لطفا اتصال اینترنت خود را بررسی کنید.
متخصصین فعال

هویت کاربر در انتظار تایید است

کیان کیوان

کیان کیوان کارشناس حقوقی

آخرین فعالیت ۸ ماه پیش
اطلاعات هویتی این متخصص تایید نشده است.
۰ بر اساس عملکرد
ایران، تهران
حق امری زایل ناپذیراست
نویسنده مقالات متعدد حقوقی
عضو کانون ملی نخبگان

تخصص‌های من

  • قراردادها
  • ملکی
  • انحصار وراثت
  • خانواده
  • اسناد رسمی
  • کیفری (جرائم)
  • روابط کار و کارگری
  • وصول مطالبات
  • ثبت احوال

گزارش عملکرد

۰ مشاوره تلفنی
۰ مشاوره برخط
۰ ارزیابی حقوقی
۰ تنظیم اوراق قضایی
۰ تنظیم قرارداد
۰ مشاوره حضوری
۰ محاسبه حقوقی

سوابق تحصیلی

اطلاعاتی وجود ندارد!

سوابق کاری

اطلاعاتی وجود ندارد!