لطفاً اتصال اینترنت خود را بررسی کنید.

درخواست طلاق چطور انجام شود؟

من میخوام طلاق بگیرم چکار باید بکنم ۱۰ساله بچه دار نمیشم دکتر هم که که این اصلا ممکن نیس بچه دار بشه چکار باید بکنم

پرسیده شده
۹ پاسخ ۱۰۲ #02195528
مشاوره حقوقی خانواده
۴,۳۹۰ مشاوره حقوقی خانواده تا کنون در بنیاد وکلا پاسخ داده شده
وکیل خانواده
۳,۷۶۳ وکیل خانواده آماده ارائه خدمت در بنیاد وکلا
دعاوی خانواده
بیشتر بدانید دعاوی خانواده تمام معلومات مورد نیاز درباره دعاوی خانواده
مشاوره حقوقی تلفنی خانواده
چیا کهزاد سعیده کریم فر فاطمه حسین پور رضا اخلاص پور
۸۱۳ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۹ بر اساس (۲,۶۳۳) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۷۰,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

۹ پاسخ برای این سوال ثبت شده

اگر زوجه هستید از مواردی است که سبب عسر و حرج و ایجاد حق طلاق می باشد.

گفتگو با متخصصین آنلاین
شتاب‌دهی
اکرم فرخ
اکرم فرخ ۹.۲ وکیل پایه یک کانون وکلای دادگستری
۴.۹ / ۵ (۳۵۶) دیدگاه
شتاب‌دهی
آرش جیحون
آرش جیحون ۳.۵ وکیل پایه یک مرکز وکلای قوه‌قضاییه
۴.۷ / ۵ (۱۰۴) دیدگاه
شتاب‌دهی
کیومرث نهاردانی
کیومرث نهاردانی ۹.۱ وکیل پایه یک کانون وکلای دادگستری
۴.۹ / ۵ (۱۰۰) دیدگاه
شتاب‌دهی
محسن یکتن خدایی
محسن یکتن خدایی ۱.۱ وکیل پایه یک کانون وکلای دادگستری
۴.۸ / ۵ (۳۷) دیدگاه
شتاب‌دهی
فاطمه حسین پور
فاطمه حسین پور ۰.۹ وکیل پایه یک کانون وکلای دادگستری
۴.۸ / ۵ (۴۳) دیدگاه
شتاب‌دهی
توحید میدانی
توحید میدانی ۴.۴ کارشناس ارشد حقوق
۴.۸ / ۵ (۹۴۰) دیدگاه
فائزه احمدی
فائزه احمدی ۳.۰ کارشناس حقوقی
۴.۹ / ۵ (۲۲۷) دیدگاه
سعیده کریم فر
سعیده کریم فر ۴.۷ کارشناس حقوقی
۴.۷ / ۵ (۶۱۷) دیدگاه
محمد محمودی
محمد محمودی ۰.۱ کاراموز وکالت مرکز وکلای قوه‌قضاییه
۵ / ۵ (۱) دیدگاه

با سلام اگر زوجه هستید می توانید استناد کرده و طلاق بگیرید از وکیلی می‌توانید کمک بگیرید 

اگر زوج هستید میتوانید دادخواست طلاق خود را هر زمان که بخواهید تقدیم نمائید مشروطا" به پرداخت تمام حقوق مالی زوجه و اگر زوجه هستید باید بتوانید عسر و حرج خود را اثبات نموده و دادخواست طلاق خود را تقدیم نمائید.

با درود چنان‌چه زوج هستید، زوج می‌تواند هر زمان که بخواهد زوجه خویش را طلاق دهد لیکن حقوق مالی زوجه می‌بایست پرداخت گردد یا تعیین تکلیف شود چنان‌چه زوجه هستید و مشکل شماست، راهی ندارید زیرا زوجه می‌بایست بتواند عسر و حرج خویش را اثبات نماید تا در دعوای طلاق موفق شود صرف ادعا مثبت مدعا نخواهد بود

با سلام،اگر زوج هستید با پرداخت حقوق مالی زوجه یا به نوعی ترتیب پرداخت آن را مشخص کردن و اگر زوجه خستید با اثبات این امر که از شروط ضمن عقددر واقع عسر و حرج محسوب می شود می توانید دادخواست دهید و درخواست طلاق کنید.

درود
اگر زوج هستید حق طلاق با شماست و دراین مورد نیازمند دلیل نیستید
اگر زوجه هستید این مورد از مواردی است که مطابق شرط ضمن عقد ، حق طلاق ایجاد مینماید .

احراز عدم امکان فرزند آوری موجد حق طلاق برای طرف مقابل است .