لطفا اتصال اینترنت خود را بررسی کنید.
متخصصین فعال

هویت کاربر در انتظار تایید است

کیان کیوان

کیان کیوان کارشناس حقوقی

آخرین فعالیت بیش از یک ماه پیش
اطلاعات هویتی این متخصص تایید نشده است.
۰ بر اساس عملکرد
ایران، تهران

حق امری زایل ناپذیراست
نویسنده مقالات متعدد حقوقی
عضو کانون ملی نخبگان

تخصص‌های من

  • قراردادها
  • ملکی
  • انحصار وراثت و ارث
  • خانواده
  • اسناد رسمی
  • کیفری (جرائم)
  • روابط کار و کارگری
  • وصول مطالبات
  • ثبت احوال

گزارش عملکرد

۰ مشاوره تلفنی
۰ ارزیابی حقوقی
۰ تنظیم اوراق قضایی
۰ تنظیم قرارداد
۰ مشاوره حضوری
۰ محاسبه حقوقی

سوابق تحصیلی

اطلاعاتی وجود ندارد!

سوابق کاری

اطلاعاتی وجود ندارد!

اطلاعات تماس

آدرس صابونچی- پلاک ۱۱۷