لطفاً اتصال اینترنت خود را بررسی کنید.

متخصصین فعال
مینا اعوانی

مینا اعوانی کارشناس حقوقی

آخرین فعالیت ۱۱ ماه پیش
۰ بر اساس عملکرد
ایران، تهران
کارشناس ارشد حقوق
کارشناس حقوق و کارشناس ارشد حقوق بین الملل
فارغ التحصیل دوره عالی مدیریت کسب و کار DBA
کارشناس ارشد مدیریت گرایش خدامات MBA

تخصص‌های من

 • شرکت ها
 • خانواده
 • ملکی
 • انحصار وراثت
 • بیمه
 • ثبت اسناد
 • اداره کار
 • قراردادها
 • وصول مطالبات
 • بین‌ الملل
 • جرایم اینترنتی

گزارش عملکرد

۰ مشاوره تلفنی
۰ مشاوره آنلاین
۰ ارزیابی حقوقی
۰ تنظیم اوراق قضایی
۰ تنظیم قرارداد
۰ مشاوره حضوری
۰ محاسبه حقوقی

مشاوره‌های حقوقی که انجام داده‌ام

سوابق تحصیلی

 • کارشناسی ارشد حقوق بین الملل قم

سوابق کاری

 • مشاور ره آورد کیمیا پژوه
  ۱۳۷۵ تا کنون