لطفا اتصال اینترنت خود را بررسی کنید.
متخصصین فعال
حسن صفری

حسن صفری وکیل پایه یک دادگستری

آخرین فعالیت
اطلاعات هویتی این متخصص تایید نشده است.
۰ بر اساس عملکرد
ایران، مرکزی
وکیل پایه یک دادگستری
وکیل پایه یک دادگستری
با۱۰سال سابقه وکالت
کارشناس ارشد حقوق جزا وجرم شناسی
سابقه وکالت بانکی

گزارش عملکرد

۰ مشاوره تلفنی
۰ مشاوره برخط
۰ ارزیابی حقوقی
۰ تنظیم اوراق قضایی
۰ تنظیم قرارداد
۰ مشاوره حضوری
۰ محاسبه حقوقی
۰ قبول وکالت

سوابق تحصیلی

اطلاعاتی وجود ندارد!

سوابق کاری

اطلاعاتی وجود ندارد!