لطفا اتصال اینترنت خود را بررسی کنید.
متخصصین فعال
فرزانه شکوهنده

فرزانه شکوهنده کارآموز قوه قضاییه

آخرین فعالیت
۰ بر اساس عملکرد
ایران، اصفهان

تخصص‌های من

  • اسناد رسمی
  • خانواده
  • انحصار وراثت و ارث
  • کیفری (جرائم)
  • وصول مطالبات
  • ثبت احوال
  • ملکی
  • قراردادها

گزارش عملکرد

۰ مشاوره تلفنی
۰ مشاوره برخط
۱ ارزیابی حقوقی
۰ تنظیم اوراق قضایی
۰ تنظیم قرارداد
۰ مشاوره حضوری
۰ محاسبه حقوقی
۰ قبول وکالت

سوابق تحصیلی

اطلاعاتی وجود ندارد!

سوابق کاری

اطلاعاتی وجود ندارد!