لطفا اتصال اینترنت خود را بررسی کنید.
متخصصین فعال
محمد مهاجری

محمد مهاجری کارآموز قوه قضاییه

آخرین فعالیت
اطلاعات هویتی این متخصص تایید نشده است.
۰ بر اساس عملکرد
ایران، تهران
دکتر محمد مهاجری/ مدرس دانشگاه و مشاور حقوقی
دکتر محمد مهاجری، مدرس دانشگاه و مولف 30 اثر حقوقی و مجموعه قوانین و مقررات حقوقی با انتشاراتهای جنگل، خرسندی و راه نوین و ...
فارغ التحصیل دانشگاه شهید بهشتی/ حقوق عمومی
متخصص در امور حقوقی و خانواده و دیوان عدالت اداری
مولف کتب:
نقد رویه های شورای نگهبان- انتشارات جنگل
تحلیل وقایع روز از دیدگاه حقوق عمومی- انتشارات پژوهشکده شورای نگهبان
مجموعه قوانین و مقررات مالیات، بیمه، حقوق عمومی و ............

تخصص‌های من

 • دیوان عدالت اداری
 • اسناد رسمی
 • کیفری (جرائم)
 • ملکی
 • خانواده
 • شرکت ها
 • روابط کار و کارگری
 • انحصار وراثت
 • مالیات
 • قراردادها
 • ثبت احوال
 • وصول مطالبات

گزارش عملکرد

۴ مشاوره تلفنی
۰ مشاوره برخط
۰ ارزیابی حقوقی
۰ تنظیم اوراق قضایی
۰ تنظیم قرارداد
۰ مشاوره حضوری
۰ محاسبه حقوقی
۰ قبول وکالت

سوابق تحصیلی

اطلاعاتی وجود ندارد!

سوابق کاری

 • کارشناس حقوقی پژوهشکده شورای نگهبان
  ۱۳۹۲ تا کنون