لطفا اتصال اینترنت خود را بررسی کنید.
متخصصین فعال
هدایت اله عشقی

هدایت اله عشقی کارشناس حقوقی

آخرین فعالیت ۴ روز پیش
۰ بر اساس عملکرد
ایران، خراسان رضوی
مشاوره حقوقی
فارغ التحصیل رشته فقه و حقوق
متخصص در امور ثبتی، خانواده، تنظیم قرارداد، تنظیم دادخواست و تنظیم شکوائیه

تخصص‌های من

  • خانواده
  • ملکی
  • قراردادها
  • وصول مطالبات
  • شرکت ها
  • اسناد رسمی
  • داوری

گزارش عملکرد

۰ مشاوره تلفنی
۰ مشاوره برخط
۰ ارزیابی حقوقی
۰ تنظیم اوراق قضایی
۰ تنظیم قرارداد
۰ مشاوره حضوری
۰ محاسبه حقوقی

سوابق تحصیلی

اطلاعاتی وجود ندارد!

سوابق کاری

اطلاعاتی وجود ندارد!