لطفا اتصال اینترنت خود را بررسی کنید.
متخصصین فعال
سعید سامانی

سعید سامانی کارشناس حقوقی

آخرین فعالیت ۱۹ ماه پیش
اطلاعات هویتی این متخصص تایید نشده است.
۰ بر اساس عملکرد
ایران، فارس
کارشناس حقوقی
نماینده حقوقی و وکیل ایثارگران

تخصص‌های من

  • خانواده
  • کیفری (جرائم)
  • ملکی
  • وصول مطالبات
  • اسناد رسمی

گزارش عملکرد

۰ مشاوره تلفنی
۰ مشاوره برخط
۰ ارزیابی حقوقی
۰ تنظیم اوراق قضایی
۰ تنظیم قرارداد
۰ مشاوره حضوری
۰ محاسبه حقوقی

سوابق تحصیلی

اطلاعاتی وجود ندارد!

سوابق کاری

اطلاعاتی وجود ندارد!