلفنی اعسار از پرداخت مهریه
عبدالصمد محمدی مقدم فرناز مهری رضا اخلاص پور نسترن زمانی پور
۳۴۵ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۸ بر اساس (۵۰۵) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۰,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

ظرف ۳۰ روز از ابلاغ اجراییه دادخواست اعسار تقدیم کنید

باسلام بهتراست ادعای اعسار مطرح نمایید در غیر این صورت ممکن است جلب شوید که مشکلات تبعی بیشتر است.

سلام ؛اگر تقاضای اعسار ندهید ممکن است یک سوم الی یک چهارم از حقوق شما را توقیف کند و علاوه بران حکم جلب شما را اخذ کند که اگرموفق به جلب شما شد شما برای اعسار ابتدا وثیقه باید معرفی کنید تا آزاد شوید.

مشاوره حقوقی تلفنی اعسار از پرداخت مهریه
عبدالصمد محمدی مقدم فرناز مهری رضا اخلاص پور نسترن زمانی پور
۳۴۵ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۸ بر اساس (۵۰۵) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۰,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

به مهر
دادخواست اعسار را هر زمان می توان تقدیم نمود.
نکته اینجاست که اگر تا یک ماه از تاریخ ابلاغ اجرائیه دادخواست تقدیم نشود با درخواست جلب محکوم له موافقت می شود

مشاوره‌های حقوقی مرتبط

مشاوره حقوقی تلفنی یکی از سریعترین و بهترین نوع مشاوره است.

مشاوره حقوقی تلفنی در بنیاد وکلا با تضمین کیفیت مشاوره ارائه می‌شود.

قبل از رزرو مشاوره حقوقی تلفنی می‌توانید با بررسی وکیل و متخصصین حقوقی بر اساس عملکرد و امتیاز فعالیت تخصصی آنها فرد مناسب جهت دریافت مشاوره حقوقی تلفنی را انتخاب کنید.

مشاوره حقوقی تلفنی در بنیاد وکلا با بهترین قیمت و در کوتاه‌ترین زمان ممکن ارائه می‌شود.