لطفا اتصال اینترنت خود را بررسی کنید.
متخصصین فعال
متین عسکری

متین عسکری کارشناس حقوقی

آخرین فعالیت ۲ ماه پیش
۰ بر اساس عملکرد
ایران، تهران
قانون، بدون اجرای عدالت هیچ شرافتی ندارد
متین عسکری
دانشجوی حقوق دانشگاه تهران
سردبیر نشریه علمی تخصصی حقوقی فرصت، تحت امتیاز دانشگاه تهران
عضو هیئت تحریریه نشریه علمی تخصصی حقوقی دادارنامه

تخصص‌های من

 • اسناد رسمی
 • ثبت احوال
 • شرکت ها
 • بین‌ الملل
 • داوری
 • خانواده
 • کیفری (جرائم)
 • قراردادها
 • بیمه

گزارش عملکرد

۰ مشاوره تلفنی
۰ مشاوره برخط
۵۴ ارزیابی حقوقی
۰ تنظیم اوراق قضایی
۰ تنظیم قرارداد
۰ مشاوره حضوری
۰ محاسبه حقوقی

سوابق تحصیلی

 • کارشناسی حقوق دانشگاه تهران

سوابق کاری

 • کارشناس تخصصی شرکت بیمه بیمه پاسارگاد
  ۱۳۹۸ تا ۱۳۹۹
 • چارتیست بورس و بازار سرمایه گروه موفقیت مالی وحید میرزایی
  ۱۳۹۸ تا ۱۳۹۹
 • سردبیر نشریه علمی تخصصی حقوقی فرصت
  ۱۳۹۹ تا کنون
 • هیئت تحریریه جزا و جرم شناسی نشریه علمی تخصصی حقوقی دادارنامه
  ۱۳۹۹ تا کنون