لطفا اتصال اینترنت خود را بررسی کنید.

وکیل در قزوین

با جستجوی وکیل در بنیاد وکلا نزدیک‌ترین و بهترین وکیل مورد نظر خود را پیدا کنید.
بنیاد وکلا بر اساس تخصص، سابقه کاری و شهر و استان بهترین وکلا را به شما پیشنهاد می‌دهد.

فهرست متخصصین

۲۹ نتیجه

نوع متخصص
جستجو
استان
حوزه کاری
خدمات قابل ارائه
جنسیت
سمیه احمدی
سمیه احمدی
وکیل پایه یک قوه قضاییه
قزوین
عضو مرکز وکلا و کارشناسان رسمی قوه قضاییه استان قزوین
شماره پروانه وکالت: ۳۵۴۵۸
۰ بر اساس عملکرد
خدمات قابل ارائه:
مشاوره تلفنی
تنظیم اوراق قضایی
تاریخ عضویت ۱ سال پیش آخرین فعالیت ۴ ماه پیش
مشاهده پروفایل
یعقوب پاروند
یعقوب پاروند
کارشناس رسمی دادگستری
قزوین
۰ بر اساس عملکرد
خدمات قابل ارائه:
مشاوره تلفنی
تاریخ عضویت ۱ سال پیش آخرین فعالیت ۱۱ ماه پیش
مشاهده پروفایل
لیلا لشگری
لیلا لشگری
کاراموز وکالت مرکز وکلای قوه قضاییه
قزوین
شماره پروانه وکالت: ۵۳۵۶۶
۰ بر اساس عملکرد
خدمات قابل ارائه:
مشاوره تلفنی
تنظیم قرارداد
تنظیم اوراق قضایی
تاریخ عضویت ۶ ماه پیش آخرین فعالیت ۵ ماه پیش
مشاهده پروفایل
محمد وشنی
محمد وشنی
وکیل پایه یک قوه قضاییه
قزوین
عضو مرکز وکلا و کارشناسان رسمی قوه قضاییه استان قزوین
شماره پروانه وکالت: ۹۶۶۴
۰ بر اساس عملکرد
خدمات قابل ارائه:
مشاوره تلفنی
تاریخ عضویت ۲ سال پیش آخرین فعالیت ۲۱ ماه پیش
مشاهده پروفایل
آیدا صفری قزوینی
آیدا صفری قزوینی
وکیل پایه یک قوه قضاییه
قزوین
عضو مرکز وکلا و کارشناسان رسمی قوه قضاییه استان قزوین
شماره پروانه وکالت: ۴۹۰۵۴
۰ بر اساس عملکرد
تاریخ عضویت ۴ ماه پیش آخرین فعالیت ۴ ماه پیش
مشاهده پروفایل
حسین میرزایی
حسین میرزایی
وکیل پایه یک قوه قضاییه
قزوین
عضو مرکز وکلا و کارشناسان رسمی قوه قضاییه استان قزوین
شماره پروانه وکالت: ۲۵۹۷۷
۰ بر اساس عملکرد
تاریخ عضویت ۲ سال پیش آخرین فعالیت ۱۰ ماه پیش
مشاهده پروفایل
مریم شایان راد
مریم شایان راد
وکیل پایه یک قوه قضاییه
قزوین
عضو مرکز وکلا و کارشناسان رسمی قوه قضاییه استان قزوین
شماره پروانه وکالت: ۳۴۱۹۲
۰ بر اساس عملکرد
تاریخ عضویت ۶ ماه پیش آخرین فعالیت ۵ ماه پیش
مشاهده پروفایل
حسنعلی حسین لو
حسنعلی حسین لو
وکیل پایه یک قوه قضاییه
قزوین
عضو مرکز وکلا و کارشناسان رسمی قوه قضاییه استان قزوین
شماره پروانه وکالت: ۱۸۲۶۱
۰ بر اساس عملکرد
تاریخ عضویت ۱ سال پیش آخرین فعالیت ۱۲ ماه پیش
مشاهده پروفایل
مجتبی بهرامی
مجتبی بهرامی
وکیل پایه یک دادگستری
قزوین
عضو کانون وکلای دادگستری استان قزوین
شماره پروانه وکالت: ۱۶۵۲
۰ بر اساس عملکرد
تاریخ عضویت ۷ ماه پیش آخرین فعالیت ۴ ماه پیش
مشاهده پروفایل
کاظم شهسواری
کاظم شهسواری
کاراموز وکالت مرکز وکلای قوه قضاییه
قزوین
شماره پروانه وکالت: ۵۱۳۳۸
۰ بر اساس عملکرد
خدمات قابل ارائه:
مشاوره تلفنی
تنظیم اوراق قضایی
تاریخ عضویت ۴ ماه پیش آخرین فعالیت ۳ ماه پیش
مشاهده پروفایل
زهرا سبزی
زهرا سبزی
وکیل پایه یک دادگستری
قزوین
عضو کانون وکلای دادگستری استان قزوین
شماره پروانه وکالت: ۱۰۹۹
۰ بر اساس عملکرد
تاریخ عضویت ۳ ماه پیش آخرین فعالیت ۱ هفته پیش
مشاهده پروفایل
امیرحسین عباسی
امیرحسین عباسی
وکیل پایه یک دادگستری
قزوین
عضو کانون وکلای دادگستری استان قزوین
شماره پروانه وکالت: ۱۱۳۳
۰ بر اساس عملکرد
تاریخ عضویت ۱ سال پیش آخرین فعالیت ۶ ماه پیش
مشاهده پروفایل
محمد یگانه راد
محمد یگانه راد
کاراموز وکالت مرکز وکلای قوه قضاییه
البرز
شماره پروانه وکالت: ۵۳۵۴۵
۰ بر اساس عملکرد
تاریخ عضویت ۲ ماه پیش آخرین فعالیت ۱ ماه پیش
مشاهده پروفایل
غلامرضا پوراحمدكسيمي
غلامرضا پوراحمدكسيمي
وکیل پایه یک قوه قضاییه
قزوین
عضو مرکز وکلا و کارشناسان رسمی قوه قضاییه استان قزوین
شماره پروانه وکالت: ۹۵۳۶
۰ بر اساس عملکرد
تاریخ عضویت ۱ سال پیش آخرین فعالیت ۶ ماه پیش
مشاهده پروفایل
فرشته حمزه ء
فرشته حمزه ء
کاراموز وکالت مرکز وکلای قوه قضاییه
قزوین
شماره پروانه وکالت: ۵۱۳۳۰
۰ بر اساس عملکرد
تاریخ عضویت ۳ روز پیش آخرین فعالیت ۲ روز پیش
مشاهده پروفایل