لطفا اتصال اینترنت خود را بررسی کنید.
متخصصین فعال
مینا اعوانی

مینا اعوانی کارشناس حقوقی

آخرین فعالیت ۱ روز پیش
۰ بر اساس عملکرد
ایران، تهران
کارشناس ارشد حقوق
کارشناس حقوق و کارشناس ارشد حقوق بین الملل
فارغ التحصیل دوره عالی مدیریت کسب و کار DBA
کارشناس ارشد مدیریت گرایش خدامات MBA

تخصص‌های من

 • شرکت ها
 • خانواده
 • ملکی
 • انحصار وراثت و ارث
 • بیمه
 • اسناد رسمی
 • روابط کار و کارگری
 • قراردادها
 • وصول مطالبات

گزارش عملکرد

۰ مشاوره تلفنی
۰ مشاوره برخط
۰ ارزیابی حقوقی
۰ تنظیم اوراق قضایی
۰ تنظیم قرارداد
۰ مشاوره حضوری
۰ محاسبه حقوقی

سوابق تحصیلی

 • کارشناسی ارشد حقوق بین الملل قم

سوابق کاری

 • مشاور ره آورد کیمیا پژوه
  ۱۳۷۵ تا کنون