لطفا اتصال اینترنت خود را بررسی کنید.
گفتگو با متخصصین آنلاین
۱۶ متخصص آنلاین

برگ سبز در حکم سند هست یا خیر؟

پرسیده شده

ایا برگ سبز در حکم سند رسمی هست یا خیر یه عده میگن هست یه عده نیست تکلیف نهایی چی هست

مشاوره حقوقی تلفنی قراردادها
هادی علوی خوشحال سید عبدالرسول میرقادری آرش جیحون بهنام رفیعی ساران
۶۳۲ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۷ بر اساس (۴۹۸) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۴,۵۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

۲۶ پاسخ برای این سوال ثبت شده

باسلام
برگ سبز بله سند رسمی می باشد واخیرا نیز رای وحدت رویه دیوان عدالت نیز صادر شده است

بانک قراردادها بیش از ۱۰۰۰ عنوان قرارداد تخصصی جمع آوری شده طی ۱۵ سال براساس نیازهای اشخاص، شرکت‌ها و نهادها آنلاین تنظیم کنید
گفتگو با متخصصین آنلاین
رضا رستمی
رضا رستمی ۱۰.۰ کارشناس حقوقی
۴.۸ / ۵ (۱,۳۳۷) دیدگاه
زینب زینلی
زینب زینلی ۰.۲ کارآموز وکالت کانون وکلای دادگستری
۴.۹ / ۵ (۲۹) دیدگاه
توحید میدانی
توحید میدانی ۱.۰ کارشناس ارشد حقوق
۴.۹ / ۵ (۳۹۶) دیدگاه

برگ سبز سند عادی ست سند رسمی سندی ست که توسط دفترخانه تنظیم و صادر شود.

مشاوره حقوقی تلفنی قراردادها
هادی علوی خوشحال سید عبدالرسول میرقادری آرش جیحون بهنام رفیعی ساران
۶۳۲ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۷ بر اساس (۴۹۸) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۴,۵۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

با درود همچنان اختلاف نظر وجود دارد.

طبق رای وحدت رویه جدید و تاکید ان برگ سبز سند رسمی است

برگ سبز سند عادی محسوب میشود .

مشاوره حقوقی تلفنی قراردادها
هادی علوی خوشحال سید عبدالرسول میرقادری آرش جیحون بهنام رفیعی ساران
۶۳۲ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۷ بر اساس (۴۹۸) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۴,۵۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

سند عادی است و دلیل مالکیت محسوب میشود.

با احترام برگه سبز سند عادی است

برگه سبز سند عادی است و نشان از مالکیت می باشد

مشاوره حقوقی تلفنی قراردادها
هادی علوی خوشحال سید عبدالرسول میرقادری آرش جیحون بهنام رفیعی ساران
۶۳۲ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۷ بر اساس (۴۹۸) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۴,۵۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

با سلام، بله هستش ولی در رویه هنوز هم طبق روال قبلی عمل می شود

برگ سبز اثبات کننده مالکیت شما می باشد.

در خصوص موضوع اینکه سند عادی هست یا سند رسمی است علیرغم نظریه دیوان عدالت اداری اختلاف نظر است دیوان و پلیس به عنوان سند رسمی تلقی می کنند ولی برخی دیگر تنظیم در دفترخانه را سند رسمی می دانند لیکن برگ سبز از نظر اعتباری هیچ خدشه ای ندارد و قابل استناد است.

مشاوره حقوقی تلفنی قراردادها
هادی علوی خوشحال سید عبدالرسول میرقادری آرش جیحون بهنام رفیعی ساران
۶۳۲ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۷ بر اساس (۴۹۸) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۴,۵۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

برگ سبز سند عادی مالکیت خودرو محسوب می شود.

سند رسمی سندی است که در حدود اختیارات مامور رسمی تنظیم شده باشد وچون برگ سبز در حدود مامور رسمی تنظیم نشده است سند عادی است ولی داشتن برگ سبز دلالت بر مالکیت داره ورای وحدت رویه ای که در دیوان عدالت اداری صادرشده باز در این مورد اختلاف باقی است

سلام
رای اخیر دیوان عدالت اداری، تکلیف را مشخص کرده و فارغ از رسمی یا غیررسمی بودن، برگ گفته شده را کافی دانسته و نیازی به تنظیم سند رسمی در دفاتر اسناد رسمی نیست.

با سلام
برگ سبز فعلا سند رسمی محسوب نشده است.

مشاوره حقوقی تلفنی قراردادها
هادی علوی خوشحال سید عبدالرسول میرقادری آرش جیحون بهنام رفیعی ساران
۶۳۲ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۷ بر اساس (۴۹۸) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۴,۵۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

برگ سبز سند رسمی محسوب می شود.

باسلام محضر شما بزرگوار
عنایت داشته باشید بله برگ سبز سند رمس می باشد .

مشاوره حقوقی تلفنی قراردادها
هادی علوی خوشحال سید عبدالرسول میرقادری آرش جیحون بهنام رفیعی ساران
۶۳۲ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۷ بر اساس (۴۹۸) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۴,۵۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

خیر، برگه سبز سند پلاک خودرو است و سند مالکیت خودرو نیست

بااحترام
باتوجه به رای دیوان بله سند رسمی میباشد

باسلام
وقت شمابخیر،برگ سبز سندرسمی می باشدچراکه توسط مامورین رسمی درحدود صلاحیت آن هاصادرشده است.مطابق رای وحدت رویه ای که دراواخر سال ۹۹توسط دیوان عدالت اداری صادرشدمقررشده است که برگ سبز به تنهایی اثبات کننده مالکیت است ونیازی به مراجعه به دفترخانه نیست لکن درعمل اکثریت مطابق رویه سابق عمل می نمایند.

مشاوره حقوقی تلفنی قراردادها
هادی علوی خوشحال سید عبدالرسول میرقادری آرش جیحون بهنام رفیعی ساران
۶۳۲ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۷ بر اساس (۴۹۸) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۴,۵۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

باسلام
برگ سبز سند عادی است .

با سلام ...بله برگ سبز از این پس در حکم سند رسمی است

سلام بله سند رسمی است

مشاوره حقوقی تلفنی قراردادها
هادی علوی خوشحال سید عبدالرسول میرقادری آرش جیحون بهنام رفیعی ساران
۶۳۲ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۷ بر اساس (۴۹۸) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۴,۵۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

با سلام بهتر است سند رسمی در دفترخانه تنظیم شود .

با سلام اختلاف نظر وجود دارد

مشاوره حقوقی تلفنی قراردادها
هادی علوی خوشحال سید عبدالرسول میرقادری آرش جیحون بهنام رفیعی ساران
۶۳۲ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۷ بر اساس (۴۹۸) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۴,۵۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

سلام برگ سبز بله سند رسمی می باشد

مشاوره‌های حقوقی مرتبط

مشاوره حقوقی تلفنی یکی از سریعترین و بهترین نوع مشاوره است.

مشاوره حقوقی تلفنی در بنیاد وکلا با تضمین کیفیت مشاوره ارائه می‌شود.

قبل از رزرو مشاوره حقوقی تلفنی می‌توانید با بررسی وکیل و متخصصین حقوقی بر اساس عملکرد و امتیاز فعالیت تخصصی آنها فرد مناسب جهت دریافت مشاوره حقوقی تلفنی را انتخاب کنید.

مشاوره حقوقی تلفنی در بنیاد وکلا با بهترین قیمت و در کوتاه‌ترین زمان ممکن ارائه می‌شود.