لطفا اتصال اینترنت خود را بررسی کنید.
متخصصین فعال
محمد سپهوند

محمد سپهوند کارشناس حقوقی

آخرین فعالیت ۵ ماه پیش
اطلاعات هویتی این متخصص تایید نشده است.
۰ بر اساس عملکرد
ایران، لرستان
موفق درامور حقوقی
محمد سپهوند

تخصص‌های من

 • مالیات
 • ثبت احوال
 • وصول مطالبات
 • کیفری (جرائم)
 • انحصار وراثت
 • روابط کار و کارگری
 • شرکت ها
 • خانواده
 • دیوان عدالت اداری
 • اسناد رسمی
 • بیمه
 • داوری
 • قراردادها
 • ملکی

گزارش عملکرد

۰ مشاوره تلفنی
۰ مشاوره برخط
۱ ارزیابی حقوقی
۰ تنظیم اوراق قضایی
۰ تنظیم قرارداد
۰ مشاوره حضوری
۰ محاسبه حقوقی

سوابق تحصیلی

اطلاعاتی وجود ندارد!

سوابق کاری

اطلاعاتی وجود ندارد!