لطفا اتصال اینترنت خود را بررسی کنید.

وکیل در ایلام

با جستجوی وکیل در بنیاد وکلا نزدیک‌ترین و بهترین وکیل مورد نظر خود را پیدا کنید.
بنیاد وکلا بر اساس تخصص، سابقه کاری و شهر و استان بهترین وکلا را به شما پیشنهاد می‌دهد.

فهرست متخصصین

۱۷ نتیجه

نوع متخصص
جستجو
استان
حوزه کاری
خدمات قابل ارائه
جنسیت
رضا فاضلی پور
رضا فاضلی پور
وکیل پایه یک قوه قضاییه
ایلام
عضو مرکز وکلا و کارشناسان رسمی قوه قضاییه استان ایلام
شماره پروانه وکالت: ۳۴۵۱۸
۰ بر اساس عملکرد
خدمات قابل ارائه:
مشاوره تلفنی
تنظیم قرارداد
تنظیم اوراق قضایی
تاریخ عضویت ۱ سال پیش آخرین فعالیت ۴ هفته پیش
مشاهده پروفایل
حبیب الله تورنگ
حبیب الله تورنگ
وکیل پایه یک دادگستری
ایلام
عضو کانون وکلای دادگستری استان ایلام
شماره پروانه وکالت: ۰۰۸۴
۰ بر اساس عملکرد
تاریخ عضویت ۲ سال پیش آخرین فعالیت ۱۸ ماه پیش
مشاهده پروفایل
مسعود مرادیان
مسعود مرادیان
وکیل پایه یک قوه قضاییه
دهلران
عضو مرکز وکلا و کارشناسان رسمی قوه قضاییه استان ایلام
شماره پروانه وکالت: ۶۲۵۷
۰ بر اساس عملکرد
تاریخ عضویت ۳ ماه پیش آخرین فعالیت ۳ ماه پیش
مشاهده پروفایل
حسین شکریان
حسین شکریان
وکیل پایه یک قوه قضاییه
ایلام
عضو مرکز وکلا و کارشناسان رسمی قوه قضاییه استان ایلام
شماره پروانه وکالت: ۳۴۸۰۶
۰ بر اساس عملکرد
خدمات قابل ارائه:
مشاوره تلفنی
تنظیم قرارداد
تنظیم اوراق قضایی
تاریخ عضویت ۸ ماه پیش آخرین فعالیت ۸ ماه پیش
مشاهده پروفایل
سامان تقی پور بیرگانی
سامان تقی پور بیرگانی
کاراموز وکالت مرکز وکلای قوه قضاییه
دهلران
شماره پروانه وکالت: ۵۲۳۳۰
۰ بر اساس عملکرد
خدمات قابل ارائه:
تنظیم اوراق قضایی
تاریخ عضویت ۴ هفته پیش آخرین فعالیت ۵ روز پیش
مشاهده پروفایل
حامد اکبرزاده
حامد اکبرزاده
کارآموز وکالت کانون وکلای دادگستری
شیران و چرداول
۰ بر اساس عملکرد
خدمات قابل ارائه:
مشاوره تلفنی
تنظیم قرارداد
تنظیم اوراق قضایی
تاریخ عضویت ۸ ماه پیش آخرین فعالیت ۸ ماه پیش
مشاهده پروفایل
علی سهراب زاده
علی سهراب زاده
کاراموز وکالت مرکز وکلای قوه قضاییه
ایلام
شماره پروانه وکالت: ۴۸۲۷۰
۰ بر اساس عملکرد
خدمات قابل ارائه:
مشاوره تلفنی
تنظیم قرارداد
تنظیم اوراق قضایی
تاریخ عضویت ۱۲ ماه پیش آخرین فعالیت ۱۲ ماه پیش
مشاهده پروفایل
محمد برزگر
محمد برزگر
کاراموز وکالت مرکز وکلای قوه قضاییه
آبدانان
شماره پروانه وکالت: ۵۵۱۱۴
۰ بر اساس عملکرد
تاریخ عضویت ۴ ماه پیش آخرین فعالیت ۳ ماه پیش
مشاهده پروفایل
روح الله عباسی
روح الله عباسی
وکیل پایه یک قوه قضاییه
ایلام
عضو مرکز وکلا و کارشناسان رسمی قوه قضاییه استان ایلام
شماره پروانه وکالت: ۲۱۴۵۱
۰ بر اساس عملکرد
تاریخ عضویت ۱۰ ماه پیش آخرین فعالیت ۱۰ ماه پیش
مشاهده پروفایل
فیض اله خانی
فیض اله خانی
کارشناس رسمی دادگستری
ایوان
۰ بر اساس عملکرد
تاریخ عضویت ۵ ماه پیش آخرین فعالیت ۵ ماه پیش
مشاهده پروفایل
محسن الماسی
محسن الماسی
وکیل پایه یک دادگستری
ایلام
عضو کانون وکلای دادگستری استان ایلام
شماره پروانه وکالت: ۱۴۷
۰ بر اساس عملکرد
تاریخ عضویت ۳ ماه پیش آخرین فعالیت ۳ ماه پیش
مشاهده پروفایل
محمدرضا صارمی
محمدرضا صارمی
وکیل پایه یک دادگستری
ایلام
عضو کانون وکلای دادگستری استان ایلام
شماره پروانه وکالت: ۲۲
۰ بر اساس عملکرد
تاریخ عضویت ۸ ماه پیش آخرین فعالیت ۸ ماه پیش
مشاهده پروفایل
سعید احمدی
سعید احمدی
وکیل پایه یک قوه قضاییه
ایلام
عضو مرکز وکلا و کارشناسان رسمی قوه قضاییه استان ایلام
شماره پروانه وکالت: ۱۶۸۷۵
۰ بر اساس عملکرد
تاریخ عضویت ۱ سال پیش آخرین فعالیت ۱۳ ماه پیش
مشاهده پروفایل
جاسم ولدبیگی
جاسم ولدبیگی
کارآموز وکالت کانون وکلای دادگستری
ایلام
شماره پروانه وکالت: ۱۳۲۱
۰ بر اساس عملکرد
تاریخ عضویت ۱ سال پیش آخرین فعالیت ۱۰ ماه پیش
مشاهده پروفایل
موحد شریفیان
موحد شریفیان
وکیل پایه یک دادگستری
دره شهر
عضو کانون وکلای دادگستری استان ایلام
شماره پروانه وکالت: ۲۰۸
۰ بر اساس عملکرد
تاریخ عضویت ۹ ماه پیش آخرین فعالیت ۵ ماه پیش
مشاهده پروفایل