لطفا اتصال اینترنت خود را بررسی کنید.
متخصصین فعال
مهدی اصغری

مهدی اصغری کارشناس حقوقی

آخرین فعالیت
اطلاعات هویتی این متخصص تایید نشده است.
۰ بر اساس عملکرد
ایران، تهران
عدل
امور حقوقی و دعاوی خانواده ودعاوی حوزه کارگری و کار فرمایی و شرکتهای تعاونی

تخصص‌های من

  • خانواده
  • وصول مطالبات
  • دیوان عدالت اداری
  • روابط کار و کارگری

گزارش عملکرد

۰ مشاوره تلفنی
۰ مشاوره برخط
۰ ارزیابی حقوقی
۰ تنظیم اوراق قضایی
۰ تنظیم قرارداد
۰ مشاوره حضوری
۰ محاسبه حقوقی

سوابق تحصیلی

اطلاعاتی وجود ندارد!

سوابق کاری

اطلاعاتی وجود ندارد!