لطفا اتصال اینترنت خود را بررسی کنید.
متخصصین فعال
حسن تقی لو

حسن تقی لو کارشناس حقوقی

آخرین فعالیت ۷ روز پیش

اطلاعات هویتی این متخصص تایید نشده است.
۰ بر اساس عملکرد
ایران، قزوین
هو الوکیل ،
پاسخ به سوالات حقوقی و کیفری

تخصص‌های من

 • شرکت ها
 • انحصار وراثت و ارث
 • وصول مطالبات
 • ملکی
 • مالیات
 • ثبت احوال
 • کیفری
 • روابط کار و کارگری
 • خانواده
 • دیوان عدالت اداری
 • قراردادها
 • اسناد رسمی

گزارش عملکرد

۰ مشاوره تلفنی
۰ ارزیابی حقوقی
۰ تنظیم اوراق قضایی
۰ تنظیم قرارداد
۰ مشاوره حضوری
۰ محاسبه حقوقی

سوابق تحصیلی

اطلاعاتی وجود ندارد!

سوابق کاری

اطلاعاتی وجود ندارد!

اطلاعات تماس

آدرس خیابان پادگان شماره تلفن همراه ۰۹۳۹ xxxxxxxx