لطفا اتصال اینترنت خود را بررسی کنید.
متخصصین فعال
سیدمصطفی انباحون

سیدمصطفی انباحون کارشناس حقوقی

آخرین فعالیت بیش از یک ماه پیش
اطلاعات هویتی این متخصص تایید نشده است.
۰ بر اساس عملکرد
ایران، تهران

تخصص‌های من

  • جرایم (کیفری)
  • وصول مطالبات
  • ملکی
  • انحصار وراثت و ارث
  • خانواده
  • روابط کار و کارگری

گزارش عملکرد

۰ مشاوره تلفنی
۰ ارزیابی حقوقی
۰ تنظیم اوراق قضایی
۰ تنظیم قرارداد
۰ مشاوره حضوری
۰ محاسبه حقوقی

سوابق تحصیلی

اطلاعاتی وجود ندارد!

سوابق کاری

اطلاعاتی وجود ندارد!

اطلاعات تماس

شماره تلفن همراه ۰۹۰۵ xxxxxxxx