لطفا اتصال اینترنت خود را بررسی کنید.
متخصصین فعال
حسین علی مقنی

حسین علی مقنی کارشناس حقوقی

آخرین فعالیت ۱ ساعت پیش
۰ بر اساس عملکرد
ایران، اصفهان
تضمین کیفیت خدمات تنها زمانی امکان‌پذیر خواهد بود که خدمات از طریق بنیاد وکلا دریافت شده باشد


عدلیه
حسین علی مقنی
متولداستان اصفهان
کارشناس مسائل حقوقی و
مشاوره حقوقی درامورثبتی،خانواده،ارث،وصول مطالبات،قراردادهاوکلیه امورکیفری
کارشناس بیمه های اموال و اشخاص درکلیه رشته های بیمه ای اعم از مسئولیت مدنی وحرفه ای کلیه مشاغل ،مهندسی ،عمروحوادث،آتش سوزی و....

تخصص‌های من

  • ملکی
  • کیفری (جرائم)
  • داوری
  • روابط کار و کارگری
  • خانواده
  • وصول مطالبات

گزارش عملکرد

۲ مشاوره تلفنی
۰ مشاوره برخط
۵۱ ارزیابی حقوقی
۰ تنظیم اوراق قضایی
۰ تنظیم قرارداد
۰ مشاوره حضوری
۰ محاسبه حقوقی

سوابق تحصیلی

اطلاعاتی وجود ندارد!

سوابق کاری

  • مشاور حقوقی دفتر حقوقی یاوران عدالت
    ۱۳۹۷ تا ۱۳۹۸