لطفا اتصال اینترنت خود را بررسی کنید.
متخصصین فعال
مشاوره حقوقی تلفنی
مشاوره تلفنی حقوقی
تمام محصولات
مشاوره حقوقی تلفنی وصول مطالبات
حامد شاکری نیا بهنام رفیعی ساران عبدالصمد محمدی مقدم سمانه برخورداری
۲۶۴ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۷ بر اساس (۱۲۲) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۰,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

از شخصی طلب دارم؛ مقدار زیادی اموال دارد و وراث او که همسر و تنها فرزند در خارج از کشور زندگی میکنند؛ چه باید کرد؟

پرسیده شده

فردی از شخصی مقدار زیادی پول (دو میلیارد ) طلب کار است و شهود نیز دارد طرف مقابل فوت کرده م مقدار زیادی اموال دارد و وراث او که همسر و تنها فرزند در خارج از کشور زندگی میکنند پیشنهاد شما در این پرونده چیست

مشاوره حقوقی تلفنی وصول مطالبات
حامد شاکری نیا بهنام رفیعی ساران عبدالصمد محمدی مقدم سمانه برخورداری
۲۶۴ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۷ بر اساس (۱۲۲) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۰,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

۵ پاسخ برای این سوال ثبت شده

در صورت دسترسی به گواهی انحصار وراثت باید به طرفیت کلیه وراث دادخواست مطالبه بدهید . چنانچه حصروراثت صادر نشده یا در دسترس نیست ، باید استشهادیه ای که مراتب فوت بدهکار و اسامی ورثه وی در آن قید شده و به امضای حداقل سه نفر رسیده تنظیم کرده و بانضمام دادخواست مذکور تقدیم نمائید .

با استناد به مدارک طلب و شهود دادخواست به طرفیت ورثه مرحوم بدهد .مدارکتان بایستی بررسی شود .

مشاوره حقوقی تلفنی وصول مطالبات
حامد شاکری نیا بهنام رفیعی ساران عبدالصمد محمدی مقدم سمانه برخورداری
۲۶۴ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۷ بر اساس (۱۲۲) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۰,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

سلام می‌توانید علیه وراث ایشان اقدام به طرح دعوا نموده و مطالبه وجه نمایید

سلام
در صورتی که اسناد و مدارک شما دارای اعتبار کافی باشد میتوانید به استناد انحصار ورثه علیه وراث اقدام نمایید و اگر دسترسی به انحصار ورثه ندارید میتوانید با مجهول المکان معرفی کردن مدیون اقدام به طرح دعوا نموده و حکم غیابی اخذ نمایید اما برای اجرای چنین حکمی باید وثیقه یا ضامن معرفی کنید

شما میتوانید دادخؤست مطالبه وجه به طرفیت وراث بدهکار بدهید. و از شهادت شهود و مد ارک پرداختی به عنوان دلایل استفاده کنید. در هر صورت با توجه به بالا بودن مبلغ به نظر می‌رسد بهتر است نحوه پرداخت مبلغ مذکور به بدهکار مشخص شود.

مشاوره‌های حقوقی مرتبط

مشاوره حقوقی تلفنی یکی از سریعترین و بهترین نوع مشاوره است.

مشاوره حقوقی تلفنی در بنیاد وکلا با تضمین کیفیت مشاوره ارائه می‌شود.

قبل از رزرو مشاوره حقوقی تلفنی می‌توانید با بررسی وکیل و متخصصین حقوقی بر اساس عملکرد و امتیاز فعالیت تخصصی آنها فرد مناسب جهت دریافت مشاوره حقوقی تلفنی را انتخاب کنید.

مشاوره حقوقی تلفنی در بنیاد وکلا با بهترین قیمت و در کوتاه‌ترین زمان ممکن ارائه می‌شود.