لطفا اتصال اینترنت خود را بررسی کنید.
متخصصین فعال
مریم السادات باقی

مریم السادات باقی کارشناس حقوقی

آخرین فعالیت ۱۲ ماه پیش
۰ بر اساس عملکرد
ایران، مرکزی

گزارش عملکرد

۰ مشاوره تلفنی
۰ مشاوره برخط
۰ ارزیابی حقوقی
۰ تنظیم اوراق قضایی
۰ تنظیم قرارداد
۰ مشاوره حضوری
۰ محاسبه حقوقی

سوابق تحصیلی

اطلاعاتی وجود ندارد!

سوابق کاری

  • مشاور دفتر حمایت حقوقی ایثارگران دادگستری
    ۱۳۹۸ تا کنون