لطفا اتصال اینترنت خود را بررسی کنید.
متخصصین فعال
آرش شریعتی

آرش شریعتی کارشناس حقوقی

آخرین فعالیت
اطلاعات هویتی این متخصص تایید نشده است.
۰ بر اساس عملکرد
ایران، تهران
مدیر موسسه حقوقی قبول وکالت تنظیم دادخواست لایحه قرارداد و...
سابقه ۷ سال عریضه نویسی و مشاوره حقوقی
سه سال مدیریت موسسه حقوقی
۹۰ در صد پرونده های موسسه ما به نتیجه رسیده ، زیرا هر پرونده ای را به وکیل متخصص آن موضوع محول می نماییم

تخصص‌های من

 • قراردادها
 • ملکی
 • وصول مطالبات
 • کیفری (جرائم)
 • انحصار وراثت و ارث
 • خانواده

گزارش عملکرد

۰ مشاوره تلفنی
۰ مشاوره برخط
۵ ارزیابی حقوقی
۰ تنظیم اوراق قضایی
۰ تنظیم قرارداد
۰ مشاوره حضوری
۰ محاسبه حقوقی

سوابق تحصیلی

اطلاعاتی وجود ندارد!

سوابق کاری

 • عریضه نویس و مشاور حقوقی عریضه نویسی و مشاوره در دادگستری
  ۱۳۸۷ تا ۱۳۹۶
 • شراکت و مدیریت موسسه حقوقی فرهیختگان دادگستر فرداد
  ۱۳۹۶ تا کنون