لطفا اتصال اینترنت خود را بررسی کنید.

وکیل در خراسان جنوبی

با جستجوی وکیل در بنیاد وکلا نزدیک‌ترین و بهترین وکیل مورد نظر خود را پیدا کنید.
بنیاد وکلا بر اساس تخصص، سابقه کاری و شهر و استان بهترین وکلا را به شما پیشنهاد می‌دهد.

فهرست متخصصین

۱۲ نتیجه

نوع متخصص
جستجو
استان
حوزه کاری
خدمات قابل ارائه
جنسیت
محمد حسین قبولی
محمد حسین قبولی
وکیل پایه یک دادگستری
بیرجند
عضو کانون وکلای دادگستری استان خراسان رضوی
شماره پروانه وکالت: ۲۵۶۴
۰ بر اساس عملکرد
خدمات قابل ارائه:
مشاوره تلفنی
تنظیم اوراق قضایی
تاریخ عضویت ۲ سال پیش آخرین فعالیت ۳ ماه پیش
مشاهده پروفایل
محبوبه یکه کار
محبوبه یکه کار
وکیل پایه یک قوه قضاییه
بیرجند
عضو مرکز وکلا و کارشناسان رسمی قوه قضاییه استان خراسان جنوبی
شماره پروانه وکالت: ۲۱۸۹۴
۰ بر اساس عملکرد
خدمات قابل ارائه:
مشاوره تلفنی
تنظیم قرارداد
تاریخ عضویت ۴ ماه پیش آخرین فعالیت ۲ ماه پیش
مشاهده پروفایل
مریم استانستی
مریم استانستی
وکیل پایه یک دادگستری
بیرجند
عضو کانون وکلای دادگستری استان خراسان رضوی
شماره پروانه وکالت: ۲۳۹۲
۰ بر اساس عملکرد
خدمات قابل ارائه:
مشاوره تلفنی
تنظیم قرارداد
تنظیم اوراق قضایی
تاریخ عضویت ۱۰ ماه پیش آخرین فعالیت ۱۰ ماه پیش
مشاهده پروفایل
سیدحسین ملائی
سیدحسین ملائی
کاراموز وکالت مرکز وکلای قوه قضاییه
بیرجند
شماره پروانه وکالت: ۵۰۵۳۰
۰ بر اساس عملکرد
خدمات قابل ارائه:
تنظیم اوراق قضایی
تاریخ عضویت ۳ ماه پیش آخرین فعالیت ۲ ماه پیش
مشاهده پروفایل
محمدرضا یوسفی
محمدرضا یوسفی
وکیل پایه یک قوه قضاییه
بیرجند
عضو مرکز وکلا و کارشناسان رسمی قوه قضاییه استان خراسان جنوبی
شماره پروانه وکالت: ۲۴۵۴۲
۰ بر اساس عملکرد
تاریخ عضویت ۱ سال پیش آخرین فعالیت ۱۱ ماه پیش
مشاهده پروفایل
سیدمحمد رضوی
سیدمحمد رضوی
وکیل پایه یک دادگستری
بیرجند
عضو کانون وکلای دادگستری استان خراسان رضوی
شماره پروانه وکالت: ۲۱۳۲
۰ بر اساس عملکرد
تاریخ عضویت ۷ ماه پیش آخرین فعالیت ۷ ماه پیش
مشاهده پروفایل
الهه حسین زاده
الهه حسین زاده
کاراموز وکالت مرکز وکلای قوه قضاییه
طبس
شماره پروانه وکالت: ۵۰۹۵۳
۰ بر اساس عملکرد
خدمات قابل ارائه:
مشاوره تلفنی
تنظیم قرارداد
تنظیم اوراق قضایی
تاریخ عضویت ۶ ماه پیش آخرین فعالیت ۵ ماه پیش
مشاهده پروفایل
علی دهنوی
علی دهنوی
وکیل پایه دو قوه قضاییه
بیرجند
عضو مرکز وکلا و کارشناسان رسمی قوه قضاییه استان خراسان جنوبی
شماره پروانه وکالت: ۴۶۱۷۷
۰ بر اساس عملکرد
تاریخ عضویت ۸ ماه پیش آخرین فعالیت ۴ ماه پیش
مشاهده پروفایل
فهیمه بورنگ
فهیمه بورنگ
وکیل پایه یک قوه قضاییه
طبس
عضو مرکز وکلا و کارشناسان رسمی قوه قضاییه استان خراسان جنوبی
شماره پروانه وکالت: ۲۴۲۸۶
۰ بر اساس عملکرد
تاریخ عضویت ۵ ماه پیش آخرین فعالیت ۵ ماه پیش
مشاهده پروفایل
علی یوسفی
علی یوسفی
وکیل پایه یک قوه قضاییه
بیرجند
عضو مرکز وکلا و کارشناسان رسمی قوه قضاییه استان خراسان جنوبی
شماره پروانه وکالت: ۵۹۰۸
۰ بر اساس عملکرد
تاریخ عضویت ۱ سال پیش آخرین فعالیت ۱۵ ماه پیش
مشاهده پروفایل
فاطمه علیدوست
فاطمه علیدوست
وکیل پایه یک قوه قضاییه
قاین
۰ بر اساس عملکرد
تاریخ عضویت ۸ ماه پیش آخرین فعالیت ۴ ماه پیش
مشاهده پروفایل
زهرا داستانی
زهرا داستانی
وکیل پایه یک دادگستری
فردوس
عضو کانون وکلای دادگستری استان خراسان جنوبی
شماره پروانه وکالت: ۱۵۵۹
۰ بر اساس عملکرد
تاریخ عضویت ۸ ماه پیش آخرین فعالیت ۸ ماه پیش
مشاهده پروفایل