لطفاً اتصال اینترنت خود را بررسی کنید.

متخصصین فعال
مهدی قاسمی

مهدی قاسمی کارشناس حقوقی

آخرین فعالیت ۲ روز پیش
۰ بر اساس عملکرد
ایران، آذربایجان شرقی
تضمین کیفیت خدمات تنها زمانی امکان‌پذیر خواهد بود که خدمات از طریق بنیاد وکلا دریافت شده باشد


مشاور و کارشناس امور کیفری و خانواده
⚫️ کارشناس حقوق
⚫️ مشاور حقوقی
⚫️ متخصص تنظیم دادخواست و لوایح مربوط به :
▪️ مرحله بدوی دعاوی کیفری و خانواده
▪️ مرحله تجدیدنظر خواهی دعاوی کیفری و خانواده
▪️ مرحله اعاده دادرسی کلیه دعاوی
⚫️ متخصص امور مربوط به مجازات ها یا جرائم مربوط به:
▪️ قتل
▪️ قصاص
▪️ دیه
▪️ حد
▪️ تعزیر
▪️ مواد مخدر
⚫️ متخصص امور مربوط به قراردادها :
▪️ تنظیم قرارداد

تخصص‌های من

  • ملکی
  • انحصار وراثت
  • کیفری (جرائم)
  • خانواده
  • قراردادها
  • وصول مطالبات

گزارش عملکرد

۰ مشاوره تلفنی
۰ مشاوره آنلاین
۷ ارزیابی حقوقی
۰ تنظیم اوراق قضایی
۰ تنظیم قرارداد
۰ مشاوره حضوری
۰ محاسبه حقوقی

سوابق تحصیلی

اطلاعاتی وجود ندارد!

سوابق کاری

اطلاعاتی وجود ندارد!