لطفا اتصال اینترنت خود را بررسی کنید.

وکیل در رشت

با جستجوی وکیل در بنیاد وکلا نزدیک‌ترین و بهترین وکیل مورد نظر خود را پیدا کنید.
بنیاد وکلا بر اساس تخصص، سابقه کاری و شهر و استان بهترین وکلا را به شما پیشنهاد می‌دهد.

فهرست متخصصین

۲۵ نتیجه

نوع متخصص
جستجو
استان
حوزه کاری
خدمات قابل ارائه
جنسیت
فائزه محمدی
فائزه محمدی
وکیل پایه یک دادگستری
رشت
عضو کانون وکلای دادگستری استان گیلان
شماره پروانه وکالت: ۰۴۹۹
۰.۱ بر اساس عملکرد
۴.۷ بر اساس (۲۸) دیدگاه مشتریان
خدمات قابل ارائه:
مشاوره تلفنی
تنظیم اوراق قضایی
تاریخ عضویت ۵ سال پیش آخرین فعالیت ۱ هفته پیش
مشاهده پروفایل
مستانه طوفانی
مستانه طوفانی
وکیل پایه یک دادگستری
رشت
عضو کانون وکلای دادگستری استان گیلان
شماره پروانه وکالت: ۶۲۳
۰ بر اساس عملکرد
۴.۸ بر اساس (۸) دیدگاه مشتریان
خدمات قابل ارائه:
مشاوره تلفنی
تنظیم قرارداد
تنظیم اوراق قضایی
تاریخ عضویت ۸ ماه پیش آخرین فعالیت ۱۴ ساعت پیش
مشاهده پروفایل
محمد مهدی ترحمی
محمد مهدی ترحمی
کارآموز وکالت کانون وکلای دادگستری
رشت
شماره پروانه وکالت: ۰۹۹۰
۰ بر اساس عملکرد
خدمات قابل ارائه:
مشاوره تلفنی
تنظیم قرارداد
تنظیم اوراق قضایی
تاریخ عضویت ۲ سال پیش آخرین فعالیت ۴ روز پیش
مشاهده پروفایل
سارا اخوان صابری
سارا اخوان صابری
وکیل پایه دو قوه قضاییه
رشت
عضو مرکز وکلا و کارشناسان رسمی قوه قضاییه استان گیلان
شماره پروانه وکالت: ۳۴۰۹۹
۰ بر اساس عملکرد
تاریخ عضویت ۲ سال پیش آخرین فعالیت ۱۶ ماه پیش
مشاهده پروفایل
عباس نظامی وطن دوست
عباس نظامی وطن دوست
کارآموز وکالت کانون وکلای دادگستری
رشت
شماره پروانه وکالت: ۵۰۹۶۴
۰ بر اساس عملکرد
خدمات قابل ارائه:
مشاوره تلفنی
تنظیم قرارداد
تنظیم اوراق قضایی
تاریخ عضویت ۱ سال پیش آخرین فعالیت ۱۱ ماه پیش
مشاهده پروفایل
محمد رفیع تبار
محمد رفیع تبار
وکیل پایه یک قوه قضاییه
رشت
عضو مرکز وکلا و کارشناسان رسمی قوه قضاییه استان گیلان
شماره پروانه وکالت: ۲۶۹۲۱
۰ بر اساس عملکرد
خدمات قابل ارائه:
مشاوره تلفنی
تنظیم قرارداد
تاریخ عضویت ۲ سال پیش آخرین فعالیت ۱۱ ماه پیش
مشاهده پروفایل
پدرام کشاورز
پدرام کشاورز
کارآموز وکالت کانون وکلای دادگستری
رشت
شماره پروانه وکالت: ۱۱۲۷
۰ بر اساس عملکرد
خدمات قابل ارائه:
تنظیم اوراق قضایی
تاریخ عضویت ۹ ماه پیش آخرین فعالیت ۲ هفته پیش
مشاهده پروفایل
محمد مهدی زمانی
محمد مهدی زمانی
وکیل پایه یک دادگستری
رشت
عضو کانون وکلای دادگستری استان گیلان
شماره پروانه وکالت: ۹۲۵
۰ بر اساس عملکرد
خدمات قابل ارائه:
مشاوره تلفنی
تاریخ عضویت ۱۱ ماه پیش آخرین فعالیت ۱۱ ماه پیش
مشاهده پروفایل
فاطمه اسدی نیا
فاطمه اسدی نیا
وکیل پایه یک دادگستری
رشت
عضو کانون وکلای دادگستری استان گیلان
شماره پروانه وکالت: ۱۰۳۲
۰ بر اساس عملکرد
خدمات قابل ارائه:
مشاوره تلفنی
تنظیم قرارداد
تنظیم اوراق قضایی
تاریخ عضویت ۱۲ ماه پیش آخرین فعالیت ۴ ماه پیش
مشاهده پروفایل
محمد رستمی سینه سر
محمد رستمی سینه سر
کارآموز وکالت کانون وکلای دادگستری
رشت
شماره پروانه وکالت: ۱۰۱۱
۰ بر اساس عملکرد
تاریخ عضویت ۲ سال پیش آخرین فعالیت ۱۳ ماه پیش
مشاهده پروفایل
بابک نیک پی
بابک نیک پی
کاراموز وکالت مرکز وکلای قوه قضاییه
رشت
شماره پروانه وکالت: ۵۳۸۲۴
۰ بر اساس عملکرد
خدمات قابل ارائه:
تنظیم قرارداد
تنظیم اوراق قضایی
تاریخ عضویت ۶ ماه پیش آخرین فعالیت ۳ هفته پیش
مشاهده پروفایل
ترانه قادری
ترانه قادری
وکیل پایه یک دادگستری
رشت
عضو کانون وکلای دادگستری استان گیلان
شماره پروانه وکالت: ۷۷۰
۰ بر اساس عملکرد
تاریخ عضویت ۲ سال پیش آخرین فعالیت ۱۲ ماه پیش
مشاهده پروفایل
طیبه اسدی امین آبادی
طیبه اسدی امین آبادی
کارآموز وکالت کانون وکلای دادگستری
رشت
شماره پروانه وکالت: ۱۰۴۲
۰ بر اساس عملکرد
خدمات قابل ارائه:
مشاوره تلفنی
تنظیم قرارداد
تنظیم اوراق قضایی
تاریخ عضویت ۹ ماه پیش آخرین فعالیت ۹ ماه پیش
مشاهده پروفایل
یاسر زمانی رشت آبادی
یاسر زمانی رشت آبادی
وکیل پایه یک قوه قضاییه
رشت
عضو مرکز وکلا و کارشناسان رسمی قوه قضاییه استان گیلان
شماره پروانه وکالت: ۴۵۸۶۱
۰ بر اساس عملکرد
تاریخ عضویت ۸ ماه پیش آخرین فعالیت ۸ ماه پیش
مشاهده پروفایل
شهرزاد شربیانی
شهرزاد شربیانی
کاراموز وکالت مرکز وکلای قوه قضاییه
رشت
شماره پروانه وکالت: ۵۱۶۵۳
۰ بر اساس عملکرد
خدمات قابل ارائه:
مشاوره تلفنی
تنظیم قرارداد
تنظیم اوراق قضایی
تاریخ عضویت ۴ ماه پیش آخرین فعالیت ۴ ماه پیش
مشاهده پروفایل