لطفا اتصال اینترنت خود را بررسی کنید.
متخصصین فعال

تخصص‌های من

  • روابط کار و کارگری - تامین اجتماعی
  • دیوان عدالت اداری
  • اسناد رسمی
  • قراردادها

گزارش عملکرد

۰ مشاوره تلفنی
۰ ارزیابی حقوقی
۰ تنظیم اوراق قضایی
۰ تنظیم قرارداد
۰ مشاوره حضوری
۰ محاسبه حقوقی

سوابق تحصیلی

  • کارشناسی حقوق دانشگاه جامع علمی و کاربردی

سوابق کاری

  • کارشناس روابط کار و کارگری شرکت هفت آسمان اصفهان
    ۱۳۸۴ تا کنون

اطلاعات تماس

آدرس اردبیل - شهرک صنعتی شماره ۲