لطفا اتصال اینترنت خود را بررسی کنید.
متخصصین فعال

هویت کاربر در انتظار تایید است

خدیجه فیضی پور رفعت

خدیجه فیضی پور رفعت کارشناس حقوقی

آخرین فعالیت
اطلاعات هویتی این متخصص تایید نشده است.
۰ بر اساس عملکرد
ایران، آذربایجان شرقی
وکیل پایه یک دادگستری،مشاورحقوقی،قضایی،خانواده،ثبتی و...
وکیل پایه یک دادگستری،مشاورحقوقی،قضایی،خانواده،کارشناس ارشدحقوق خصوصی،مدرس ومشاور دوره های آمادگی آزمون وکالت،واجددانش تخصصی مذاکره وتنظیم قراردادهای تجاری،امور داوری،عضوکمیسیون های آموزش،انتشارات و داوری کانون وکلای دادگستری استان آذربایجان شرقی،عضوسابق کمیسیون پارلمانی کانون وکلای دادگستری استان آذربایجان شرقی،عضوکارگروه دادگاه مجازی کانون وکلای دادگستری استان آذربایجان شرقی

گزارش عملکرد

۰ مشاوره تلفنی
۰ مشاوره برخط
۰ ارزیابی حقوقی
۰ تنظیم اوراق قضایی
۰ تنظیم قرارداد
۰ مشاوره حضوری
۰ محاسبه حقوقی

سوابق تحصیلی

اطلاعاتی وجود ندارد!

سوابق کاری

اطلاعاتی وجود ندارد!