لطفا اتصال اینترنت خود را بررسی کنید.
متخصصین فعال
افسانه تروندی

افسانه تروندی کارشناس حقوقی

۰ بر اساس عملکرد

تخصص‌های من

  • دیوان عدالت اداری
  • وصول مطالبات
  • قراردادها
  • کیفری

گزارش عملکرد

۰ مشاوره تلفنی
۰ ارزیابی حقوقی
۰ تنظیم اوراق قضایی
۰ تنظیم قرارداد
۰ مشاوره حضوری
۰ محاسبه حقوقی

سوابق تحصیلی

اطلاعاتی وجود ندارد!

سوابق کاری

اطلاعاتی وجود ندارد!

اطلاعات تماس